Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
BURSA HUNGARICA 2020 * KSH Közl. *
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2010. május 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

     7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2010. május 11-én (kedd)  9:00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                                    7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.)     Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

Előadó:  Hatósági osztályvezető, Gyámhivatal vezetője,   Intézmények gyermekvédelmi felelősei,Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

 

2.)     Beszámoló a Városi Bölcsőde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről. A bölcsőde nyári szünet miatti zárva tartása.

Előadó:   intézményvezető, jegyző

2.1, 2.2

                       

3.)    Városi Bölcsőde SZMSZ módosítása.

Előadó:       polgármester

 

4.)     Az oktatási-nevelési intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:                        jegyző

 

5.)     A nevelési-oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2010/2011. tanévre.

Előadó:                         jegyző

 

6.)    Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási megállapodás hatályosulásáról.

Előadó:                        jegyző

 

7.)    A távhőszolgáltatás bérleti díja felhasználásáról döntés.

Előadó:                        polgármester

 

8.)     A Zengő Óvoda felújításáról döntés és

         közbeszerzési eljárás kiírása.

Előadó:                        polgármester

 

9.)    Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:                        jegyző

 

10.)   Közbeszerzési eljárás kiírása fejlesztési

         hitel  felvételére.

Előadó:                        polgármester

 

11.)     Közbeszerzési eljárás kiírása 2010. évi útfelújításokra.

 Előadó:            polgármester

 

12.)   A helyi iparűzési adóról szóló rendelet módosítása.

Előadó:                        jegyző

 

13.)   Folyószámla hitelkeret rendelkezésre állásának meghosszabbítása.

Előadó:                        polgármester

 

14.)   Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának elszámolása.

Beterjesztő:       polgármester

Előadók:           jegyző, gazdasági osztályvezető

 

15.)   A személyes gondoskodás intézményi díjainak felülvizsgálata.

Előadó:            jegyző

 

16.)       A IV. számú háziorvosi körzet feladatellátása.

Előadó:                        polgármester

 

17.)      IV. számú körzet háziorvosi munkakörének pályázati kiírása.

Előadó:                        polgármester

 

18.)       Dr. Horváth Endre háziorvos felmentése az ügyeleti feladatellátás alól.

Előadó:                        polgármester

 

19.)      Közművelődési megállapodások módosítása.

Előadó:                        polgármester

 

20.)       A Sárhatvani Klub helyiséghasználata.

Előadó:                        polgármester

 

21.)       Lakásbérlő-kijelölés.

Előadó:                        polgármester

 

22.)      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

Előadó:                        jegyző

 

23.)       Támogatást igénylő fejlesztési javaslatok.

Előadó:                        polgármester

 

24.)   Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:        a végrehajtásért felelősök

          24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 24/5, 24/6, 24/7  

 

25.)  Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

26.)   Bejelentések, interpellációk.

26/1. 2010. április 13-i testületi ülésen elhangzott

képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki osztály részéről.

26/2. 

 

 

Zárt ülés:

1.)        Az „Év közalkalmazottja” kitüntetés 2010. évi adományozása.

Előadó:       ÜJB elnöke

2.)          Adósságkezelési támogatás fellebbezés elbírálása.

Előadó:       ESZB elnök

3.)          Lakásfenntartási támogatás fellebbezés elbírálása.

Előadó:       ESZB elnök

4.)      Bejelentések.

 

 

Sárbogárd, 2010. április 29.

 

                                                      Juhász János 

                                                      polgármester

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem