Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Téli rezsicsökkentés
Rendevények - Székesfehérvár
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

2012. augusztus 3.

    Sárbogárd Város Polgármestere

     7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2012 augusztus 03. - án (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

                              1.         Tájékoztató a két ülés közötti
                                          fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

                                          Beszámoló az átruházott 
                                          hatáskörök gyakorlásáról.

 

2.           Jelentés a lejárt határidejű
                          határozatok végrehajtásáról.

              Előadók:          a végrehajtásért felelősök

            2,      2/1,    2/2,     2/3,      2/4,      2/5,      2/6 
           

3.        Tájékoztató a járó-beteg szakellátás működtetéséről,

            a bővített rendelésekről és tapasztalatairól.

Előadó:            Rendelőintézet igazgatója

4.          A város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a személyi, tárgyi feltételekről, a következő tanévre való felkészülés teendőiről.

Előadók:         Intézményvezetők (Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat,

                              ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola)

5.         Hitelszerződési feltételek módosítása.

Előadó:            polgármester

6.        Az önkormányzat saját bevételéinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.

Előadó:            polgármester

7.          Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 8/2012.(II.14.) önkormányzati rendelet módosítása. 

           3. mell. jav.

Beterjesztő:     polgármester

               Előadó:             jegyző

                                        gazdasági osztályvezető

8.        Önhibájukon kívüli hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok 2012. évi támogatásának igénylése II. forduló.

Előadó:            polgármester

9.         Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004 (IV.9.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:           jegyző

10.         A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2006.(III.23.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

11.        A közterületek elnevezésről és a házszámozás rendjéről szóló rendelet elfogadása.

Előadó:            jegyző

12.        A menetrend szerinti helyi autóbusz –közlekedés díjáról szóló 3/2002. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

13.        Gyermekétkeztetés intézményi térítési díja megállapítása.

              Előadó:           jegyző

14.       A gyermekvédelem helyi rendszeréről és a gyámügyi igazgatásról szóló 41/2002. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

15.        A vizi-közművek üzemeltetésért fizetett 2012. I. félévi bérleti díj felhasználásról döntés.

Előadó:            polgármester

16.        „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása című, KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 jelű pályázat önerejének igazolása.

Előadó:            polgármester

17.      II. sz. Védőnői Körzet védőnői

            munkakörére pályázat elbírálása.

Előadó:           jegyző

18.              Pályázat benyújtása EU Önerő

               Alap támogatásra.

Előadó:            polgármester

19.               Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról

              és a tartalék alakulásáról

Előadó:            jegyző

20.             Bejelentések.

1.)         2012. május 11. és június 08.-i testületi ülésen elhangzott képviselői bejelentésekre válasz a Műszaki Osztály részéről.

Zárt ülés

1.)        Lakásbérleti szerződés meghosszabbítása.

             Előadó:            polgármester

2.)               Fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB elnök

3.)              Sárbogárd Város Díszpolgára kitüntetés

              2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnök

4.)               Sárbogárd Város Szolgálatáért kitüntetés 2012. évi adományozása.-

Előadó:            ÜJB elnök

                                              5.)           Sárbogárd Város Sportjáért kitüntetés
                                                             2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnök

6.)             Sárbogárd Város Gazdasági Fejlődéséért kitüntetés 2012. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB elnök

Sárbogárd, 2012. július 23.

 

                                                        Dr. Sükösd Tamás
                                                           polgármester
 

 

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem