Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

2014.02.14

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2014. február  14. - én (péntek) 9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

                        1.         Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről,

                                    intézkedésekről.

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

2.         Jelentés a lejár t határidejű határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

3.                 A Fejér Megyei 5. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi  Választási Bizottság tagjainak megválasztása.

           Előadó:           jegyző

4.                 Sportegyesületek beszámolója 2013. évi működésükről, személyi és tárgyi feltételeikről, az önkormányzat által biztosított támogatás felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

5.                 Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról, fenntartási költségeiről.

           Előadó:           polgármester

6.                 Pályázat benyújtása a Sárbogárdi Zengő Óvoda energetikai korszerűsítésére, felújítására.

           Előadó:           polgármester

7.       Térfigyelő kamerarendszer telepítése.

           Előadó:           polgármester

8.          Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető              ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő             három évre várható összegének meghatározása.

           Előadó:           polgármester

9.       Sárbogárd Város Önkormányzat 2014. évi költségvetési

        rendeletének       elfogadása.

           Előadó:           polgármester

10.       Az önkormányzat adósság átvállalásában való részvételhez szükséges       nyilatkozat.

           Előadó:           polgármester

11.        A piacok és vásárok tartásának rendjéről szóló 21/2009. (VI.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

           Előadó:           jegyző

 

12.       Az óvodákba történő jelentkezés módjának és a 2014/2015-ös nevelési     év beiratkozási időszakának meghatározása.

           Előadó:           jegyző

13.      A Sárbogárdi Zengő Óvoda éves nyitva tartási rendjének megállapítása.

           Előadó:           jegyző

14.      A Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás vagyonfelosztása.

           Előadó:           polgármester

15.      Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2013.
           évi bérleti díj         felhasználásáról.

           Előadó:           polgármester

16.     FEJÉRVÍZ Zrt. gördülő fejlesztési tervének elfogadása.

           Előadó:           polgármester

17.     Közbeszerzési szabályzat módosítása.

           Előadó:           jegyző

18.      Várpalota város polgármestere kezdeményezésre a
         Közép-Duna    Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati

          Társulás megszűnésével     kapcsolatos állásfoglalás.

           Előadó:           polgármester

19.      A polgármester szabadságának utólagos engedélyezése.

           Előadó:           jegyző

20.     Tájékoztatás a képviselő-testület részéről
          Intézményi Tanácsba      delegált személyről.

           Előadó:           polgármester

21.     Döntés a 2014. évi vízi-közmű bérleti díj
         terhére megvalósítandó   felújításokról.

Előadó:           polgármester

22.      Döntés a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2014.

          évi bérleti díj       felhasználásról.

           Előadó:           polgármester

23.      A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett

           programjának    elfogadása.

           Előadó:           OKSB elnöke

 

24.       Bejelentések.

            24/1.    Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.       december  13-i és 2014. január 17-i ülésén elhangzott bejelentésekre   válasz a Műszaki  osztály részéről. 12;

Sárbogárd, 2014. február 5.

                                                                                                                    

                                                                                                                      dr. Sükösd Tamás
   polgármester

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem