Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Ajánlati felhívás (4 db építési telekre)

 

 

Ajánlati felhívás

 

 

 

1.)     Ajánlati felhívás

 

          Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete 315/2007.(XI.9.) Kth. határozat alapján telekértékesítésre ajánlati felhívást tesz közzé, a város ÉK-i részén található 4 db építési telekre, magánerős lakásépítés céljából.

 

 

2.)     Az ajánlati felhívás az alábbi telkekre vonatkozik

 

 

Sor-

szám

 

Utca

 

Hrsz

 

m2

Minimum

vételár:

1300 Ft+ÁFA x m2

1

Fenyő

888/1

800

1.320.800 Ft

2

Fenyő

888/2

793

1.309.240 Ft

3

Fenyő

888/3

787

1.299.340 Ft

4

Fenyő

1069/22

1184

1.954.790 Ft

 

 

3.)     Az építési telkek műszaki jellemzői

 

          Kiépített út melletti ingatlanok, a Fenyő utcában vizes makadám burkolatúak. Az ingatlanok mentén az alábbi közmű törzshálózatok épültek ki: víz, villany,  szennyvíz.

 

          A törzshálózatokra történő csatlakozásért külön közműfejlesztési hozzájárulást a víz, szennyvíz esetében fizetni nem kell, az a vételárban szerepel. A vételár nem tartalmazza a víz, villany közműbekötések díját, ill. házi szennyvíz átemelők beüzemelésének költségét. Ezen költségek az ingatlantulajdonost terhelik.

 

          Az ingatlanra a szennyvíz leágazó vezeték és a házi átemelő aknák kiépítésre kerültek, az átemelő berendezések a Fejérvíz Zrt (Sárbogárd, Tinódy u.146.) telephelyén díjmentesen átvehetőek. A víz és szennyvíz bekötéssel, beüzemeléssel járó mindennemű költség a leendő tulajdonosokat terheli.

 

          A telkek magánerős lakásépítésre szolgálnak, beépítettségük: kertvárosias lakóterület, tervezett oldalhatáros beépítéssel .

 

-

Megengedett legkisebb-legnagyobb építmény magasság

Kialakult fő rendeltetésű épület esetében 3,00 – 4,50 m. Nem fő rendeltetésű, ill. gazdasági épület esetében 3,00 – 4,00 m.

-

Beépítettség megengedett legnagyobb mértéke

 

30 %

-

Beépítési mód

Oldalhatáron álló beépítéssel

-

Megengedett legnagyobb szintterületi mutató

 

0,5

 

 

4.)     Az ingatlant terhelő kötelezettségek

 

Az ingatlan tehermentes.

Az ingatlant terhelő kötelezettség az építési telek adásvételi szerződésben vállalt 4 év beépítési kötelezettség. A beépítési kötelezettséget a kiíró abban az esetben tekinti teljesítettnek, amennyiben a lakásra használatbavételi engedéllyel rendelkezik a tulajdonos.

A beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítására a 4 év eredménytelen eltelte esetére eladó (kiíró) az ingatlan visszavásárlásának jogát az adásvételi szerződésben kiköti.

A visszavásárlási ár az eredeti vételár összege csökkentve a használat idejére felszámolandó bérleti díj összegével, növelve a telekre fordított, számlával igazolt hasznos ráfordítások összegével.

                                              

5.)     Az ajánlat benyújtásának általános szabályai

 

-        Általános követelmény, hogy egy személy csak egy ingatlanra nyújthat be pályázatot.

=       Legalább minimális vételár megadásával, annak a szerződéskötés időpontjában történő egyösszegű fizetésének vállalásával.

=       Beépítési kötelezettség vállalása, visszavásárlási jog kikötése, elfogadása.

 

-        Ingatlannal rendelkező személy is pályázhat az alábbi feltételek szerint:

 

=       Nyilatkoznia kell arról, hogy a tulajdonában levő lakást, vagy családi házat a beépítési kötelezettség időpontjáig értékesíti.

=       Az új lakás építésével lakhatási körülményeiben minőségi változást ér el.

=       Meg kell határoznia a tulajdonában levő ingatlan (családi ház, lakás) jellemzőit, alapterületét, kitérve a ház falazatára, építési évére, komfortfokozatára.

 

6.)     Az ajánlat benyújtás helye, ideje

 

6.1.   Az ajánlati felhívás megjelenésének dátuma Sárbogárd város honlapján, a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a Sárréti Hídban, 2012. május 10-e.

          A vételi ajánlatok benyújtásának határideje: 2012. június 11-e délelőtt 10.00 óra.

          Helye:  7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

                       Sárbogárd Város Polgármesteri Hivatala I. emelet 6. iroda.

 

6.2.   A vételi ajánlatot 2012. június 11-ig kell benyújtani zárt borítékban Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestület Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság elnökének címezve. A borítékon jól láthatóan legyen feltüntetve: „Vételi ajánlat építési telekre. Csak bizottság által bontható fel.”

 

7.)     Az ajánlat elbírálás módja, határideje

 

7.1.   Az ajánlati felhívásra érkezett ajánlatokat a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 2.000.000 Ft-ig, 2.000.000 Ft felett a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság javaslatára a Képviselőtestület bírálja el.

         

          A beérkezett vételi ajánlatokat a Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság az alábbi szempontok szerint bírálja el:

 

 

 

Szempontok

Pontszám

1.

Vételár esetén 1.000 Ft/m2  felett 100 Ft-ként

5 pont

2.

35 év alatti házas, vagy élettárs

10 pont

3.

Gyermekek száma/gyermekenként

10 pont

4.

4 évnél rövidebb beépítési idő vállalása (1-től 4-ig arányosítva)

 

20 pont

5.

Nagykorú

10 pont

6.

Magyar állampolgár

10 pont

7.

 A közigazgatási területen belül lakó

10 pont

 

7.2.   Abban az esetben, ha több ajánlat érkezik, a magasabb pontszámot elért ajánlattevő nyeri el a vételi jogot. Azonos pontszám esetén a vételi jogról sorsolás dönt.

          A beérkezett ajánlatokat a Pénzügyi Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság 2012. június 15-ig bírálja el.

          A 4 évnél rövidebb beépítési kötelezettséget vállalót a késedelmes teljesítés idejére a Ptk szerinti kamatkifizetés terheli.

          Amennyiben ingatlannal nem rendelkező és ingatlan tulajdonos azonos pontszámot ér el, a nyertes ajánlattevő az ingatlannal nem rendelkező nyeri el a vételi jogot.

 

8.)     A döntésről való tájékoztatás

 

          A Pénzügyi, Városgazdálkodási és Városfejlesztési Bizottság döntéséről a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel és Sárréti Hídban történő hirdetéssel tájékoztatja a lakosságot.

 

          Az ingatlanokról bővebb felvilágosítást a Polgármesteri Hivatal I. emelet 6-os számú irodájában , vagy telefonon a 25/520-260 - 22-es melléken lehet kérni.

 

 

Sárbogárd, 2012. május 4.

                                                                      

                                            Demeterné Dr. Venicz Anita

                                                            jegyző

                                                                                                                                                           

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem