Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Orvosi ügyelet
Családi Nap
CSALÁDI NAP
A TITKOK HÁZÁBAN
letölthető program itt:
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Vertikál
Rendőrségi tájékoztató
Leteszem a cigit
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

2010. március 9.
40/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - 2.) napirendi pont levételéről
41/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása Sárbogárd város és körzete 2009. évi munkaerő-piaci helyzetéről.
42/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat tervezett időpontjának és programjának elfogadása
43/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás igénylése
44/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Központi Ált. Isk, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. alapító okirat módosítása
45/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Általános Művelődési Köpont alapító okirat módosítása
46/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Madarász József Városi Könyvtár alapító okirat módosítása
47/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Egyesített Szociális Intézmény alapító okirat módosítása
48/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Városi Bölcsöde alapító okirat módosítása
49/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Közp. Ált. Isk, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. SZMSZ jóváhagyása, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolg. Önálló Szakami Egységének Szakmai Programjának jóváhagyása.
50/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - ÁMK Sárszentmiklós SZMSZ módosítása
51/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd közigazgatási területén távhő- és melegvíz-szolgáltatás nyújtása tárgyú közbeszerzési eljrásában Bírálóbizottság javaslatának elfogadása.
52/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - 2010. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
53/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemterve
54/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról
55/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Jelentés elfogadása a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
56/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - "Megállapodás" - elfogadása.
57/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - 9/2010. (I. 19.) Kth. sz. határozat módosítása.
58/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - Döntés a "HETI 2002 Kft. kérelme" - ügyében.
59/2010. (III. 9.) Kth. sz. határozat - "Sáregres Község Településrendezési Eszközei részleges módosításának előzetes véleményezése".
 
EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem