Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
BURSA HUNGARICA 2020 * KSH Közl.
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
Mindenszentek napja, Halottak napja

RENDŐRÖK VIGYÁZZÁK A TEMETŐK RENDJÉT…

Közeleg Mindenszentek ünnepe és a Halottak napja. Ilyenkor felkeressük a tetőket, és egy-egy szál virággal, gyertyával elhunyt hozzátartozóinkra, barátainkra emlékezünk. Már sokan a hétvégén elindulnak a távolabbi sírokat felkeresve. Hogy az ünnep valóban meghitt és bosszankodástól mentes legyen, a Fejér megyei rendőrök felkészültek a temetők és környékének biztosítására, ellenőrzésére, tekintettel arra, hogy sajnos a bűnelkövetők még az ilyen ünnepekre sincsenek tekintettel. A rendőrök, illetve az őket segítő polgárőrök azonban mindenütt nem lehetnek jelen, ezért Önöknek is tenni kell azért, hogy sértetté ne váljanak…    

temeto.jpg - click to insert 

A következőkben kapitánysági bontásban közlünk rövid összeállításokat az ünnepre való felkészülésről.
Székesfehérvár város területén a Béla úti köztemetőnél, a Palotai úti , Sóstói temetőknél, a Fecskeparti és Berényi úti temetőknél lévő parkolókban tervez a megyeszékhelyi rendőrkapitányság bűnügyi gyalogos portyaszolgálatot, illetve visszatérő járőrszolgálatot. Kiemelten kezeli a rendőrség az október 30-tól november 2-ig tartó időszakot, de már az október 28-29-i hétvégén is találkozhatnak egyenruhás járőrökkel a temetők környékére látogatók. A temetők környékén forgalomkorlátozást nem kezdeményezett a rendőrség, nincs is erről tudomásunk, ugyanakkor adott esetben a parkolók telítődése esetén, vagy a közúti forgalom zavartalanabbá tétele érdekében beavatkoznak a kollégák. Forgalmat irányítanak, illetve alternatív parkolási lehetőséget ajánlanak az autóval érkezőknek. A rendőrség célszerűnek tartja, hogy a tumultuózus jelenetek elkerülése érdekében aki teheti busszal közelítse meg a temetőket. A városi polgárőr szervezet szintén bekapcsolódik a területek belső és külső rendjének, biztonságának fenntartásába. Október 24-től folyamatos jelenlétükről tájékoztatták a város rendőri vezetőit. A városi szervezet polgárőrei a Béla úti köztemetőt kivéve teljesítenek bűnmegelőzést célzó járőrszolgálatot. A Béla úti temetőn belül biztonsági cég gondoskodik a belső rend fenntartásáról. Visszatérő ellenőrzést hajt végre a közterület-felügyelőség is, ami a kapott tájékoztatás szerint a parkolók területére és a közterület rendjére terjed ki.

Az Enyingi Rendőrőrs illetékességi területén lévő nyilvános temetők környékére, polgárőrökkel közösen, október 30-tól november 2-ig terveznek koncentráltan biztosítási feladatokat. Hasonlóképpen történik a Polgári Rendőrőrs illetékességéhez tartozó települések temetőinek és parkolóinak figyelemmel kísérése is, ezeken a településeken azonban inkább 31-től várható a visszatérő ellenőrzések gyakoribbá válása.

A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékesei szintén a polgárőrökkel együttműködve tervezik megvalósítani az előttük álló feladatokat.  Október 30. és november 01. között a folyamatos 24 órás ún. rendőri portyaszolgálat mellett, naponta 14.00 és 22.00 óra között a köztemető biztonsági őrzését végző magán cég 2 fő biztonsági őre fog „járőrözni”, ezen felül a két polgárőr szervezet részéről 2-3 fővel látnak el szolgálatot. Dunaújváros Megye Jogú Város közterület-felügyelői is két fővel lesznek jelen október 31-én és november 01-jén naponta 08.00 – 18.00 óráig.

 A Dunaújvárosi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó települések temetőit a körzeti megbízottak a területen működő polgárőrszervezetek tagjaival együttesen fogják visszatérően ellenőrizni.  Az ellenőrzések ezeken a helyeken is a hét elejétől sűrűsödnek, de már az ünnepet megelőző hétvégén is fokozott odafigyelésre lehet számítani. 

Bicske városában található katolikus és református temetők környékét 2006. október 28-29-én és 2006. november 4-5-én visszatérő gépkocsizó járőrszolgálattal, valamint 2 fő közrendes gyalogos járőrrel és 2 fő civil ruhás  bűnügyi járőrrel tervezi ellenőrizni a Bicskei Rendőrkapitányság vezetése.
2006. november 01-jén megerősített szolgálattal, 3 fő gyalogos járőrrel, 2 fő gépkocsizó járőrrel, 2 fő közlekedési járőrrel, és 4 fő civil ruhás bűnügyi beosztottal lesznek jelen.

Bicskén a Prohászka utat a Vörösmarty út kereszteződésétől a Táncsics Mihály útig a „telepi” városrész felé egyirányúsítják, a temetők előtt ideiglenes parkolókat alakítanak ki. 

A környező településeken a temetők környékét szintén október 28-29-én, és november 4-5-én a polgárőrökkel közösen fogja visszatérően ellenőrizni a település körzeti megbízottja. 2006. november 01-jén a temetőkben, kifejezetten az esti órákban állandó jelenlétet ígérnek a Bicskei Rendőrkapitányság állományába tartozó rendőrök. 

A helyi polgárőr egyesületektől kapott tájékoztatás szerint  Válon a  polgárőrség november 01-jén 13.00 órától, Csákváron október 28-29-én, illetve november 01-jén 09.00 órától, Etyeken október.28- november 01. között kora délutántól sötétedésig, Alcsútdobozon november 01-jén egész nap járőrözik. Bicskén október 29-én 19.00-23.00 óra között, október 31-én és elsején 18.00-22.00 óra között, Felcsúton  október 28-29-én és november elsején 14.00 órától ameddig szükséges, valamint Vértesbogláron október 31-től november 2-ig szintén a kora délutáni óráktól kezdődően a szükséges ideig látnak el szolgálatot.

A tervezett szolgálatokon kívül a váratlanul fellépő nagyobb forgalom esetén soron kívül intézkednek a  szolgálat megszervezésére, vagy átszervezésére a bicskei rendőrök.

A Sárbogárdi Rendőrkapitányság vezetése mind a Sárbogárdi Önkormányzattal, mind az illetékességi területükhöz tartozó 14 község önkormányzatával felvették a kapcsolatot az ünnepekre tekintettel, és a temető gondnokok segítségét kérték a temetők környéki rend biztosításában. 

A temető gondnokok mellett a városban összesen 16, míg a vidéki településeken községenként 2-3 polgárőr is folyamatosan jelen lesz a temetőkben október 28-29-én, illetve november 01-02-án. A sárbogárdi rendőrök, illetve a rendőrőrsök járőrei visszatérő ellenőrzéseket hajtanak végre a látogatók által preferált helyeken.
Sárbogárd városban a Huszár temető biztonságos megközelítése érdekében a Temető utcát ideiglenesen, a Kossuth utca felől a Köztársaság utca felé (63-as főútvonal) 2006. október 28.-án 08:00 órától 2006. október 30-án 08:00 óráig, illetve 2006. november 1-jén 08:00 órától, 2006. november 2-án 08:00 óráig egyirányúsítják. Ezen időszakban a Köztársaság út (63-as) felöl a Temető utcára behajtani tilos.

A rendőrökön kívül a polgárőrök is információkkal látják el a temetőbe eljutni szándékozó helyismerettel nem rendelkező személyeket. A tájékozódás megkönnyítése érdekében az önkormányzat segítő, figyelemfelhívó táblákat helyezett el a főútvonalon több helyen, illetve a temetők felé vezető utakon. 
A temetők bejáratánál, illetve a lakosság által sűrűn látogatott helyeken bűnmegelőzési szándékkal plakátokat helyeztek ki a rendőrkapitányság szakemberei, amelyekben fokozott figyelmet kérnek a gépjárműfeltörések megelőzése és egyéb vagyonbiztonság megóvása érdekében.

A Móri Rendőrkapitányság illetékességi területén az önkormányzatokkal, valamint a polgárőr szervezetekkel történt kapcsolatfelvételt követően a temetők őrzésére visszatérő közös rendőr-polgárőr járőr-szolgálat felállításában született döntés. Folyamatos őrzés lesz Móron a Kálvária temetőben november 1-től november 5-ig, éjszakánként 20.00-06.00 óra között, valamint a móri Tábor utcai és a bodajki temetőben november 1-jén, 4-én és 5-én 20.00-06.00 óra közötti időben. Pusztavámon október 31-én 20.00-01.00, november 1-jén 14.00-01.00, november 4-én és 5-én 20.00-01.00 között valósul meg folyamatos rendőri-polgárőri jelenlét. A fennmaradó időszakokban a visszatérő ellenőrzéseket fognak végrehajtani a területeken, ugyanúgy, ahogy a magyaralmási, a csákberényi, a bakonycsernyei, a csókakői, valamint a fehérvárcsurgói temetőkben október 31-november 5. között, az éjszakai időszakban. November 1-jén, 3-án, 4-én és 5-én 14.00-06.00 óra között Nagyveleg, Balinka, Fehérvárcsurgó, Isztimér, Bakonykúti, Söréd községekben is lehet számítani rendőri jelenlétre a temetőkben, illetve a temetők környékén lévő parkolókban.

Az ünneppel kapcsolatosan Mór területén forgalmi rend változásra, korlátozó intézkedésekre a temetők környékén nem kell számítani. Az elmúlt évek tapasztalati nem indokolják. A temetők környezetében a gépjárművek parkolása a településeken megoldott, a helyi igényeket kielégíti. Bodajk kivételével valamennyi településen kialakított parkolóban, vagy a környező mellékutcákban adott a lehetőség a várakozásra. Bodajk községben a temető a 8209-es számú út mellett helyezkedik el, itt számítani kell az úttest mindkét oldalán nagyobb számú gépkocsi parkolására, ami a forgalmat kismértékben akadályozhatja, lassíthatja. Fokozott óvatosságot kér a rendőrség az áthaladóktól!

A Gárdonyi Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó Gárdony, Sukoró, Pákozd, Pázmánd, Tordas, Kápolnásnyék településeken a helyi polgárőr egyesületekkel történt előzetes megbeszélés eredményeként folyamatos jelenlétet, illetve visszatérő rendőri ellenőrzést ígérnek a szervek vezetői. Hasonló módon Agárd, Velence, Martonvásár esetében is folyamatos rendőri jelenlétet biztosít a rendőrkapitányság. Már a 28-29-i hétvégén, illetve november 1-jén 1-1 polgárőr és 1-1 járőr teljesít szolgálatot a temetők környezetében.

A közelgő ünnepek miatt az utakon már a hétvégén nagyobb forgalomra lehet számítani, ezért kérjük a gépjárművezetőket, hogy a megszokottnál még körültekintőbben vezessenek, közlekedő társaikra legyenek tekintettel, és a szabályokat betartva, óvatosan közlekedjenek! A temetők környékén a forgalmat irányító rendőrök, illetve az őket segítő polgárőrök utasításait maradéktalanul tartsák be, hiszen ők az Önök érdekében teszik dolgukat! A parkolási bosszankodások elkerülése érdekében, ha tehetik, inkább használják a tömegközlekedési eszközöket. Azonban gyalogosan közlekedve se hágják át az Önökre vonatkozó szabályokat, az autósok haladását ne akadályozzák!  
Amennyiben mégis gépkocsival érkeznek a temetőkhöz, a parkoláskor legyenek körültekintőek! Az autóban látható helyen értéket ne hagyjanak, az összes ablakot húzzák fel, az ajtókat pedig zárják be!
A temetőkben közlekedve is legyenek óvatosak, értékeiket, táskáikat ne hagyják őrizetlenül, ne tegyék le a sírokra, vagy azok mellé, mert ez könnyen szemet szúrhat a bűnelkövetőknek!       

Bár a megye rendőri szervei október 30-tól tervezik a fokozottabb rendőri jelenlétet megvalósítani a települések vonatkozásában, már az ünnepek előtti hétvégén is különös gondot fordítanak a visszatérő ellenőrzésekre. Amennyiben rendőri segítséget igénylő problémával állnak szemben, kérjük forduljanak bizalommal a szolgálatot teljesítő beosztotti állományhoz, akiktől megkapják a szükséges információt.

A hétvégére és a jövő hétre meghitt emlékezést, békés ünnepeket kívánunk!
 

Székesfehérvár, 2006. október 27.

Fejér megyei Rendőr-főkapitányság
Sajtószolgálata

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem