Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
vásárnaptár
  Tájékoztató

 

2017 évi vásárnaptár

 

 

                     

 

 

Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Tájékoztató
Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
 
 
 A SZERV DÖNTÉSEI, KONCEPCIÓK, TERVEZETEK, JAVASLATOK
  
1. Az önkormányzat rendeletei: 
 
 
2. Az önkormányzat határozatai:
 
 
2014.évi
 
 
2013.év
 
 
2012. április 10. együttes ülés Nagylók2012. szeptember 11. együttes Hantos-Nagylók 
 
2011.év
 
2011. augusztus 23. együttes ülés Nagylók
 
2010. év

2010. június 3. együttes ülés Nagylók2010. július 29. együttes ülés Nagylók2010. szeptember 7.

2009. év

2009. január 20. 2009. június 9. 2009. november 10. 2009. december 18. rendkívüli ülés 
 
2008. év
 
2008. január 18.
                     
3. Képviselő-testületi jegyzőkönyvek:
 
 2016. évi 
2016. január 22. I. rész,    II. rész
2016. február 12. I. rész,    II. rész          
2016. március 11. I.rész, II. rész
 
2015.évi
 
2015.január.16.
2015.február.13. K.
2015.február.26. R.
2015. március.13. I. rész    II. rész 
2015. április 10. I. rész   II. rész  
2015. április 30. rk 
2015. május 08.     I. rész    II. rész   III. rész 
2015. június 01. 
2015. június 12. I. rész    II. rész    III. rész  
2015. július 10. 
2015. augusztus 03. 
2015. augusztus 14. I. rész    II. rész. 
 2015. szeptember 11.  I. rész   II. rész  
2015. szeptember 29. rk. 
2015. október 9. I. rész   II. rész  III. rész 
2015. november 13. I. rész   II. rész 
2015.   november 19. rk.  
2015. december 11.  I. rész       II. rész  
 
2014.évi
 
2014.január.17.
2014.február.14.
2014.március.06. R
2014.március.04.Sb-Nl-H
2014.március.14.
2014.április.17.
2014.április.30. Sb-Nl-H
2014.május.09.
2014.június.13.
2014.június.08. Sb-Nl-H
2014.július.10. R.
2014.augusztus.15.
2014.augusztus.26.R.
2014.szeptember.12.
2014.szeptember.29.
2014.október.21.
2014.október.30. Sb-Nl-H
2014.november.10.
2014.november.13.
2014.december.12.
 
2013.
 
2013.január.10. rendkívüli         
2013.január.18. 
2013.február.13. Nl-Sb 
2013.február.13. Nl-H-Sb 
2013.február.15. 
2013.március.08. 
2013.március.28. Sb-Nl-H
2013.március.28. Sb-Nl
2013.április.10. Sb-Nl-H
2013.április.10. Sb-Nl
2013.április.12
2013.május.10
2013.június.6
2013.június.12 Sb-Nl-H
2013.június.12 Sb-H
2013.június.14
2013.június.27
2013.július.12
2013.augusztus.9
2013.szeptember.11 Sb-Nl-H
2013.szeptember.11 Sb-Nl
2013.szeptember.13
2013.október.11
2013.november.8
2013.december.13
 
2012. év
 
2012. január 6. 
2012. január 20. 
2012. január 30. közmeghallgatás 
2012. február 7. együttes Hantos-Nagylók 
2012. február 7. együttes Nagylók 
2012. február 10.    
2012. március 9. 
2012. március 29. rendkívüli 
2012. április 10. együttes Hantos-Nagylók 
2012. április 10. együttes  Nagylók 
2012. április 13. 
2012. április 23. rendkívüli 
2012. május 11. 
2012. május 24. rendkívüli 
2012. június 5. együttes Hantos-Nagylók 
2012. június 5. együttes Nagylók 
2012. június 14. rendkívüli 
2012. június 27. rendkívüli 
2012. július 31. együttes Hantos-Nagylók 
2012. július 31. együttes Nagylók 
2012. augusztus 3.  
2012. szeptember 11. együttes Hantos-Nagylók 
2012. szeptember 11. együttes Nagylók 
2012. szeptember 14. 
2012. október 12. 
2012. október 25. rendkívüli 
2012.november.13. együttes Hantos- Nagylók       
2012.november.13. együttes Nagylók 
2012.november.14 
2012.december.10. rendkívüli  
2012.december.21. 
 
2011. év
 
2011. január 21. 
2011. február 8. együttes ülés Nagylók 
2011. február 8. együttes ülés
Hantos-Nagylók 
2011. február 11. 
2011. március 11. 
2011. március 28.  
2011. április 5. együttes ülés Nagylók 
2011. április 5. együttes ülés Hantos-Nagylók                         
2011. április 8. 
2011. május 10. együttes ülés Nagylók 
2011. május 10. együttes ülés Hantos-Nagylók 
2011. május 13. 
2011. május 27. 
2011. május 30. 
2011. június 17. 
 
2011. augusztus 12. 
2011. augusztus 23. együttes ülés  Hantos-Nagylók 
2011. augusztus 23. együttes ülés Nagylók 
2011. augusztus 26. rendkívüli ülés   
2011. október 4-i rendkívüli ülés 
2011. október 14. 
2011. november 8. rendkívüli 
2011. november 15. együttes Hantos-Nagylók 
2011. november 15. együttes Nagylók 
2011. november 18. 
2011. december 9.  
2011. december 16. rendkívüli 
2011. decemberi 29. rendkívüli 
2010. év
 
2010. január 19.  
2010. február 4. együttes ülés Nagylók
2010. február 4. együttes ülés Nagylók -Hantos          
2010. március 9.  
2010. április 8. együttes ülés Nagylók
2010. április 8. együttes ülés Nagylók-Hantos
2010. április 13.
2010. május 11.
2010. június 3. együttes ülés Nagylók
2010. június 3. együttes ülés Nagylók-Hantos
2010. június 3. közmeghallgatás
2010. június 8.
2010. július 6. rendkívüli ülés
2010. július 29. együttes ülés Hantos-Nagylók
2010. július 29. együttes ülés Nagylók 
2010. augusztus 3.
2010. szeptember 7.  
2010. szeptember 24. rendkívüli ülés
2010. október 15. alakuló ülés
2010. október 22. rendkívüli ülés
2010. október 29. 
2010. november 18. rendkívüli együttes ülés Nagylók 
2010. november 19.
2010. december 2. együttes ülés Nagylók
2010. december 2. együttes ülés Hantos- Nagylók 
2010. december 10.
             
 
                  
2009. év:
 
2009. február 12. együttes ülés Nagylók
2009. február 12. együttes ülés Hantos-Nagylók 
2009. január 20. 
2009. február 17.
2009. március 10.
2009. április 1.
2009. április 9. együttes ülés Hantos-Nagylók
2009. április 9. együttes ülés Nagylók
2009. április 14.
2009. május. 5. rendkívüli ülés
2009. május 12.
2009. június 9.
2009. június 22. rendkívüli ülés
2009. június 22. közmeghallgatás
2009. augusztus 6. együttes ülés Hantos- Nagylók                             
2009. augusztus 6. együttes ülés Nagylók
2009. augusztus 11.
2009. augusztus 25. rendkívüli ülés
2009. szeptember 8.
2009. október 13. 
2009. november 10.
2009. december 8. 2009. december 18. rendkívüli ülés  
 
 2008. év:
 
2008. január 18. 
2008. január 28. együttes ülés Nagylók  
2008. január 28. együttes ülés Nagylók-Hantos 
2008. február 8. 
2008. február 22. rendkívüli ülés 
2008. március 14. 
2008. március 27. együttes ülés Nagylók 
2008. március 27. együttes ülés Nagylók-Hantos 
2008. április 7. rendkívüli ülés 
2008. április 11. 
2008. május 9. 
2008. május 9. közmeghallgatás 
2008. június 11. rendkívüli ülés 
2008. június 12. 
2008. augusztus 4. rendkívüli ülés 
2008. augusztus 6. együttes ülés Nagylók-Hantos 
2008. augusztus 6. együttes ülés Nagylók 
2008. augusztus 8. 
2008. szeptember 5. 
2008. október 7. 
2008. november 4. együttes ülés Hantos-Nagylók 
2008. november 4. együttes ülés Nagylók 
2008. november 11. 
2008. november 17. rendkívüli ülés 
2008. december 9. 
 
 
    4. Koncepciók
        -  Átnézetes helyszínrajz 
 
 5.   A képviselő-testület nyilvános ülésére benyújtott  előterjesztések:

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe