Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Téli rezsicsökkentés
Rendevények - Székesfehérvár
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Tájékoztató2008
 

TÁJÉKOZTATÓ A BURSA PÁLYÁZAT
ELBÍRÁLÁSÁRÓL

 


 

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE LEZÁRULT!

Az ELBÍRÁLÁS 2007. november 28-ig történik meg.

 


Tisztelt Érdeklődők!

Sárbogárd Város Önkormányzata a 2007. szeptember 21-i testületi ülésen döntött a programhoz való csatlakozásról.
A pályázat kiírásának időpontja 2007. október 1. Ekkortól lehet honlapunkon megtalálni a pályázati kiírást és az adatlap is letölthető lesz.

Személyes ügyintézés: Polgármesteri Hivatal I. em. 21. iroda
Hétfőtől-péntekig 7.30-11.30 és 12.30-15.30 között.

Beadási határidő: 2007. október 31.
 


BURSA HUNGARICA "A"
Sárbogárd Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja 2008. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2007/2008. tanév második és a 2008/2009. tanév első félévére vonatkozóan
„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS LETÖLTÉSE
„A” TÍPUSÚ ŰRLAP LETÖLTÉSE

BURSA HUNGARICA "B"
Sárbogárd Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2008. évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára
„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS LETÖLTÉSE
„B” TÍPUSÚ ŰRLAP LETÖLTÉSE

 


Részletesebb információk a www.bursa.hu oldalon.

BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT
ÜTEMTERV
 
 
I. szakasz: A PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁTÓL A VÉGLEGES TÁMOGATÁSI LISTÁK ELKÉSZÍTÉSÉIG
2007. október 1.
A csatlakozott települési önkormányzat kiírja a pályázatokat ("A" és "B" típus együttesen).
2007. október 10.
A www.bursa.hu Internetes oldalon a „Csatlakozott települések” menüpont alatt megtekinthető a 2008. évi pályázati fordulóhoz csatlakozott települések listája.
2007. október 31.
A pályázatok benyújtásának határideje.
2007. november 28.
A települési önkormányzat elbírálja a beérkezett pályázatokat.
2007. december 10.
A települési önkormányzat a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat keretében általa nyújtott támogatások összesített adatait, és írásban értesíti a pályázókat döntéséről, valamint döntésének indoklásáról.
2008. január 21.
Az OKM Támogatáskezelő értesíti a nem támogatott pályázókat.
2008. március 14.
Az OKM Támogatáskezelő értesíti az „A” és "B" típusú támogatásban részesített pályázókat a Bursa ösztöndíj teljes havi összegéről.
2008. március 21.
Az OKM Támogatáskezelő értesíti a települési és megyei önkormányzatokat az általuk támogatásban részesített pályázók Bursa ösztöndíjának teljes havi összegéről.
 
 

II. szakasz: PÉNZMOZGÁS, A JOGOSULTSÁG ELLENŐRZÉSE A FOLYÓSÍTÁST MEGELŐZŐEN; FOLYÓSÍTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁS
2008. január 31.
A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő számlaszámára az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:
-          2008. „A” típusú;
-          2007. „B” típusú;
-          2006. „B” típusú;
-          2005. „B” típusú.
2008. március 3.
Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2008. március
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2008. március
Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelő számlaszámára.
2008. április 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2008. május 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2008. június 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2008. július 31.
Az OKM Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket (amennyiben a felsőoktatási intézménytől már visszaérkeztek) az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.
2008. augusztus 31.
A települési és megyei önkormányzatok átutalják a tanulmányi félévre eső
(5 havi) önkormányzati támogatási összegeket az OKM Támogatáskezelő számlaszámára
az alábbi ösztöndíjasok vonatkozásában:
-          2008. „A” típusú;
-          2008. „B” típusú;
-          2007. „B” típusú;
-          2006. „B” típusú.
2008. szeptember 10.
Az OKM Támogatáskezelő az intézményi web oldalon keresztül tájékoztatja a felsőoktatási intézményeket az adott félévben Bursa Hungarica ösztöndíjban részesülő hallgatókról.
2008. szeptember 30.
A felsőoktatási intézmények ellenőrzik a hallgatók jogosultságát, és az interaktív web oldalon keresztül tájékoztatják az OKM Támogatáskezelőt, hogy mely hallgatók részére utalható át az 5 havi önkormányzati támogatás.
2008. október
Az OKM Támogatáskezelő a beérkezett támogatási összegeket a kifizetőhelyek (felsőoktatási intézmények) szerint újracsoportosítja, majd a jogosult hallgatók után továbbutalja a kifizető felsőoktatási intézményekhez abban az esetben, ha az önkormányzat minden támogatott után a pontos támogatási összeget átutalta az OKM Támogatáskezelő számlaszámára.
2008. október 10.
A felsőoktatási intézmények az esedékes ösztöndíjrészeket átutalják az arra jogosult hallgatók részére.
2008. november 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2008. december 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése az arra jogosult hallgatók részére.
2009. január 10.
Az esedékes ösztöndíjrészek kifizetése a támogatott hallgatók számára a felsőoktatási intézményekben, amennyiben ezek 2008. decemberében nem kerültek kifizetésre.
2009. március 1.
Az OKM Támogatáskezelő értesíti a települési és megyei önkormányzatokat a 2008. évi „B” típusú ösztöndíjasok felvételi eredményéről, valamint ösztöndíjra való jogosultságukról/jogosulatlanságukról.
2009. március 31.
Az OKM Támogatáskezelő visszautalja a ki nem fizethető önkormányzati ösztöndíjrészeket az érintett települési és megyei önkormányzatoknak.
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem