Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
BURSA HUNGARICA 2020 * KSH Közl. *
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2009. május 12.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. május 12-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.        Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti
és  gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről.

Előadó:           Hatósági osztályvezető, 
                      Gyámhivatal vezetője,

                      Intézmények gyermekvédelmi felelősei,

                      Családsegítő és Gyermekjóléti
                      Szolgálat vezetője

 

           2.      A nevelési – oktatási intézmények
                    tanulócsoport számának  meghatározása a 
2009/2010.

                    tanévre.

                    Előadó:            jegyző

           

           3.        Az önkormányzat 2008. évi
                      pénzmaradványának    elszámolása.

                      Beterjesztő:      polgármester

                      Előadók:          jegyző

                                             Gazdasági Osztályvezető

 

            4.        A 9/2009.(II.19.) Ktr. számú rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

5.        A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 21/2006.(III.23.) Ktr.sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

6.        Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző 

 

7.        Tájékoztató a kegyeleti közszolgáltatási

           megállapodás hatályosulásáról.

Előadó:            jegyző 

 

8.        Pályázat benyújtása a Honvédelmi Minisztérium által meghirdetett térítésmentesen átadott inkurrens anyagok igényléséhez.

Előadó:            polgármester   

 

           

9.        A helyben központosított közbeszerzési rendszerről
                       szóló rendelet elfogadása.

                        Előadó:            jegyző

 

           10.    A költségvetési intézmények alapító
                    okiratának  módosítása.

                        11/1   Városi Polgármesteri Hivatal alapító

                                  okiratának módosítása

                        11/2   Központi Ált. Iskola és Óvoda, Családsegítő
                                  és Gyermekjóléti 
Szolgálat alapító

                                  okiratának  módosítása

                       11/3    ÁMK Sárszentmiklós alapító

                                  okiratának módosítása

                      11/4     Hivatásos Önkormányzati Társulás alapító

                                 okiratának módosítása

                      11/5    Egyesített Szociális Intézmény alapító
                                 okiratának módosítása

                      11/6    Madarász József Városi Könyvtár alapító

                                 okiratának módosítása

                      11/7    Városi Bölcsőde alapító okiratának módosítása

                     11/8    Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás

                                 Alapító okiratának módosítása

                                 Előadó:     polgármester   

 

11.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

            Előadó:            jegyző

 

12.      Jelentés a lejárt határidejű

           határozatok  végrehajtásáról.

Előadók:          a végrehajtásért felelősök

 

13.      Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

           eseményekről, intézkedésekről.        

Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

14.      Bejelentések, interpellációk.
                      14/1  

          14/2

          14/3

          14/4

          14/5

         14/6

Zárt ülés:

 

1.     Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés
                    2009. évi  adományozása.

        Előadó:            ÜJB. elnöke

 

            2.     Első lakáshoz jutók támogatása.

                    Előadó:            ESZB. elnök

 

            3.     Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2009. április 30.

 

                                                                   Juhász János
                                                                   polgármester

 

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem