Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
LAKOSSÁGI FÓRUM 2019
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
Meghívó SNRÖ Közmeghallgatásra nov. 20. *
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!

KSH Közl. * Pályázatok *                       TOVÁBB >>>>>
 
 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2009. június 9-i nyílt ülés
129/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - napirend kibővítéséről.
 
130/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Nevelési-oktatási intézmények pedagógus létszámának felülvizsgálata 2009/2010. tanévre".
 
131/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató a szociális gondoskodás körében végzett 2008. évi munkáról"- elfogadása.
 
132/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - ESZI 2008. évi beszámolójának elfogadása.
 
133/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az átmeneti gondozás megszervezéséről" - elfogadása.
 
134/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - "Pályázati önrész biztosítása oktatási
intézmények pályázatához".
 
135/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató az önkormányzat tulajdonában lévő zöldterületek fejlesztésének és fenntartásának
ellenőrzéséről.
  
136/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának - alapító okiratának módosítása.
 
137/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat - alapító okiratának módosítása.
 
138/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Általános Művelődési Központ - alapító okiratának módosítása.
 
139/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Madarász József Városi Könyvtár - alapító okiratának módosítása. 
 
140/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság alapító okiratának módosítása. 
  
141/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Egyesített Szociális Intézmény - alapító okiratának módosítása. 
 
142/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Városi Bölcsöde - alapító okiratának módosítása.
 
 143/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Úfelújítások tervezési díjairól -
döntés.
 
144/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati kötvény refinanszírozási költségeiről döntés.
 
 145/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Közbeszerzési szabályzat
módosítása.
 
146/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Közbeszerzési kiírás a Tompa M. u. 2.
sz. felújítására - megtárgyalása.
 
147/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - 2009. évi fejlesztési feladatokhoz 82.447.000 Ft összegű fejlesztési hitel felvételéről - döntés.  
 
148/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - 76-167.000 Ft. összegű fejlesztési hitel felvételéhez döntés közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.
 
149/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Sárbogárd, Széchenyi u. 58. sz. ingatlan értékesítésre kijelölése.
 
150/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Építési telekalakításra javaslatról
döntés.
 
 151/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Az állami tulajdonú ingatlanok térítésmentes igénylése tárgyában döntés. 
 
152/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - "Tájékoztató a Sárrét-Víz KHT végelszámolásának helyzetéről" - elfogadása. 
 
153/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - "Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról "- elfogadása.
 
154/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat - Jelentések elfogadása. 
 
155/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - 20.) napirendi pont napirendről
levétele.
 
156/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Képviselői  felvetésre választ nem fogadja el.
 
157/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Képviselői felvetésre választ nem fogadja el.
 
158/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Képviselői felvetésre választ nem fogadja el.
 
 159/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - Közforgalmú gyógyszertár létesítésének véleményezése.
 
160/2009. (VI. 19.) Kth. sz. határozat  - ÁMK Sárszentmiklós intézményi dokumentum módosításának jóváhagyása.
 

 
EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem