Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

2009. augusztus 11.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. augusztus  11-én (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

Napirend:

 

1.        A város nevelési-oktatási intézményeinek beszámolója tevékenységükről, a személyi, tárgyi feltételekről a következő tanévre való felkészülés teendőiről.

Előadó:            Intézményvezetők (Központi Ált. Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, ÁMK)

 

2.                  Az ÁMK intézményi dokumentumainak módosítása.

Előadó:            jegyző

 

3.                  A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat intézményi dokumentumainak módosítása.

Előadó:            jegyző

 

4.                 Létszámbővítés az ÁMK Egységes Pedagógiai Szolgálatnál.

Előadó:            polgármester

 

5.                 Intézményi térítési díjak megállapítása.

Előadó:            jegyző

 

6.                 A Városi Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:            polgármester

 

7.        Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi költségvetésének első félévi alakulásáról.

 Előadók:          polgármester

                        jegyző

                        Gazdasági osztályvezető

 

8.        Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendeletének módosítása.

Beterjesztő:      polgármester

Előadók:          jegyző

                       Gazdasági Osztály vezetője     

 

9.                  A Közfoglalkoztatási terv módosítása, tájékoztató az első félévben végzett munkákról.

Előadó:            polgármester

 

10.       Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása. 

Előadó:            jegyző

 

11.      Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata a belső piaci szolgáltatásokról szóló      2006/123/EK irányelv alapján.

Előadó:            jegyző

 

12.       Önkormányzati rendeletek jogharmonizációs

           és egyéb  módosítása.

Előadó:            jegyző

 

12/1     A lakások és helyiségek bérletére

            és elidegenítésükre vonatkozó egyes

                  szabályokról szóló rendelet módosítása.

 

12/2    A járművek behajtási engedélyeinek
                kiiadási  és felülvizsgálati rendjéről s
zóló

           rendelet  módosítása.

 

12/3     A települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.    

 

12/4    A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása.

 

12/5    Az önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és elidegenítésének egyes szabályairól szóló rendelet módosítása.

 

12/6    Sárbogárd Város díszpolgári címének és kitüntetéseinek alapításáról és adományozásáról szóló rendelet módosításáról.

 

12/7    A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló rendelet módosítása.

 

12/8     Az épített környezet alakításáról és az építészeti örökség helyi védelméről szóló rendelet módosítása.

 

12/9     A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása.

 

12/10   A közterületek használatának szabályozásáról és rendjéről szóló rendelet módosítása.

 

12/11  Az önkormányzati környezetvédelmi alap működéséről szóló rendelet módosítása.

 

12/12  Az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjának megállapításáról szóló rendelet módosítása.

 

12/13  A távhő és melegvíz-szolgáltatás díjának megállapításáról és alkalmazási feltételeiről szóló rendelet módosítása.

 

 

 

13.   Az   önkormányzat közművelődési feladatairól  szóló 
 27/2008.(X.9.) 
Ktr. 
sz. rendelete   módosításáról.

           Előadó: jegyző

 

14.      Egyes önkormányzati rendeletek hatályon

           kívül  helyezése.

Előadó:            jegyző

 

15.       Avízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2009. I. félévi bérleti díj felhasználásáról döntés.

Előadó:            polgármester

 

16.        Testvértelepülési kapcsolat kialakítása Zetelakával.

Előadó:            polgármester

 

17.      Gergely köz 3. szám alatti 741/2/A/7 hrsz-ú társasházi
     lakás értékesítése.

Előadó:            polgármester

 

18.        Közbeszerzési eljárás kiírása fejlesztési hitel felvételére.

Előadó:            polgármester

 

19.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és az
     általános tartalék   a
lakulásáról.    

Előadó:            jegyző

 

            20.       Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

            Előadók:          a végrehajtásért felelősök

20/1, 20/2, 20/3, 20/4, 20/5, 20/6, 20/7 20/8 

 

21.       Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb
                       eseményekről, intézkedésekről.        

            Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

22.      Bejelentések,  interpellációk.                     

           22/1,  22/2,  22/3,  22/4                      

 

Zárt ülés:

 

1.                  A város Díszpolgára kitűntetés 2009. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

           

2.                  Pro Urbe kitűntetés 2009. évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

           

3.                "Sárbogárd Ifjúságáért” kitűntetés  2009.

           évi adományozása.

Előadó:            ÜJB. elnök

 

4.                  Védőnői pályázat elbírálása.

Előadó:            polgármester

 

5.                  Lakásbérletről döntés.

Előadó:            polgármester

 

6.                  Átmeneti segély fellebbezés elbírálása.

Előadó:            ESZB. Elnök

 

7.                  Bejelentések

 

 

 

 

Sárbogárd, 2009. július 30.

 

                                                       Juhász János

                                                       polgármester

 

 

 

 

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem