Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Téli rezsicsökkentés
Rendevények - Székesfehérvár
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

2009. szeptember 8.

Sárbogárd Város Polgármestere

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

 

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2009. szeptember 8-án (kedd)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:               Polgármesteri Hivatal Díszterme

                        7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

1.        Tájékoztató a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság megelőző és mentő tűzvédelmi tevékenységéről, gazdálkodásáról, működésének személyi és tárgyi feltételeiről.

                        Előadó:            Varga Zoltán tű. alezredes, parancsnok

           

2.                 A Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat pedagógiai és nevelési programjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

3.                 Sárszentmiklós pedagógiai és művelődési programjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

4.                  Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

Előadó:            polgármester   

 

5.                  A sportszervezetek 2010. évi önkormányzati támogatás elveinek meghatározása.

Előadó:            jegyző

 

6.                 A képviselőtestület bizottságainak beszámolója az éves munkáról.

Előadók:          bizottságok elnökei

                        6.1, 6.2, 6.3, 6.4. 6.5

 

7.                  Az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 9/2009.(II.19.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Beterjesztő:      polgármester

Előadók:          jegyző

                                   Gazdasági Osztály vezetője

 

8.                  Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

9.                 A gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 41/2002.(XII.17.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

10.          Javaslat az I. sz. gyermekorvosi körzet megszüntetéséről.        

           Előadó:            polgármester

 

11.              A helyi egészségügyi közszolgáltatásokról szóló 21/2002.(VII.18.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

12.              A lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 21/2006.(III.23.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

13.             Önkormányzati lakások bérleti díjának módosítása.

Előadó:            jegyző

 

14.              A helyi lakáscélú támogatásról szóló 14/2006.(III.20.) Ktr. sz. rendelet módosítása.

Előadó:            jegyző

 

15.              A távhőszolgáltatásról szóló rendelet elfogadása.

Előadó:            jegyző

 

16.              Ingatlan részleges tulajdonjogának elfogadásáról döntés.

Előadó:            polgármester

 

17.      Közbeszerzési eljárás indítása az ÁMK Sárszentmiklósi Általános Iskola Nagylóki tagintézménye nyílászáróinak cseréje ügyében.

Előadó:            polgármester

           

            18.       Az éves közbeszerzési terv módosítása.

Előadó:            jegyző

 

19.      Közbeszerzési eljárás kiírása

           villamosenergia beszerzésére.

Előadó:            jegyző

 

            20.       Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
                       Ösztöndíj pályázat 2010 évre.

Előadó:            polgármester

 

            21.      A piac és vásár üzemeltetési tevékenység folytatása.

Előadó:            polgármester

 

22.        Black Time Egyesület támogatási kérelme.

Előadó:            polgármester

 

23.       Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a

            tartalék   alakulásáról.

Előadó:            jegyző

 

24.      Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

           Előadók:          a végrehajtásért felelősök

24.1, 24.2, 24.3. 24.4, 24.5, 24.6

 

25.    Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb

         eseményekről,  intézkedésekről.        

         Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

26.   Bejelentések,   interpellációk.                                                 

                   26.1, 26.2, 26.3, 26.4, 26.5

           

Zárt ülés:

 

1.                 Az „Év Közalkalmazottja” kitüntetés 2009. évi adományozása (szoc.eü.)

Előadó:            ÜJB elnöke

 

2.                  Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése.

Előadó:            polgármester

 

3.                  Első lakáshoz jutók támogatása.

Előadó:            ESZB. Elnök

 

            4.         Bejelentések

 

 

 

 

Sárbogárd, 2009. augusztus 27.

 

 

Juhász János

polgármester

 

 

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem