Közadatkereső
  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
vásárnaptár
  Tájékoztató

 

2017 évi vásárnaptár

 

 

                     

 

 

Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
2016. évi munkaterv
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. évi munkaterve
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Tájékoztató
Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Tájékoztató
Meghívó!
 
Szeretettel meghívjuk, a Felsőnyék Község Önkormányzata és az Észak-Tolnai Hegyközség által szervezett IX.Regionális Borversenyre valamint, Felsőnyék Község Önkormányzatának falunapjára. 
 
Bővebben:  
Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Dióhéjban a májusi soros testületi ülésen elhangzottakról
2017.05.13. 22:10

 Varga Gábor megyei fejlesztési biztos tájékoztatójával kezdődött a képviselő-testület szokatlanul hosszúra nyúlt májusi soros ülése. A hosszú idő alatt a jelenlévő képviselők létszáma is változott, a kezdeti kilencről tíz főre nőtt, majd az ülés végére hét főre csökkent.
Az ülés Varga Gábor országgyűlési képviselő megyei fejlesztési biztos napirend előtti tájékoztatójával vette kezdetét. A képviselő tájékoztatójában ismertette a közelmúltban kihirdetett pályázati döntések következtében Sárbogárdra érkező támogatásokat. Emellett szólt azokról a – még nem elbírált – támogatási forrásokról, melyeknél jó esély van arra, hogy további támogatásokhoz, fejlesztési forrásokhoz jusson a város, illetve az itt lévő közintézmények.
A képviselői tájékoztatót követően Sárbogárd város közbiztonságáról, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről szóló rendőrségi tájékoztató következett, melyhez szóbeli kiegészítést fűzött Budavári Árpád r. ezredes városi rendőrkapitány. A napirend tárgyalásán dr. Varga Péter r. ezredes megyei rendőrfőkapitány képviseletében jelen volt Vörös Ferenc r. ezredes, a megyei főkapitány rendészeti helyettese. A beszámoló és a szóbeli kiegészítés kapcsán Szilveszterné Nyuli Ilona arra kért választ, hogy a bűncselekmények jelentős csökkenése mennyiben függ össze az illetékességi terület csökkenésével, illetve a jogszabályi változásokkal. Nedoba Károly a súlykorlátozással védett utakon az ellenőrzés lehetősége iránt érdeklődött. Vörös ezredes ígéretet tett arra, hogy ide is kivezénylik a szükséges – és egyébként a megyénél meglévő – technikai eszközöket és ellenőrizni fognak.
A rendőrségi tájékoztató után – melyet a képviselők egyhangúan elfogadtak – az egészségügyi alapellátás és a járó- és fekvőbeteg szakellátás került terítékre. A szakrendelő lehetőségeiről, az ellátást befolyásoló gondokról, személyi és tárgyi feltételekről dr. Rácz Lajos intézetvezető főorvos tájékoztatta a testületet. Képviselői kérdésre válaszolva a nappali kórház kapcsán elmondta, hogy a működtetés feltételeit megteremtették, annak beindításához már „csak” a finanszírozó pozitív döntésére várnak. Dr. Jarabin János a háziorvosok kollegiális képviselője az alapellátást végzők szemszögéből szólt az egészségügyi alapellátás lehetőségeiről, korlátairól, azokról a problémákról (hosszú várakozási idők a laborban, szakrendeléseken, stb.) melyek szerinte jelentősen hátráltatják a háziorvosok hatékony munkáját.
Külön napirend tárgyát képezte az ügyeleti ellátás helyzete. Meglehetősen hosszas polémiába keveredett egymással a napirendi pont előadója dr. Kiss Zoltán, az ügyeleti ellátást biztosító Orvosi Ügyelet Nonprofit Kft. operatív igazgatója és Szilveszterné Nyuli Ilona képviselő az ügyeletnél a közelmúltban bevezetett változtatás kapcsán, ami azt eredményezte, hogy este 10 után nem volt ápoló az ügyeleten. A korábbi testületi ülésen e tárgyban tett felvetés, illetve az ehhez kapcsolódó levelezések kapcsán újra van ápoló este tíz után, azonban, mint dr. Kiss elmondta, ezután is fogadhatja zárt ajtó és tájékoztató felirat az ügyeletre érkező beteget, mivel az orvos egyéni döntése alapján az ápolót magával viheti, ha beteghez hívják. Jelezte, hogy igény szerint akár több ápolót is vezényelnek, ennek azonban ára van, melyet az önkormányzatnak, mint megrendelőnek kell megfizetnie. A napirend elfogadása során Szilveszterné Nyuli Ilona nem vett részt a szavazásban.
A képviselői tájékoztató és a három, hosszasan tárgyalt napirendi pontot követően magasabb sebességre váltott az ülést vezető polgármester. Az eredeti napirendhez visszatérve a két ülés közötti eseményekről szóló tájékoztatóból megtudhattuk, hogy mind a testület, mind az OKSB döntött a hatáskörébe tartozó nyári táborozási pályázatok támogatásáról. A Móron megtartott Megyenapon kitüntették a sárbogárdi mentős közösséget, Fejér megye díszpolgára címet adományoztak Bogárdi Szabó István református püspöknek. Az ASP pályázaton 9 millió forintot nyert a város, a támogatási szerződést már alá is írták. Az előző havi testületi ülésen, zárt ülés keretében első lakáshoz jutók támogatásáról döntöttek.
Elfogadta a testület a jelentést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, a tájékoztatót a gyermekjóléti, gyermekvédelmi feladatok végrehajtásáról valamint a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatásról szóló beszámolót. Döntöttek a helyi közösségi közlekedés támogatása iránti kérelem benyújtásáról.
A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde működéséről szóló beszámoló kapcsán elhangzott, hogy az egyik nyertes pályázatból nem jelentéktelen összeget fognak a bölcsőde megújítására fordítani. A szakmai beszámolót, valamint a bölcsőde következő napirendi pontban szereplő nyári zárva tartását egyhangú szavazással fogadták el.
Az összeg változatlanul hagyása mellett jogtechnikai okból módosították a köztemetés díját szabályzó rendeletet.
Elfogadták a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót, a döntésből való kizárása mellett utólagosan engedélyezték a polgármester áprilisban letöltött szabadságát.
A bejelentések között Juhász János tolmácsolta az érintettek köszönetét a töbörzsöki buszmegálló áthelyezése kapcsán. Ugyancsak kérést tolmácsolva a töbörzsöki temetőhöz vezető keskeny köz útjavítását kérte, a felvetésre elhangzott, hogy be van tervezve, hamarosan sor kerül rá.
Nedoba Károly a Kossuth utca úthibáinak mielőbbi javítását sürgette.
Szilveszterné Nyuli Ilona arra kérdezett rá, hogy mikor kezdődik meg a kerékpárút építése? Javasolta, hogy a testület fejezze ki elismerését a fogathajtó verseny szervezőinek a sikeres lebonyolításért. Az ottlakók kérését tolmácsolta az Ady lakótelepen a behajtás korlátozására. Emellett érdeklődött, hogy a Boros Mihály Emlékparknál történt-e előrelépés a parkolás felszámolása érdekében?
A polgármester tájékoztatta a testület tagjait, hogy 23.-án rendkívüli testületi ülés lesz, emellett felhívta a figyelmet a Sárbogárdi Napok programjaira és a 26-ra tervezett rendezvényekre.
A testület zárt üléssel fejezte be munkáját.
A testületi ülésről részletesen a Sárréti Híd júniusi számában olvashatnak.
- galsa -
 
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe