Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Ülésezett a képviselő-testület
2018.01.21. 20:24

 Az ülés ezután az elfogadott napirend szerint folytatódott. A két ülés közötti eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatóban elhangzott többek között, hogy a december 14.-i megyei közgyűlésen a sárszentmiklósi orvosi rendelő energia-racionalizálására kapott a város mintegy 40 millió forintot. Kicsit részletesebben szólt a polgármester úr a városi szeretetkarácsonyra készült csomagok kapcsán, ezúttal is hangsúlyozva, hogy az intézményekben döntik el az ifjúságvédelmi felelősök jelzései alapján, hogy kik kapnak csomagot, amit a két hagyományos szponzor, a Cotech Kft. és a közétkeztetési szolgáltató, ezúttal már a TS Gastro Kft. felajánlásából a TS Gastro állított össze. A 2018. évi közmunkaprogram támogatására beadott pályázat minden elvárásnak megfelelt, a megvalósulás azon múlik, mekkora lesz majd a munkakedve a foglalkoztatott állománynak. A Nemzeti Sportközpontoknál elfogadták a tanuszoda elnevezésére felterjesztett javaslatot. Az OKSB elnöke írásban tájékoztatta a testületet a Bursa Hungarica pályázatok elbíráslásáról.

Elfogadta a testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket.

Első fordulóban tárgyalták a város 2018. évi költségvetési tervét. A városi honlapon olvasható tervezet vitájában Juhász János a köztisztviselői alap kiegészítésére, az egyhavi jutalom lehetőségére, illetve az előterjesztésben szereplő egyes jogcímek mögötte tartalmára kérdezett rá. A Szent István utca aszfaltozására vonatkozó kérdése kapcsán került felszínre, hogy a város hosszú idő óta először 20 millió Ft-ot nyert a BM pályázaton. Az útfelújítás sajátossága lesz, hogy csak az önkormányzati szakasz kerülhet sorra, a MÁV tulajdonában lévő utat a mai napig nem adták át a városnak a többszöri kérvényezés ellenére sem. Szilveszterné Nyuli Ilona a köztisztviselők egyszeri elismerését kérte belefoglalni a tervezet szövegébe. Érdeklődött, hogy a sárszentmiklósi autóbuszmegálló közeli járdaszakasz javítási költsége be van-e tervezve? Az orvosi ügyeletért akkor is fizet a város, ha nincs itt az orvos? - kérdezte egy hozzá eljutott panasz kapcsán. Ezúttal is hangot adott annak a véleményének, hogy a Bursa pályázathoz a város által biztosított összeget kevesli. Sokallja viszont a Sárbogárdi Napokra előirányzott 10 millió Ft-ot. A polgármester ennek kapcsán felhívta a figyelmét, hogy erről az összegről egy korábbi határozatában már döntött a testület. Nedoba Károly ezúttal is megerősítette, hogy szerinte igenis szükség van a Sárbogárdi Napok keretében színvonalas műsor biztosítására. Ennek révén azok is szórakozhatnak, akik egyébként ezt nem engedhetik meg maguknak. A testület a kiegészítésekkel 10 igen és egy tartózkodás mellett fogadta el a tervezetet. A közeljövőben tervezett beruházások megvalósíthatósága érdekében módosították a város Településszerkezeti Tervét, illetve ehhez kapcsolódóan a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendeletet. Törvényi változások - ügyintézési határidők módosulása - miatt volt szükség az egyes szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosítására.

Ugyancsak módosította a testület a köztisztviselők díjazásáról, juttatásáról szóló önkormányzati rendeletet. A döntéshozatalból való egyoldalú kizárása mellett döntöttek a képviselők a polgármester előző évi igénybe vett szabadságának mértékéről, 2018. évi szabadságolásának ütemtervéről, 2018. évi Cafetéria juttatási összegéről - az összeg nagysága nem változott -, valamint jóváhagyták a december hónapban letöltött szabadságát. Elfogadták a 2018. évi teljesítményértékelés alapját képező célok meghatározását.

Tudomásul vették dr. Jarabin János írásos bejelentését, hogy tevékenységét nyugdíjba vonulása mellett 2018. június 30-val megszünteti. A tevékenység megszűnését követő 6 hónapos praxisjogra nem tart igényt, azt a városra ruházza. A testület az egészségügyi feladatellátási szerződés felmondását tudomásul vette, egyúttal felkérte a polgármestert a helyettesítéssel kapcsolatos egyeztetés lefolytatására és az egyéb szükséges intézkedések, bejelentések megtételére.

Pályázat beadásáról döntöttek a zártkerti besorolású földterületek mezőgazdasági hasznosítását segítő, infrastrukturális hátteret biztosító fejlesztések támogatására.

Felülvizsgálta a testület a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodást. Elfogadták az előirányzatok és tartalék alakulásáról szóló tájékoztatót. Az eredeti napirendet kiegészítő 17/1-es napirend keretében döntöttek a választási bizottságok tagjairól és póttagjairól.

A bejelentések között Nedoba Károly nagyobb figyelmet kért a parkokban kihelyezett szemétgyűjtők gyűjtőzsákjainak kihelyezésénél. Köszönetet mondott az orvosi ügyeletnek és a mentősöknek egy ismerőse súlyos rosszulléte kapcsán tanúsított áldozatkész munkájukért.

Szilveszterné Nyuli Ilona lakossági kérést továbbított, hogy tegyen többet a város az SZTK szakorvosi rendeléseinek működéséért. A felvetésre a polgármester elmondta, hogy folyamatosan jelzik a Szent György Kórház vezetése felé a problémákat, sajnos azonban ettől nem lesz több orvos a kórházban, így a sárbogárdi rendelőben sem. Ugyancsak lakossági felvetés, a bölcsődei férőhelyek kérdése, a bővítés lehetséges megoldásai. A polgármesteri válaszban elhangzott, hogy szeptemberre mind az óvodai, mind a bölcsődei bővítés megtörténik. A bölcsődében már túl vannak a műemléki leltár felvételén, ami egyik feltétele, hogy egyáltalán tervezni lehessen az átalakítást, felújítást. A kutyáikat közterületen sétáltatók kapcsán Szilveszterné javasolta speciális gyűjtőedények kihelyezését.

Tóth Béla arról érdeklődött, hogyan áll a korábban általa jelzett felelőtlen kutyatartóval szemben az eljárás? A városi ünnepekkel kapcsolatban felvetette, hogy illene azokon a képviselő-testület tagjainak is megjelenni.

Aranyos József a vasúti átjárónál az utóbbi időben tapasztalható, indokolatlanul megnövekedett zárva tartási idő okát kérdezte.

A testület zárt üléssel fejezte be munkáját.

- galsa -

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem