Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Májusi testületi
2018.06.12. 08:33

Az OKSB döntött a táborozások támogatásáról. Valamennyi benyújtott pályázatot támogatásra érdemesnek találták. Miután a testület elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést, a rendőrség Sárbogárd város közbiztonságáról szóló beszámolóját vitatta meg a testület. Az írásbeli anyagot Budavári Árpád r. ezredes, Sárbogárd rendőrkapitánya néhány szóbeli pontosítással egészítette ki. Utalt rá, hogy a statisztika nem mindig az adott év helyzetét tükrözi, mivel csak a nyomozás lezárultával kerülnek be az ügyek, így akár két év csúszás is lehet. Személyes tapasztalatára hivatkozva jelezte, hogy a zebrák felfestése nem kielégítő, nehezen észlelhetők. Köszönetet mondott a polgárőrségnek a rendőri munka segítéséért. A leendő rendőrkapitányság kapcsán jelezte, hogy már nagyon várják annak elkészültét, hogy végre méltó körülmények között végezhessék a munkájukat. Dr. Nagy Gábor r. ezredes a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági rendőrfőkapitány-helyettese köszönte a példaértékű együttműködést. Tájékoztatást adott a leendő kapitányság építésének előkészítéséről. Elmondta, hogy optimális esetben 2019 végére elkészül az épület. Szilveszterné arról érdeklődött, hogy a kapitányság a megyei értékelésben hányadik helyen szerepel, illetve, hiányolta a beszámolóból az illegális hulladéklerakás visszaszorítására tett intézkedéseket. Budavári ezredes válaszából megtudhattuk, hogy 2. helyen értékelte a megyei főkapitány a sárbogárdiak munkáját. Az illegális hulladéklerakás kapcsán jelezte, hogy csak friss információkra tudnak reagálni, ehhez hozzátette, hogy az új kapitányság megvalósulásával egyidejűleg a város bevezető útjainál, illetve a város több pontján térfigyelő kamerákat telepítenek. A testület a beszámolót egyhangú szavazással elfogadta.
A következő napirendi pontban, mely az alapellátás és a járó- fekvőbeteg szakellátás közötti munkakapcsolat áttekintéséről szólt, a lakosság közérzetét erősen meghatározó kérdések kerültek megtárgyalásra. Dr. Rácz Lajos intézményvezető főorvos az írásos anyagot kiegészítve elmondta, hogy 21 szakrendelés működtetnek 80%-os kihasználtság mellett. A fül-orr-gége szakrendelés az, amire nincs orvos. Mint mondta, ide olyan orvos kell, aki kellő gyakorlattal rendelkezik. A gyógyító-megelőző tevékenység kapcsán jelezte, hogy az érintettek életmódváltásának elősegítésére elsőként a cukorbetegek részére – egyfajta baráti kör jelleggel – terveznek tájékoztató összejöveteleket szervezni.
Dr. Jarabin János a háziorvosok képviseltében vázolta a jelenlegi orvos helyzetet Sárbogárdon. Egyáltalán nem rózsás az a kép, amelyet a képviselőknek festett a várható helyzetet illetően. Több javaslatot is tett az utánpótlás érdekében. A munkafeltételek biztosítása kapcsán hiányolta a rendelők folyamatos karbantartását. javaslatot tett egyfajta vészforgatókönyvre, arra az esetre, ha a háziorvosok száma nagyon lecsökken. Megfelelő intézkedések elmaradása esetén a helyzet további romlását vizionálta. Dózsáné dr. Sasvári Ildikó járási tisztifőorvos örömmel vette a Rácz dr. által felvázolt terveket a segítő csoportok létrehozására. Az orvosok ösztönzése mellett fontosnak tartja az ápolónők anyagi megbecsülésének növelését. Szilveszterné Nyuli Ilona a nappali kórház indulására kérdezett rá, Jarabin dr.-nak boldog nyugodt nyugdíjas éveket kívánt, emellett felhívta a figyelmet a Sárszentágotán működő Szent Ágota Egyesület tevékenységére. Rácz dr. válaszában elmondta, hogy a nappali kórházhoz nincsenek meg a feltételek, nem rajtuk áll az indulás. A helyiséget „nyitott rendelő”-ként használják. Dr. Jarabin János megragadva az alkalmat nyugdíjba vonulása kapcsán elköszönt a várostól, a testülettől. 
Következőkben nem kevésbé kényes kérdés, az orvosi ügyelet 2017. évi működéséről szóló beszámoló került a testület elé. Dr. Farkas Katalin az Orvosi Ügyelet Kft. képviselője írásos beszámolójukat azzal egészítette ki, hogy tapasztalataik szerint kevés orvos van az alapellátó rendszerben. Jónak ítéli a kialakult kapcsolatot a lakossággal és az ÁNTSZ-szel. Dózsáné dr. Sasvári Ildikó szerint az ügyelettel voltak problémák. Alapvető szakmai szabályok megszegése miatt eljárást is kellett indítani. Nem tartja megfelelőnek az ügyeletvezető helyi jártasságát. Kritizálta a diszpécserközpont működését, megfontolandónak tartja a korábbi elérhetőségek visszaállítását. Javasolta, hogy az önkormányzat is ellenőrizze az ügyelet tevékenységét.  Dr. Farkas Katalin szerint a diszpécserszolgálat jól működik, azt gyakorló mentőtisztek látják el. Nem tervezik ennek visszafejlesztését. Az ügyelet felszereltségének ellenőrzése, pótlása csekklista alapján történik, havonta van gyógyszerkiszállítás. Dózsáné dr. Sasvári Ildikó szerint az egészségügyi minimum feltételeket nem csekklistán kell ellenőrizni, ahhoz hozzáértő személy kell. Más területeken a szakmaiságot hiányolta. A testület mindkét beszámolót 8 igennel fogadta el.
Kővágó Dezső tűzoltó alezredes, a Sárbogárdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője néhány statisztikai adat értelmezésével egészítette ki írásos beszámolójukat. Szólt arról, hogy az utánpótlás biztosítása érdekében könnyítést vezettek be a jelentkezők végzettségét illetően. A felvételhez nem szükséges érettségi vizsga, elég a szakmunkás bizonyítvány. Az érettségi a további szakmai előmenetelnél jelenik meg feltételként. A beszámolót a képviselők 8 igennel elfogadták. Ugyancsak vita és ellenszavazat nélkül fogadták el az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről szóló tájékoztatót, valamint a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedési közszolgáltatási tevékenységről szóló beszámolót is. Utóbbihoz kapcsolódóan döntöttek a helyi közösségi közlekedés támogatása iránti kérelem beadásáról. 
folytatás a következő oldalon
A Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsőde működéséről szóló beszámolót a polgármester úr azzal egészítette ki, hogy a jelen állás szerin a nyáron megvalósulhat az új csoportszoba kialakítása. Szilveszterné kérdésére, miszerint hány fős lesz az új csoportszoba válaszként elhangzott, hogy a törvény által engedett maximális létszámmal számolnak. A következő napirendi pont a bölcsőde nyári zárva tartása volt, melyhez kapcsolódóan elhangzott, hogy szükség esetén újratárgyalják, ha az építkezés miatt hosszabb zárva tartás szükséges.
Módosították az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet, elfogadták a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről szóló tájékoztatót. Pályázat benyújtásáról döntöttek a Sárbogárdi Zengő Óvoda töbörzsöki telephelyének tetőfelújítására. Tulajdonosok kérése alapján ingatlan belterületbe vonásáról döntöttek, jóváhagyták a polgármester április hónapban letöltött szabadságát, elfogadták az előirányzatok és tartalékok alakulásáról szóló tájékoztatót. Döntöttek a VI. számú háziorvosi körzetre kiírt pályázat kapcsán. Két közbeszerzési eljárás – a kerékpárút építésére és az iparterület fejlesztésére – kiírásáról döntött a testület. A Katona utca - 63. sz főút csatlakozásának tervezett átépítése kapcsán a megvalósíthatóság érdekében szükségessé vált 214 m2 önkormányzati terület állami tulajdonba adása, melyre a testület rábólintott. Formai okokból volt szükség a dr. Jarabin János nyugdíjba vonulását követően a helyettesítést ellátó háziorvosok nevesítésére.
A bejelentések között Juhász János köszönetet mondott a lakók nevében a Szent István utcai útfelújításért. Felhívta a figyelmet, hogy a hatvani úton a torkolattól nem messze két komoly leszakadás van. Szilveszterné Nyuli Ilona ismételten jelezte a miklósi buszmegálló melletti járdával kapcsolatos lakossági panaszokat, érdeklődött, hogy az illegális hulladéklerakás visszaszorítása érdekében vissza lehetne-e állítani a korábbi ingyenes lerakást? Arról is kérdezett, hogy önkéntesekkel szervezett gyűjtés esetén van-e arra lehetőség, hogy az összeszedett hulladék elhelyezésének díját kifizesse az önkormányzat? A polgármesteri válaszban elhangzott, hogy a jogszabályból kikerült ez a lehetőség. A lerakók felszámolása érdekében összefogásra van szükség, melynek már vannak pozitív jelei. Az összegyűjtött hulladék elhelyezésének díját igyekeznek kigazdálkodni, ugyanakkor felhívta a figyelmet a gyűjtéssel kapcsolatos baleseti veszélyek elkerülésére.
Tóth Béla újólag észrevételezte, hogy a szolgáltató emberei a begyűjtés során nem megfelelően bánnak a gyűjtőedényekkel, törik, dobálják azokat.                 
- galsa -
EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem