Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Júniusi testületi
2018.07.07. 12:20

 Hét igennel fogadta el a testület a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést. A következő napirend keretében a város civil szervezeteinek beszámolóit tárgyalták. Ennek kapcsán elhangzott, hogy a civil szervezetek fontos feladatokat látnak el. Működésükhöz az önkormányzati támogatás mellett a CLLD pályázatokból is anyagi forráshoz juthatnak a jövőben. A határozatot 6 igennel fogadta el a testület. Egyhangú döntéssel fogadták el a Madarász József Városi Könyvtár 2017. évi beszámolóját és 2018. évi munkatervét. Rábólintott a testület egy 162 m2-es földterület értékesítésére. Elfogadták a 2017. évben végzett hatósági munkáról szóló beszámolót. A beszámoló kapcsán dr. Varnyu Péter köszönetet mondott az igencsak részletes tájékoztató összeállításában közreműködő munkatársaknak.
Döntött a testület a 2018/19-es nevelési évben indítható óvodai csoportok számáról. A csoportszoba kialakítása kapcsán elhangzott, hogy az építkezés alatt a fő terhek a miklósi óvodára hárulnak. A közösségi oldalakon megjelent kommentek kapcsán a polgármester elmondta, hogy a csoportlétszámokat a törvény által engedélyezett maximumban határozták meg. Akik nem nyertek óvodai felvételt, azok egy része még nem óvodaköteles. A gyerekek száma örvendetes módon megnőtt. A sárszentmiklósi óvoda megengedett létszáma felett az érintett – átirányított – gyerekeket pedagógiai asszisztens kíséretében fogják utaztatni a sárszentmiklósi óvodától a Zengő Óvodáig. A szülők számára ez nem jelent plusz anyagi terhet. 
Ehhez kapcsolódva kérdezte Szilveszterné Nyuli Ilona, hogy milyen esély van 25 kisgyerek felvételére. A polgármester válaszából kiderült, hogy a 25 az nem 25, mert szét kell választani az óvodaköteles és a nem óvodaköteles jelentkezőket. Életkora miatt 6 kisgyerek felvétele lett elutasítva. Nincs valóságalapja annak, hogy vidéki gyerekek felvétele miatt utasították el a miklósiak felvételét. Az átirányított gyermekekből 8 gyereknek nem igénylik az óvodai ellátását a szülők. Az új csoportszoba kialakításával lesz jobb a helyzet a Zengő Óvodában. Jövőre a két nagycsoport iskolás lesz, így jelentős (40-42) férőhely szabadul fel. Miklóson a következő fejlesztés az óvoda tetejének lecserélése lesz, amire pályázaton nyert fedezetet a város. A felvetésre reagált az óvoda vezetője is, aki elmondta, hogy a nem óvodaköteles gyerekek közül többnek kérték a felvételét óvodába és bölcsődébe is. A bővítés kapcsán szükségessé vált az óvodapedagógusok létszámának növelése is, a következőkben erről döntött egyhangú szavazással a testület. 
Ugyancsak egyhangú döntés született a költségvetési, az egyes szociális ellátásokról szóló, valamint az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló rendeletek módosításáról. Közbeszerzési eljárás kiírásáról döntöttek a vállalkozásfejlesztési központ és inkubátorház kialakítására. A napirend kapcsán Szilveszterné arról érdeklődött, hogy mire költhető az elnyert 382 millió forintos támogatás? A polgármester és a pályázati és közbeszerzési referens részletesen ismertette az összeg felhasználhatóságát. A meghívóban 13-as sorszám alatt szereplő előterjesztést a testület levette napirendjéről. Pályázat kiírásáról döntöttek helyi alapítványok részére sportcélú, illetve működési és rendezvényi támogatások elnyerésére 2018. évre. Utólag jóváhagyták a polgármester szabadságát, elfogadták azt előirányzatok és a tartalék alakulásáról szóló tájékoztatót.
A sárszentmiklósi orvosi rendelő felújítása kapcsán döntöttek az ott lévő szolgálati lakás funkcióváltásáról, ami a jövőben védőnői tanácsadó lesz. A „Zöldváros kialakítása” projekthez kapcsolódóan ingatlanvásárlásról döntöttek. Az ingatlanon a Hősök terén megszüntetendő parkolók pótlására és a belvárosi parkoló kapacitás bővítésére parkolót alakítanak ki. Ennek kapcsán Juhász János a majdani parkoló végleges kialakításának mikéntjéről érdeklődött. A parkolási lehetőségek bővítése kapcsán kérdezte Szilveszterné, hogy kinek a tulajdonában van a régi posta területe, valamint, hogy vizsgálta-e az önkormányzat a katonai temető megszüntetésének lehetőségét? Válaszként elhangzott, hogy a temetővel kapcsolatos jogi környezet rendkívül összetett, az áthelyezéshez az orosz Állami Duma hozzájárulása szükséges, amit nehéz megszerezni.
A bejelentések között Juhász János az orvosi rendelési idők kapcsán javasolta a helyettesítési rend közzétételét. Elhangzott az is, hogy a jelenlegi helyzetet ismerve, külsős orvosra lesz szükség a helyettesítésben, amire szerencsére van jelentkező. Szilveszterné arról kérdezett, hogy mikor indul a kerékpárút építése? A kérdés kapcsán elhangzott, hogy a 3 éve elnyert összeg nem fedezi a kivitelezési költségeket. Nagy valószínűséggel az idei évben csak az adminisztratív rész kerül végrehajtásra (pályázat kiegészítő forrásra), az építkezés a jövő évben indulhat. Mikor indul az útfelújítás a 63-ason? Ez volt a következő kérdés. Erről a közútkezelőnél már korábban érdeklődtek, de válasz eddig nem érkezett. A sárszentmiklósi buszmegálló környéke kapcsán elhangzott, hogy a műszaki osztály erre az évre vállalta a megoldást, az év még nem telt le. Még egy építkezéssel kapcsolatos kérdés volt, ami a rendőrség új épületének kivitelezésére vonatkozott. Válaszként elhangzott, hogy az építési költségek megugrása miatt az előirányzatnál magasabbak az előzetes költségek, így várhatóan a jövő évben indulhat az építkezés. Jelezte a képviselő, hogy a temetőkben rendszeresen tele vannak a konténerek, nem megoldott a kellő gyakoriságú ürítésük. Ugyancsak hulladék elhelyezési probléma, hogy a PET palackok gyűjtése, elszállítása nem megoldott. Ehhez kapcsolódóan szemléletformálás is szükséges, hogy a gyűjtőedények jobb kihasználása érdekében a palackokat összenyomva tegyék azokba. Tóth Béla a kátyúzások helyzetéről érdeklődött. A polgármester elmondta, hogy július közepéig el akarják végeztetni a tervezett kátyúzásokat. A belvízelvezetés kivitelezési munkálatai kapcsán az érintettektől tovább türelmet és megértést kért a polgármester.
- galsa -
EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem