Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Hírek - Közélet
Könyvtári programok
2019.03.13. 15:48
Virágot üzenj, szülj madarat
Fenti címmel jelent meg Vörös Viktória verseskötete, melynek bemutatója február 8-án volt a Madarász József Városi Könyvtárban. A kötetet a megjelent érdeklődőknek Leszkovszki Albin mutatta be.
Már a könyv kivitele is kellemes érzéseket kelt abban, aki kézbe veszi a keménykötésű, finom papírra nyomott könyvet, melyben minden vershez tartozik egy kép, egy szobor vagy festmény fényképe. Albin tanár úr leginkább arra volt kíváncsi, mi inspirálta a versek szerzőjét – akiről középiskolás diák korában nem gondolta volna, hogy valaha verseket fog írni – arra, hogy gondolatait versekbe formálja. Vörös Viktória elmondta, hogy 49 évesen kezdett verset írni, ekkor érett meg benne, hogy egyéniségének ezt az oldalát is megmutassa.
A bemutatót az Esztergomban tanító Vörös Viktória színjátszó körös diákjainak előadása színesítette.
A gazdagon illusztrált könyvbemutatót dedikálás, a volt osztály- és iskolatársakkal folytatott baráti beszélgetés zárta.
Abesszín pillanatok
Február 18-án „Abesszín pillanatok” címmel, képzeletbeli Afrika utazásra invitálták az érdeklődőket. Az est során Novák Kovács Zsolt osztotta meg élményeit, benyomásait, melyeket 2017. decemberi etiópiai utazása során szerzett.
Az előadás sokkal több volt, mint fényképes útibeszámoló. Bepillantást nyerhettünk a távoli – sokak szemében még napjainkban is az éhező etióp gyerekekkel szimbolizált – afrikai ország történelmébe, vallás- és kultúrtörténetébe, földrajzába és állatvilágába, nem utolsó sorban napjaink Etiópiájába. Láthattuk annak a jelét, hogy a kínaiak nemcsak Európában, de az afrikai földrészen is jelen vannak. Számos jelét láttuk a múlt és a jelen összefonódásának. A római romok mellett a tapasztott, jellegzetes alakú sárkunyhót napelemmel, amiről a mobiltelefont töltik; a modern irodaházak és bádogkunyhók dzsungelét; a közlekedésben használt minden elképzelhető és elképzelhetetlen eszközt; láthattuk, micsoda érték a víz, milyen keservesen lehet ott hozzájutni. A 100 milliós országon belüli emberi viszonyok közötti különbséget jól mutatták azok a fotók, amelyeken a barátságos bennszülöttek mosolyognak a kamerába az ország egyik déli tájegységén, ugyanakkor ezzel ellentétben az északi Afar tartományban készült fotók, ahol fegyveres kísérettel közlekedhetnek a turisták.
Mozaikok 2018-ból…
Március negyedikén Varga Csaba immár 11. alkalommal osztotta meg az érdeklődőkkel szebbnél szebb fotóit. Ezúttal a – szokásával ellentétben – nem készített Nőnapi köszöntőt, helyette a Jely arborétum csodáit mutatta meg és ajánlotta a hölgyeknek szeretettel.
Ezt követően hagyományos erdélyi utazásuk során készült fotóiból láthattunk válogatást. Egy következő összeállítás révén a Szépművészeti Múzeumnak az elmúlt évben újra megnyitott Román Csarnokát mutatta be. Erdélyt járó magyar turisták ritkán látogatnak el Brassótól délre, Sinaia-ba, a román királyok nyári rezidenciájához. Csabáék megtették ezt, s egy rövid összeállításban bemutatta az ott megörökített képeit. Zárásként erdélyi barlangok és várak fotóiban gyönyörködhettünk.
- galsa -

Részletek   »

UltiParti
2019.03.13. 15:46
UltiParti ötödször az Amadeusban
Február 9.-én már ötödik alkalommal hirdette meg az UltiParti-t a Mozdulj a Városért Egyesület, melynek helyszíne hagyományosan az Amadeus étterem volt.

A megmérettetésen jelen voltak az előző versenyek győztesei is, természetesen versenybe is szálltak. Összesen 42-en neveztek. (Aba 3 fő; Cece 3 fő; Mezőfalva 8 fő; Mezőszilas 3 fő; Nagykanizsa, Bakonykúti, Sárszentágota 1-1 fő; Németkér 2 fő; Sárbogárd 9 fő; Sáregres 2 fő; Várpalota 6 fő; Lovasberény, Dunaújváros, Székesfehérvár 1-1 fő;)
A verseny Fodor Jánosnak a Mozdulj a Városért Egyesület elnökének köszöntője után a sorsolás szerinti helyek elfoglalását és a szabályok tisztázását követően 9-kor kezdődött, az eredményhirdetésre 16 órakor került sor. A verseny során 14 asztalnál, 5 fordulóban, fordulónként 15 partit játszottak. A versenybírói tisztet ezúttal is Magyar László töltötte be. Nagyon szoros volt az eredmény, 3 versenyző ért el 13 helyezési pontot, így a segédpontok döntöttek. A korábbi győztesek egyikének sem sikerült duplázni így ismét új név került a vándorkupára.
Nagy József (Sáregres)
Kiss István (Sárbogárd)
Magyar László (Nagykanizsa)
Az eredményhirdetést követően a Sárbogárdi és környékbeli résztvevők közfelkiáltással egy ultiklub megindításáról döntöttek, ahol a jövőben hetente összejönnek „edzeni”.
- galsa -

Részletek   »

Fonónap
2019.03.13. 15:44
Fonónap a művelődési házban
A kultúrházak éjjel-nappal keretében február 17.-én a Fejér Megyei Kézműves Egyesület fonónapot rendezett a sárbogárdi művelődési központban. A fonónap témája a kender hagyományos feldolgozása volt
.
Az egyesület tagjai a Fejér megyén kívül Komárom-Esztergom és Veszprém megyéből, valamint Budapestről érkeztek. Viasz Zoltánnak, az egyesület elnökének köszöntőjét követően a nap foglalkozásvezetője Füzes Zsuzsanna vette át a szót. Zsuzsanna, mint megtudtam autodidakta módon sajátította el a fonás-szövés tudományát, melyet az elmúlt évek során már mesteri szintre fejlesztett. Olyannyira, hogy saját blogot (http://harmat-cseppek.blogspot.com/) vezet a fonás-szövés témájában, illetve a blog anyagából már könyve is jelent meg (Fonás rokkán és kéziorsón címmel).
A kender feldolgozásának bemutatása során szó volt a régi, hagyományos kender feldolgozási műveletekről a kenderáztatástól kezdve a tiloláson át a fonalkészítésig. A résztvevők a helyszínen kipróbálhatták a kendertilolót, fésülhették a megtört kendert a gerebenen, majd a kifésült szálakat kéziorsón és rokkán fonták fonallá. A kezek szorgoskodása közben persze számos hasznos néprajzi ismeret is gazdát cserélt.
A közös ebédet a farsang jegyében csőrögefánkkal koronázták meg. A nap végén Viasz Zoltán elnök összefoglalta, értékelte a nap tapasztalatait. Mint mondta, ez most az egyesület tagságának szervezett összejövetel volt, de tervezik nyílt nap keretében megmutatni tevékenységüket. Várják az egyesületbe a népi hagyományok, a népi kézművesség iránt érdeklődő fiatalokat, hogy átadhassák számukra a meglévő ismereteiket. 
                                                     - galsa -

Részletek   »

Polgárőrök
2019.03.13. 15:34
Sárbogárdi polgárőrök közgyűlése
Március másodikán tartotta éves beszámoló közgyűlését a Sárbogárdi Polgárőr Egyesület. A művelődési házban megtartott rendezvényen meghívottként jelen volt Cseh István a Fejér Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Dániel Zsolt rendőr százados, a Sárbogárdi Rendőrkapitányság kijelölt polgárőr kapcsolattartója, Gál Sándor a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd elnöke.

Részletek   »

„Metszések”
2019.03.13. 15:31
Ki vágjon és meddig?!
A tavasz közeledtével nem csak a gyümölcsfa gazdák, de az áramszolgáltatók is nekiláttak a metszéseknek. Sárbogárd és környékén a helyi médiumokban megjelent felhívások tanúsága szerint az E.ON Dél-Dunántúli Áramhálózati Zrt. megbízásából az Ágvágó Szolgáltató Kft. végezte a törvényben foglaltak szerinti szabadvezetékek biztonsági övezeteinek megtisztítását. Megszokott eljárás ez évről-évre, ahol az adott ingatlan tulajdonosa nem gondoskodik a vezetékek közelében lévő ágak eltávolításáról, ott a szolgáltató megteszi azt. Ezzel be is zárul a kör, mindenki boldog, és biztosított a zavartalan áramellátás.

Részletek   »

Közmeghallgatás
2019.03.13. 15:28
Mérsékelt érdeklődés
A február 8.-án, reggel 8-ra meghirdetett közmeghallgatáson 1 igazolt távollét mellett 10 képviselő várta a „köz” mindösszesen 4 főből álló érdeklődő csoportjának kérdéseit, felvetéseit.
Dr. Sükösd Tamás polgármester megnyitóját követően Ébl Zoltán az ÜJB elnöke tájékoztatta a testületet, hogy minden érintett testületi, illetve külsős bizottsági tag időben eleget tett vagyonbevallási kötelezettségének. Ezután a polgármester röviden összefoglalta azokat a szempontokat, amelyeket a 2019. évi költségvetés tervezése során mintegy vezérfonalnak tekintettek. Az előző év kapcsán jelentős beruházásként említette az uszoda átadását, mely azóta is folyamatosan üzemel. Megerősítette, hogy továbbra sem kívánnak új adónemet bevezetni. A közfoglalkoztatásról szólva jelezte, hogy struktúra váltás állt be, jelentős azoknak a korábbi közfoglalkoztatottaknak a száma, akik a versenyszférában találtak munkát. 2019. évben is folytatódik a közmunka-program, de a korábbi éveknél visszafogottabb létszámmal. 

Részletek   »

  Előre»   

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem