Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Hírek - Közélet
Oktatás
2019.12.10. 11:07
Ausztrál vendégtanár a Petőfiben
Osztályunk átlagos hétköznapjait John Withers törte meg az elmúlt héten. A Pannon Egyetem EFOP-3.2.14-17-2017-00003 Nyelvtanulással a boldogulásért elnevezésű projektje keretében látogatott el iskolánkba angol oktatás céljából a negyedéves tanárjelölt.

Habár John Ausztráliában született és élt 10 éves koráig, tökéletesen beszél magyarul is, viszont erre nem volt szüksége az óráink alatt. Három napot töltött a tanításunkkal és az élménypedagógia keretei között rengeteg interaktív és szórakoztató témával, játékkal tette emlékezetessé és motiválóbbá számunkra a nyelvtanulást. Volt szó az állatokról, médiáról, különböző érdekes találmányokról és más nemzetiségek kultúrájáról is. Ezek mellett olyan komoly témákat is megvitattuk, mint például a bántalmazás vagy a fiatalok alkoholfogyasztása. Feladatai érdekesek, többnyire kutatómunkát igénylő kérdésekből álltak, amelyek megoldásához az internetet is segítségül hívhattuk.
A háromnapos intenzív nyelvhasználat sokat fejlesztette a szókincsünket és a beszédkészségünket egyaránt. Az angol tanulás ilyen élményszerű módjára többször is szükség lenne.
Köztudomású, hogy a nyelvtanulás fontosságát már az utolsó magyar király, IV. Károly is megfogalmazta: „Ahány nyelvet beszélsz, annyi embert érsz”.
Luczek Diána 9.c osztály

Részletek   »

Advent
2019.12.10. 07:00
Közös gyertyagyújtás Pusztaegresen
Nagyon örülünk, hogy ennyi emberhez eljutott a hír, és ilyen sokan összegyűltünk a falu koszorújánál az első adventi gyertya gyújtásra.

Szeretnénk tenni valamit a faluért és összekovácsolni a közösséget. Családi és baráti beszélgetések alkalmával fogalmazódott meg a gondolat, hogy valamit tenni kellene a falu felrázása és a közösség egyben tartása érdekében.
Hagyományokat szeretnénk teremteni a faluban, széppé és élhetőbbé tenni a településünket. Reménykedünk benne, hogy összefogással, és az emberek támogatásával megvalósíthatjuk álmainkat.
Mutassuk meg pusztaegresiek, hogy sikerül kis közösségünket fellendíteni, hagyományainkat őrizni, szépet és maradandót alkotni!
Harangozó Ferenc

Részletek   »

Istentisztelet
2019.12.10. 06:57
Hálaadás a parókiáért
November utolsó napján hálaadó istentiszteletre került sor a Sárszentmiklósi Református Egyházközség gyülekezeti termében. Hálát adtak Istennek azért, hogy ha templomuk még nincs is de egy nagyon szép parókia épülettel gazdagabbak lettek az év folyamán. Az istentiszteleten dr. Szabó István zsinati elnök, a Vértesaljai Református Egyházmegye püspöke hirdetett igét. Horváth István a gyülekezet gondnoka köszöntötte az istentiszteleten megjelent egyházi elöljárókat, lelkészeket.


Részletek   »

Ősz
2019.12.10. 06:55
Borszentelések hava
Az elmúlt év vége szakadást hozott a Sárbogárd-Sárszentmiklósi Borbarát Kör tagságánál. A tagok egy része úgy döntött, hogy magasabb szervezeti formában, egyesületi keretek között szeretnék folytatni a közösségi életet, így kiváltak a Borbarát Körből és megalakították a Szentmiklósi Borkedvelők egyenlőre baráti társaságát, mert az egyesületté alakulás várat magára. Így aztán ez a november két alkalommal is láthatott borszentelőt Sárbogárdon.


Részletek   »

Fórum
2019.12.10. 06:47
Fórumok a közösségi közlekedésről
Az EFOP-3.9.2-16-2017-00002 „Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében” c. projekt keretében kidolgozásra kerülő „Sárbogárd és térsége közlekedés fejlesztési koncepció” kapcsán novemberben két alkalommal is fórumra hívták a tanulmány készítői a térség intézményeinek, civil szervezeteinek képviselőit, a Tankerületi Központ vezetőjét, a rendőrség  képviselőjét, a helyi közösségi közlekedési szolgáltató cég képviselőit.
Az első alkalommal dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket. Röviden ismertette, mi a célja a koncepció elkészítésének. A szakértői oldalról először dr. Göndöcs István az ECO-CORTEX Tanácsadó Iroda ügyvezetője tartott ismertetőt az előzményekről, kapcsolódó területekről. A Székesfehérvár – Dunaújváros – Szekszárd – Siófok – Székesfehérvár közlekedési gyűrű középpontjában helyezkedik le Sárbogárd. A meglévő és a közeli jövőben kiépülő közlekedési lehetőségek a munkaerő kétirányú – ki- és befelé – történő áramlását teszik lehetővé. A cél, hogy a befelé áramlás növekedjen, illetve hogy az ipari park kialakításával minél többen találjanak helyben munkalehetőséget.

Részletek   »

Advent
2019.12.10. 06:44
Meggyulladt az adventi koszorú első gyertyája
December elsején 18 órára invitálták a város lakosságát a szervezők – Sárbogárd Város Önkormányzata és a helyi felekezetek – a Polgármesteri Hivatal elé, mintegy a város karácsonyfája alá, közös, ünnepi gyertyagyújtásra. A Hivatal árkádja alatt idén is felállításra került a Betlehem, mely Váraljai Péter keze munkáját dicséri.

Az első vasárnapi alkalom házigazdája a Sárbogárd Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség volt. Az összejövetelt Viasz Zoltán furulyajátéka vezette be, majd dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntötte a megjelenteket, mint mondta a hagyományteremtő szándékkal, immár második lakalommal megszervezett közös adventi gyertyagyújtás első vasárnapján. A gyülekezet fiataljai Váraljainé Melis Orsolya lelkész asszony irányításával egy meghitt, ünnepre hangoló műsorral nyitották meg az Advent időszakát. Az igei részletek mellett versek, énekek hangzottak el. A közönség bevonására az énekek szövegét a hivatal falára vetítették. A koszorún az első gyertyát Váraljainé Melis Orsolya lelkész asszony gyújtotta meg. Ezt követően a gyülekezet asszonyai által készített édességgel és kis emléktárggyal ajándékozták meg a jelenlévőket.
A következő alkalommal december 8-án 18 órai kezdettel a Sárbogárdi Református Egyházközség tagjai gondoskodnak a meghitt hangulatról Kovács Csongor lelkipásztor vezetésével.
    - galsa -

Részletek   »

  Előre»   

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem