Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
BURSA HUNGARICA 2020 * KSH Közl.
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
Hírek - Közélet
Idősek napja
2019.10.11. 19:33

Az időskor nem betegség!

Dr. Sükösd Tamás polgármester ünnepi beszédével kezdődött az Idősek Napja ünnepség Sárbogárdon. A polgármester szokásához hűen most sem volt hosszú a köszöntő. Fontos hangsúlyozni, hogy az ünnepelteknek a legfontosabb az, hogy az idősek tiszteletét az év valamennyi napján egyformán éljük meg. Éreztessük velük, hogy az időskor nem betegség, nem teher, hanem olyan állapot, amelynek megvannak a maga szépségei. Nekünk fiatalabbaknak feladatunk és felelősségünk, hogy olyan körülményeket teremtsünk, ahol az időseknek a jól megérdemelt pihenés mellett lehetőségük van az önmegvalósításra. – mondta többek között dr. Sükösd Tamás.

Ezután arany diploma átadására került sor, melyet dr. Hortyi Sándorné Marika kapta. A díj átvétele után Marika köszönetet mondott mindenkinek, hogy ezt megérhette.

Az ünnepi műsort a Kossuth Zsuzsanna iskola énekkara kezdte. A diákok éneklésük során csillogó szemmel figyeltek tanárukra. Tósoki Erzsébet Márai Sándor Ajándék című versét mondta el, majd újra a Kossuth Zsuzsannások következtek. A régi tornaórák hangulatát idézték fel a 60-as évekből ironikus formában. Volt ott minden: feszengés, himbálás, lazulás, erőltetett állás, hömpölygés, gúla, taps fogadása.

Majd a Sárszentmiklósi iskola népdalénekeseinek énekhangja töltötte be a termet, illetve a 4C-sek a Dzsungel Könyvéből mutattak be részletet.

A jelenlévők meghallgathatták Szakály Éva: Élet és halál versét, valamint az ünnepi műsor zárásaként Anikó és Gábor előadóműveszek szórakoztatták a közönséget.

Kifelé menet mindenki kapott egy szál fehér rózsát, illetve vacsora várta az időseket. Köszönet a rendezőknek a tartalmas délutánért!

„Sila”


Részletek   »

Sajtótájékoztató
2019.10.07. 18:41
Projektzáró sajtótájékoztatók
Szeptember közepére számos kisebb-nagyobb projektet sikerült befejezni a kivitelezést végzőknek. A befejezett munkálatokat az érintettek sajtótájékoztatók, bejárások keretében ismertették a sajtó képviselőivel.
Új csoportszoba a Sárbogárdi Zengő Óvodában

A TS Gastro közétkeztetési szolgáltató által a Zengő Óvodába szervezett sajtótájékoztatón arról kaptunk tájékoztatást, hogy a szolgáltató teljesítette a pályázatában vállalt felújítási, építési feladatait. Dr. Sükösd Tamás polgármester elöljáróban elmondta, hogy a közétkeztetésre a közbeszerzést eleve úgy írták ki, hogy a nyertes pályázónak felújítási, fejlesztési kötelezettséget kell vállalnia. A Zengő Óvodában a korábbi főzőkonyha átalakításával új csoportszobát alakítottak ki. A Mészöly Géza Általános Iskola épületében üzemelő konyháról kiszállított ételek kiadagolását új helyen kialakított tálalókonyhában végzik. Az itt elvégzett átalakításokon túl megújította a szolgáltató a sárszentmiklósi tagóvoda, a töbörzsöki Szent István Tagiskola és a Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény tálalókonyháját. Az elvégzett munkálatok összértéke mintegy 28,4 millió forint. Takács Zsolt a TS Gastro ügyvezető igazgatója a Zengő Óvodában elvégzett munkák kapcsán elmondta, hogy az elvégzett átalakítások összértéke 19,6 millió forint. Az 50 m2-es kiszolgáló térrel kialakított csoportszoba 25 kisgyerek befogadására alkalmas, az átalakítás során új helyre került a tálaló konyha. A fejlesztések, átalakítások elvégzéséhez a cég saját építőbrigáddal rendelkezik, így tudják a vállalásaikat gazdaságosan teljesíteni. Varga Gábor országgyűlési képviselő arról beszélt, hogy a kormányintézkedések hatására Sárbogárdon is nőtt a gyermekvállalási kedv, így mind a bölcsőde, mind az óvoda teljes kihasználtsággal üzemel. Jó megoldásnak tartja, hogy a közbeszerzési felhívásban a nyertes pályázótól elvárt fejlesztési kötelezettségeket is belefoglalták.
 

Részletek   »

Sajtótájékoztató
2019.10.07. 18:37
Sajtótájékoztató helyszíne volt szeptember 25-én a sárbogárdi Kossuth Zsuzsanna Rendelőintézet, melynek támája a „Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórházban” című projekt rendelőintézetet érintő megvalósult beruházások. A sajtótájékoztatót dr. Molnár Krisztián Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Varga Gábor országgyűlési képviselő, Lőrincz Krisztina ÁEEK Közép-Dunántúli Térségi Igazgatóság térségi igazgató, dr. Sükösd Tamás polgármester, dr. Csernavölgyi István Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház főigazgató tartotta.
Elhangzott, hogy a beruházások középpontjában, melyre 450 millió Ft. jutott Európai Uniós és hazai forrásból a műszerezettség javítása – akadálymentesítési szempontok érvényesítésével – a fekvőbeteg kapacitás tehermentesítése, továbbá progresszív ellátást nem igénylő kezelések biztosítása, esélykülönbségek csökkentése, betegelégedettség növelése és eszközbeszerzés állt. A projekt érintette a II. Szakrendelőt Székesfehérváron, a móri valamint a sárbogárdi rendelőintézetet.

Részletek   »

Városháza
2019.10.07. 18:33
Összefoglaló a ciklus utolsó testületi üléséről
Szeptember 20-án 9 fő képviselő jelenléte mellett tartotta a ciklus utolsó ülését Sárbogárd Város Képviselő-testülete. Az eredetileg meghirdetett napirend egy osztós anyaggal bővült. A határozattervezeteket kevés kivétellel 9 igenes szavazattal fogadták el a képviselők. Az eltérő szavazási eredményt írásunkban külön jelezzük.
Hagyományosan először a polgármester tájékoztatta a testület tagjait a két ülés közötti eseményekről. Ezek közül többről külön írásban számolunk be. Elhangzott, hogy az OKSB elnöke írásban tájékoztatta a képviselőket a civil és sportszervezetek pályázati támogatásáról. Több beruházás kapcsán volt egyeztetés. A TS Gastro eleget tett az intézményi felújítások bővítések terén vállalt kötelezettségeinek. A szelektív hulladékgyűjtéshez az edények megérkeztek a közszolgáltatóhoz, azokat várhatóan 2020. I. negyedévében juttatják el az érintett háztartásokba. Befejeződött a művelődési központ színháztermének felújítása. Szeptember 14-én egésznapos rendezvény volt az Élhetőbb Sárbogárdért Környezetvédő Egyesület szervezésében.

Részletek   »

Táborozás
2019.09.08. 20:14
Sárszentmiklósi Evangélikus Gyermek- és Ifjúsági Hét: Nomád Tábor
Augusztus 5-9. között naponta benépesült a templom, gyülekezeti ház, valamint udvara gyermekekkel, fiatalokkal, felnőttekkel. Helybeliek és távolabbról érkezők táborozhattunk idén is együtt. Sárbogárdról, Sárszentmiklósról, Nagylókról, Rétszilasról, Csesztvéről, Biatorbágyról, Szákszendről, Dunaharasztiból voltak jelen segítőkként és résztvevőkként.
A délelőtti bibliai tanítások: A bábeli nyelvzavar (Isten hatalma – Az ember lázadása), Isten elhívja Ábrahámot (Isten hívása), Isten fiút ad Ábrahámnak (Isten végtelen hatalma), Isten elkéri Izsákot Ábrahámtól (Az Isten iránti bizalom), Isten feleséget ad Izsáknak (Isten terve a házassággal). Központi igazságokat járhattunk körül egy-egy napon: Isten az Úr. Isten hív a Vele való kapcsolatra. Istennek még a lehetetlen is lehetséges. Isten jó. Istennek jó terve van veled. 

Részletek   »

Gyász
2019.09.08. 20:09
Ismét fekete zászló lengett a sárbogárdi rendőrkapitányság épületén
Ács József 1958-ban kezdte hivatásos szolgálatát a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság Sárbogárdi Rendőrkapitányság Cecei Rendőrőrsén járőr beosztásban. 1962-től a Sárbogárdi Rendőrkapitányság központi állományának járőre, majd 1971-től a kapitányság ügyeletvezető helyettese. 1976-tól 1988-as nyugdíjazásáig a Sárbogárdi Rendőrkapitányság járőr gépkocsivezetője. Nyugállományba vonulásakor a tiszteletre méltó rendőr zászlósi rendfokozatot viselte.

Részletek   »

  Előre»   

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem