Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Hírek - Kultúra
Könyvtár
2019.12.10. 11:11
A városi könyvtár novemberi programjaiból
November 11-én Ménes Attila író, újságíró volt a vendége a Madarász József Városi Könyvtárnak, aki a közelmúltban megjelent Műanyag szalonna című könyvét mutatta be az érdeklődőknek. A sajátos bemutató során az íróról nagyon keveset tudtunk meg. Néhány mondatban bemutatta a harmsziádákat azt a különleges prózai műfajt, melynek neve Danyiil Ivanovics Harmsz orosz író nevéből származik. A harmsziádák kissé Örkény egyperceseihez hasonlatosak, erre az író is utalt a bemutatáskor.
Ahogy Hetényi Zsuzsa irodalomtörténész, Harmsz magyar fordítója írta, az orosz szerző és Örkény István groteszk látásmódja közeli rokonságban áll, és ennek a látásmódnak „függvénye a valóság, és nem fordítva”. Ménes Attila harmsziádái is az örkényi egypercesektől a harmszi groteszken át a zen koanokig terjedő, meglepően széles sávban kalandoznak.
A könyvet az író olyanformán ismertette meg a közönséggel, hogy meglehetősen sok részletet olvasott fel belőle, mintegy szoktatva a hallgatóságot a sajátos stílushoz.


Részletek   »

Táncosok
2019.12.10. 10:56
Tánckavalkád tizedszer
November 23-án tizedik alkalommal köszöntötték a Tánckavalkád közönségét a művelődési házban. A Vaskeba Krisztina által megálmodott és útjára indított rendezvény stafétabotját Szőke Fanni és Radnai Zoltán viszik tovább. A zsúfolásig telt színházterem közönségét és a fellépőket az est háziasszonya, Benéné Csík Judit köszöntötte. Ünnepi köszöntőt mondott dr. Sükösd Tamás polgármester. Elismeréssel szólt a szervezők kitartó munkájáról, köszöntötte a fellépő táncosokat.


Részletek   »

Hópárduc
2019.11.08. 19:29
Magasságok és mélységek – a Hópárduc felesége előadásában
Lendületes, érdekfeszítő előadás részesei lehettek azok, akik október 4-én ellátogattak a Madarász József Városi Könyvtárba, hogy meghallgassák Sterczer Hilda előadását. Az előadót – aki a 2013 májusában tragikus körülmények között elhunyt ismert hegymászó, Erőss Zsolt, „Hópárduc” özvegye – Hrabovszki Mihályné Ilonka mutatta be a közönségnek.
Sterczer Hilda bevezetőként arról mesélt, hogyan jutott el a gyermekkori álmoktól a Himalája zord hegyeinek csúcsaira. Tanítói végzettsége van, a túrázással hegymászással majdhogynem utasításra, munkahelyi feladatként került kapcsolatba, mely kapcsolat aztán további életét is meghatározta. Élvezetesen mesélt Erőss Zsolttal való megismerkedésükről, közös hegymászásaikról, házasságukról, családról. A bemutatott fotók egy rejtelmes, veszélyekkel teli világ képét tárták a közönség elé. Napjaink elkényelmesedett embere számára nehezen elképzelhető akár csak egy napot is eltölteni a hegymászó tábori körülmények között. Számos érdekes adalékkal szolgált az ott élő emberek életéről, arról, hogy küzdenek meg a mindennapi megélhetésért. Megható volt hallgatni azt, hogy hogyan élte meg férje elvesztését, hogyan tudta kezelni saját érzelmeit a hit erejével. Mindezekről „A Hópárduc felesége: életem Erőss Zsolttal” címen megjelent könyvében is olvashat az érdeklődő.
Az előadás végén a Hópárduc alapítványról, tevékenységükről, a terápiás mászásban elért sikereikről mesélt.
- galsa -

Részletek   »

Bogárd-Dal
2019.11.08. 19:15
Hangverseny a megújult színházteremben
Október 27-én zsúfolásig megtelt a József Attila Művelődési Központ színházterme a „Bogárd-Dal” Kulturális Egyesület hagyományos – a zene világnapja előtt tisztelgő – hangversenyére. A hangversenyt a Klasszikus zenei koncertek Sárbogárdon elnevezésű – az Európai Unió által támogatott – projekt keretében szervezte az egyesület.
A koncert előtt a fellépő kórusok a művelődési ház előtt közös énekléssel tisztelegtek Huszics Vendel emléke előtt, majd koszorút helyeztek el az emléktáblánál.

Részletek   »

Ragyogás
2019.10.07. 18:45
Molnár Orsolyával Ragyogás című könyvéről beszélgetett Hargitai Kis Virág szeptember 13-án a Madarász József Városi Könyvtárban. A szép számú érdeklődő jelenlétében tartott bemutatót kedves színfoltként Orsolya unokahúgának, Csengének szavalata vezette fel. Virág az aktuális dátum kapcsán egy kis számmisztikával kezdte a beszélgetést. A könyvre áttérve megtudhattuk többek között, hogy a könyv nőies, érzelmeket fejez ki. A beszélgetés során betekintést nyertünk az alkotási folyamatba, valamint Orsi kedvenc visszatérő témáira is magyarázatot kaptunk.
A könyv képeinek összeválogatása során „blokkosította” az érzelmeket. A képek mondanivalóját Mogyorós Mónika szöveges kiegészítései, gondolatai erősítik fel. A beszélgetés során szóba került, hogy Orsi korábban a Sárréti Hídban megjelent írásokhoz is készített illusztrációkat. Szó esett az alkalmazott technikákról is. A grafikáknál például ceruza, filc, toll. Erősen kötődik a francia kultúrához, ennek tanújelével a rajzok között is találkozhatunk. A könyvben az utolsó rajz egy galamb, amely Orsi számára a szabadságot szimbolizálja. Meleg szavakkal emlékezett meg tanárairól, különösen Zocskár Andrásról, aki – mint mondta – szinte a kezdetektől hosszú időn át egyengette útját.
Végül egy mondat a könyv hátsó borítójáról: „A múlt történelem, a jövő rejtély, de a most ajándék”
A bemutatót kötetlen beszélgetés, dedikálás zárta.
- galsa -

Részletek   »

Kiállítás
2019.09.08. 20:16
Kiállítás Varga László festményeiből
„Színek és fények” címmel nyílt kiállítás szeptember 2.-án a Madarász József Városi Könyvtárban Varga László festményeiből.
Zsúfolásig megtelt a könyvtár olvasóterme a nyári szünet utáni első rendezvény alkalmából. Nagy Zsuzsanna a könyvtár vezetője köszöntötte a kiállítót és a megjelenteket, majd átadta a szót az alkotónak. Varga László ismert alakja a sárbogárdi alkotóközösségnek. Korábban a hagyományos „Szín és Formavilág” kiállításokon láthatta képeit a nagyközönség.

A kiállított képek kapcsán Laci elmondta, hogy nagy részük az utóbbi 4-5 év termése, 1-2 olyan van benne, ami valamilyen okból jelentőséggel bír számára, azért válogatta be őket. A kiállítás mottójául Csoóri Sándornak a meghívón is olvasható gondolatát választotta: „El kell indulni minden útra, az embert minden úton várják. Nincs halálos érv a maradásra, csak a találkozásra s a kalandra.”

Részletek   »

  Előre»   

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem