Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
BURSA HUNGARICA 2020 * KSH Közl.
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
Hírek - Kultúra
Ragyogás
2019.10.07. 18:45
Molnár Orsolyával Ragyogás című könyvéről beszélgetett Hargitai Kis Virág szeptember 13-án a Madarász József Városi Könyvtárban. A szép számú érdeklődő jelenlétében tartott bemutatót kedves színfoltként Orsolya unokahúgának, Csengének szavalata vezette fel. Virág az aktuális dátum kapcsán egy kis számmisztikával kezdte a beszélgetést. A könyvre áttérve megtudhattuk többek között, hogy a könyv nőies, érzelmeket fejez ki. A beszélgetés során betekintést nyertünk az alkotási folyamatba, valamint Orsi kedvenc visszatérő témáira is magyarázatot kaptunk.
A könyv képeinek összeválogatása során „blokkosította” az érzelmeket. A képek mondanivalóját Mogyorós Mónika szöveges kiegészítései, gondolatai erősítik fel. A beszélgetés során szóba került, hogy Orsi korábban a Sárréti Hídban megjelent írásokhoz is készített illusztrációkat. Szó esett az alkalmazott technikákról is. A grafikáknál például ceruza, filc, toll. Erősen kötődik a francia kultúrához, ennek tanújelével a rajzok között is találkozhatunk. A könyvben az utolsó rajz egy galamb, amely Orsi számára a szabadságot szimbolizálja. Meleg szavakkal emlékezett meg tanárairól, különösen Zocskár Andrásról, aki – mint mondta – szinte a kezdetektől hosszú időn át egyengette útját.
Végül egy mondat a könyv hátsó borítójáról: „A múlt történelem, a jövő rejtély, de a most ajándék”
A bemutatót kötetlen beszélgetés, dedikálás zárta.
- galsa -

Részletek   »

Kiállítás
2019.09.08. 20:16
Kiállítás Varga László festményeiből
„Színek és fények” címmel nyílt kiállítás szeptember 2.-án a Madarász József Városi Könyvtárban Varga László festményeiből.
Zsúfolásig megtelt a könyvtár olvasóterme a nyári szünet utáni első rendezvény alkalmából. Nagy Zsuzsanna a könyvtár vezetője köszöntötte a kiállítót és a megjelenteket, majd átadta a szót az alkotónak. Varga László ismert alakja a sárbogárdi alkotóközösségnek. Korábban a hagyományos „Szín és Formavilág” kiállításokon láthatta képeit a nagyközönség.

A kiállított képek kapcsán Laci elmondta, hogy nagy részük az utóbbi 4-5 év termése, 1-2 olyan van benne, ami valamilyen okból jelentőséggel bír számára, azért válogatta be őket. A kiállítás mottójául Csoóri Sándornak a meghívón is olvasható gondolatát választotta: „El kell indulni minden útra, az embert minden úton várják. Nincs halálos érv a maradásra, csak a találkozásra s a kalandra.”

Részletek   »

Felolvasóest
2019.06.11. 19:27
„100 éve történt” címmel hirdette május 27-i felolvasóestjét a Sárbogárdi Múzeum Egyesület. Az est keretében az első világháború és a háborút követő két-három év általuk fellelt sárbogárdi vonatkozású dokumentumaiból tartottak felolvasást az egyesület vállalkozó szellemű tagjai. Ahogy Novák Kovács Zsolt, az egyesület elnöke az est felvezetőjében hangsúlyozta, az egyesület célja a korszak Sárbogárddal kapcsolatos történéseinek megismerése, a hallgatóság elé tárása.
Jákob Zoltán ráhangolásként Bartók Béla baracsi gyűjtésének egyik darabjának, a Fiumei kikötőben áll egy hadihajó című katonanótának a szövegét és kottáját osztotta ki, közös éneklésre invitálva a jelenlévőket. Ezt követően az egyesület tagjai egymást váltva olvastak fel korabeli dokumentumokból (Historia Domus, Sárszentmiklós monográfia, Székesfehérvár és vidéke lap korabeli száma, naplófeljegyzések, katonák által írt és kapott levelek, hivatalos levelezések, jelentések, református jegyzőkönyvek). Sávoly János altábornagynak a Sávoly köz névadójának éltútját idézte fel Hargitai Kis Virág a Bogárd és Vidéke 2014. július 17-i számában megjelent írás felolvasásával. 
 - galsa -

Részletek   »

Kiállítás
2019.06.11. 19:17
Roma festők kiállítása
Roma festők alkotásaiból nyílt kiállítás május 13-án a Madarász József Városi Könyvtárban. A kiállítás anyagát a Roma Galéria Egyesület s annak vezetője Vári Zsolt festőművész bocsájtotta a könyvtár rendelkezésére. A megnyitó kapcsán Vári Zsolt volt a könyvtár vendége.
Vári Zsolttal Töbörzsökön, a Szent István Általános Iskolában találkoztunk, ahol a felső tagozatos gyerekekkel beszélgetett. Mesélt a gyerekeknek csöppet sem felhőtlen életútjáról. Elmondta, hogy néhány hónapos korától állami gondozottként nevelőintézetekben élt csaknem húsz évig. Számos intézményben megfordult. Bárhol is volt inkább a nevelők társaságát kereste, igyekezett kimaradni a nevelőotthonos csibészségekből. Hatodik osztályos volt, amikor közelebbi kapcsolatba került a festészettel, legelső rajza egy házikó volt és egy fa. Igyekezett megragadni minden lehetőséget, hogy a festészettel minél mélyebben megismerkedjen. Nyaranta alkotótáborokon vett részt. Az idők során kialakult az egyéni stílusa. Kedvenc színe a sárga és annak árnyalatai. Napjainkban Fényhozó Festőművészként aposztrofálja magát.

Elmondta a gyerekeknek, hogy sok volt állami gondozottal találkozik, sajnos nagyobb részük vagy már börtönviselt, vagy az alkoholba menekül, vagy épp prostituált lesz belőle. Kevés a sikeres volt állami gondozott. Felnőttként többször csalódott az egykor barátnak hitt nevelőotthoni társakban. A festészet mellett életcéljának tartja, hogy minél több gyereknek pozitív példát nyújtson a helyes életút megtalálásában. Hisz a pozitív és negatív energiák hatalmában, abban, hogy ezek az energiák nagy hatással vannak ránk. Saját életútjával igyekszik bizonyítani, hogy igenis akarattal, elszántsággal el lehet érni a kitűzött célokat. Kapcsolataiban igyekszik elkerülni a negatív energiákat sugárzó embereket.
Tanítás után a könyvtárban a nevelőotthonos gyerekekkel találkozott és beszélgetett hasonló kérdésekről, mint délelőtt az iskolában.
A kiállítás megnyitójára kicserélődött a közönség. A könyvtár vezetője, Nagy Zsuzsanna köszöntője után dr. Sükösd Tamás polgármestert kérte fel a kiállítás megnyitására. A polgármester megnyitó beszédében bemutatta a megjelenteknek Vári Zsoltot, a Fényhozó Festőművészt, a roma kultúra továbbadásának elhivatott nagykövetét. Lakatos Péter a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megköszönte a művésznek a kiállítás létrejöttét, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a helyi romák is eljutnak a könyvtárba és megtekintik a kiállított alkotásokat. Vári Zsolt megköszönte a dicsérő szavakat, hangsúlyozta, hogy a pozitív gondolkodás az, ami segíti céljainak elérését. Igyekszik olyan emberekkel körbe venni magát, akik emelik és nem taszítják.
A megnyitót követően Vári Zsolt rövid tárlatvezetést tartott, néhány mondatban bemutatva a kiállított képek alkotóit, életük alakulását. 
- galsa -

Részletek   »

Tavaszi bemutató
2019.06.11. 19:16
Május 10.-én láthattuk a József Attila Művelődési Központban a Kossuth Zsuzsanna EGYMI tanulóinak hagyományos tavaszi bemutatóját.
A bemutató műsorközlőjének, Búza Petrának felvezetőjét követően műsor a fejlesztő csoport videójával kezdődött, melyben segítőikkel vidám tavaszi dalokat, táncokat mutattak be a tavasz ünnepeire a húsvétra, az anyák napjára fókuszálva. A jelmezeket készítették és a műsort betanították: Bús Éva, Gáspár Brigitta, Gazsó Istvánné és Pál Csilla (anyuka), technikai segítség Wolf Judit. A 7. osztályosok a régi tornaórák hangulatát varázsolták a közönség elé jellegzetes csíkos mezükkel, klottnadrágjukkal. A bemutatót betanította Bárányosné Király Eszter.

A tanárokat a 4. osztályosok követték a színpadon, akik tánccal, énekkel idézték fel a tavaszi virágoskert hangulatát. Műsorukat Csőke Zsuzsanna és Rohonczyné Csillag Henrietta tanították be. Góman Melani, aki a megyei szavalóversenyen 2. helyezést ért el, Szabó T. Anna Van egy világ című, az autizmussal élő gyerekek tiszteletére írott versét adta elő, majd a hatodik osztályosok előadásában Várnai Zseni Csodák csodája című verse hangzott el, mely a tavaszi varázslatot idézi fel. A kilencedik és tizedik bések Bizet Carmen című operájának részletét feldolgozva mutatták be, hogy összetartozunk, mint a borsó meg a héja. Az ötödik, nyolcadik osztályosok verses jeleneteket adtak elő az édesanyák köszöntésére. Lakatos Piroska Weöres Sándor Gyerekkor című versét adta elő, mellyel a területi Ki mit tud?-on 3. helyezést ért el.
A műsort az énekkar előadása zárta, akik Rohonczyné Csillag Henrietta felkészítésével – túllépve a szokványos iskolai énekkari sémákon – Demjén Ferenc és Bródy János népszerű dalait adták elő nagy sikerrel.
- galsa -

Részletek   »

A könyvtár vendégei
2019.06.11. 19:14
Péterfy-Novák Éva és Péterfi Gergely volt a könyvtár vendége
Ritka alkalom, hogy író házaspár legyen az író-olvasó találkozók vendége. Május 29.-én egy ilyen ritka alkalomnak lehettünk részesei a Madarász József Városi Könyvtárban. A délutáni felhőszakadásszerű eső miatt sajnos a könyvtári rendezvények „törzsgárdájának” számos tagja távol maradt ezen a délutánon, így meglehetősen családias légkörben folyt a beszélgetés.
Az est vendégei Péterfy-Novák Éva és Péterfy Gergely voltak, akikkel Gyöngyössy Csaba beszélgetett íróvá válásukról, könyveikről, további írói terveikről. A beszélgetés elején a kérdező visszanyúlt a gyermekkori irodalmi hatásokhoz, kapcsolatokhoz, majd az első könyveikről faggatta a házaspárt. Éva asszony a diósgyőri Petőfi Sándor könyvtárban fertőződött meg az olvasás szeretetével, ebben nagy segítségére a kedvenc könyvtáros nénije. Az írás nagyon sokáig nem foglalkoztatta, sőt diákként gondja volt a fogalmazási feladatokkal. Egy nagyon erős traumát követően sokáig érlelődött benne az első könyv megírása. 52 éves volt, mikor az első könyve, az Egyasszony nyomtatásban megjelent. A könyv 2014-es megjelenése óta több kiadást is megért. Péterfy Gergely családi hatásra lett a nyomtatott szöveg szerelmese. Gyermekként mindig azokat a könyveket igyekezett elolvasni, melyeket édesapja a könyvespolc felső polcaira tett, mondván, azok nem neki való olvasmányok. Nagyapja, Jékely Zoltán révén is számos pozitív hatás érte a szellemi világok felé vezető úton. Lázadó kamaszként dalszövegeket írogatott – saját bevallása szerint kevés sikerrel- így aztán a versírásról hamar lemondott. Az egyetemen latint és ógörögöt tanult. Első könyvét sokáig ő is csak magában érlelte. Hosszasan mesélt Kitömött barbár című regényének születéséről, mely tíz év munkájának eredménye, s amely Kazinczy Ferenc és egy művelt néger Angelo Soliman barátságát mutatja be.

A panda ölelése című közösen írott könyvük kapcsán nagy élvezettel meséltek az általuk megismert Kínáról, ahol Pekingben és Sanghajban összesen három hónapot töltöttek ösztöndíjasként. Az írónő szólt legújabb könyvéről, melynek címe „Apád előtt ne vetkőzz”. A regény témája a családon belüli erőszak.
Péterfy Gergely legújabb regénye A golyó, amely megölte Puskint egy rendhagyó szerelem lebilincselő története.
A beszélgetés rövid felolvasással zárult, Péterfy-Novák Éva A rózsaszín ruha című novelláskötetéből olvasta fel egyik kedvenc írását.
- galsa -

Részletek   »

  Előre»   

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem