Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Hírek - Kultúra
Felolvasóest
2019.06.11. 19:27
„100 éve történt” címmel hirdette május 27-i felolvasóestjét a Sárbogárdi Múzeum Egyesület. Az est keretében az első világháború és a háborút követő két-három év általuk fellelt sárbogárdi vonatkozású dokumentumaiból tartottak felolvasást az egyesület vállalkozó szellemű tagjai. Ahogy Novák Kovács Zsolt, az egyesület elnöke az est felvezetőjében hangsúlyozta, az egyesület célja a korszak Sárbogárddal kapcsolatos történéseinek megismerése, a hallgatóság elé tárása.
Jákob Zoltán ráhangolásként Bartók Béla baracsi gyűjtésének egyik darabjának, a Fiumei kikötőben áll egy hadihajó című katonanótának a szövegét és kottáját osztotta ki, közös éneklésre invitálva a jelenlévőket. Ezt követően az egyesület tagjai egymást váltva olvastak fel korabeli dokumentumokból (Historia Domus, Sárszentmiklós monográfia, Székesfehérvár és vidéke lap korabeli száma, naplófeljegyzések, katonák által írt és kapott levelek, hivatalos levelezések, jelentések, református jegyzőkönyvek). Sávoly János altábornagynak a Sávoly köz névadójának éltútját idézte fel Hargitai Kis Virág a Bogárd és Vidéke 2014. július 17-i számában megjelent írás felolvasásával. 
 - galsa -

Részletek   »

Kiállítás
2019.06.11. 19:17
Roma festők kiállítása
Roma festők alkotásaiból nyílt kiállítás május 13-án a Madarász József Városi Könyvtárban. A kiállítás anyagát a Roma Galéria Egyesület s annak vezetője Vári Zsolt festőművész bocsájtotta a könyvtár rendelkezésére. A megnyitó kapcsán Vári Zsolt volt a könyvtár vendége.
Vári Zsolttal Töbörzsökön, a Szent István Általános Iskolában találkoztunk, ahol a felső tagozatos gyerekekkel beszélgetett. Mesélt a gyerekeknek csöppet sem felhőtlen életútjáról. Elmondta, hogy néhány hónapos korától állami gondozottként nevelőintézetekben élt csaknem húsz évig. Számos intézményben megfordult. Bárhol is volt inkább a nevelők társaságát kereste, igyekezett kimaradni a nevelőotthonos csibészségekből. Hatodik osztályos volt, amikor közelebbi kapcsolatba került a festészettel, legelső rajza egy házikó volt és egy fa. Igyekezett megragadni minden lehetőséget, hogy a festészettel minél mélyebben megismerkedjen. Nyaranta alkotótáborokon vett részt. Az idők során kialakult az egyéni stílusa. Kedvenc színe a sárga és annak árnyalatai. Napjainkban Fényhozó Festőművészként aposztrofálja magát.

Elmondta a gyerekeknek, hogy sok volt állami gondozottal találkozik, sajnos nagyobb részük vagy már börtönviselt, vagy az alkoholba menekül, vagy épp prostituált lesz belőle. Kevés a sikeres volt állami gondozott. Felnőttként többször csalódott az egykor barátnak hitt nevelőotthoni társakban. A festészet mellett életcéljának tartja, hogy minél több gyereknek pozitív példát nyújtson a helyes életút megtalálásában. Hisz a pozitív és negatív energiák hatalmában, abban, hogy ezek az energiák nagy hatással vannak ránk. Saját életútjával igyekszik bizonyítani, hogy igenis akarattal, elszántsággal el lehet érni a kitűzött célokat. Kapcsolataiban igyekszik elkerülni a negatív energiákat sugárzó embereket.
Tanítás után a könyvtárban a nevelőotthonos gyerekekkel találkozott és beszélgetett hasonló kérdésekről, mint délelőtt az iskolában.
A kiállítás megnyitójára kicserélődött a közönség. A könyvtár vezetője, Nagy Zsuzsanna köszöntője után dr. Sükösd Tamás polgármestert kérte fel a kiállítás megnyitására. A polgármester megnyitó beszédében bemutatta a megjelenteknek Vári Zsoltot, a Fényhozó Festőművészt, a roma kultúra továbbadásának elhivatott nagykövetét. Lakatos Péter a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megköszönte a művésznek a kiállítás létrejöttét, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a helyi romák is eljutnak a könyvtárba és megtekintik a kiállított alkotásokat. Vári Zsolt megköszönte a dicsérő szavakat, hangsúlyozta, hogy a pozitív gondolkodás az, ami segíti céljainak elérését. Igyekszik olyan emberekkel körbe venni magát, akik emelik és nem taszítják.
A megnyitót követően Vári Zsolt rövid tárlatvezetést tartott, néhány mondatban bemutatva a kiállított képek alkotóit, életük alakulását. 
- galsa -

Részletek   »

Tavaszi bemutató
2019.06.11. 19:16
Május 10.-én láthattuk a József Attila Művelődési Központban a Kossuth Zsuzsanna EGYMI tanulóinak hagyományos tavaszi bemutatóját.
A bemutató műsorközlőjének, Búza Petrának felvezetőjét követően műsor a fejlesztő csoport videójával kezdődött, melyben segítőikkel vidám tavaszi dalokat, táncokat mutattak be a tavasz ünnepeire a húsvétra, az anyák napjára fókuszálva. A jelmezeket készítették és a műsort betanították: Bús Éva, Gáspár Brigitta, Gazsó Istvánné és Pál Csilla (anyuka), technikai segítség Wolf Judit. A 7. osztályosok a régi tornaórák hangulatát varázsolták a közönség elé jellegzetes csíkos mezükkel, klottnadrágjukkal. A bemutatót betanította Bárányosné Király Eszter.

A tanárokat a 4. osztályosok követték a színpadon, akik tánccal, énekkel idézték fel a tavaszi virágoskert hangulatát. Műsorukat Csőke Zsuzsanna és Rohonczyné Csillag Henrietta tanították be. Góman Melani, aki a megyei szavalóversenyen 2. helyezést ért el, Szabó T. Anna Van egy világ című, az autizmussal élő gyerekek tiszteletére írott versét adta elő, majd a hatodik osztályosok előadásában Várnai Zseni Csodák csodája című verse hangzott el, mely a tavaszi varázslatot idézi fel. A kilencedik és tizedik bések Bizet Carmen című operájának részletét feldolgozva mutatták be, hogy összetartozunk, mint a borsó meg a héja. Az ötödik, nyolcadik osztályosok verses jeleneteket adtak elő az édesanyák köszöntésére. Lakatos Piroska Weöres Sándor Gyerekkor című versét adta elő, mellyel a területi Ki mit tud?-on 3. helyezést ért el.
A műsort az énekkar előadása zárta, akik Rohonczyné Csillag Henrietta felkészítésével – túllépve a szokványos iskolai énekkari sémákon – Demjén Ferenc és Bródy János népszerű dalait adták elő nagy sikerrel.
- galsa -

Részletek   »

A könyvtár vendégei
2019.06.11. 19:14
Péterfy-Novák Éva és Péterfi Gergely volt a könyvtár vendége
Ritka alkalom, hogy író házaspár legyen az író-olvasó találkozók vendége. Május 29.-én egy ilyen ritka alkalomnak lehettünk részesei a Madarász József Városi Könyvtárban. A délutáni felhőszakadásszerű eső miatt sajnos a könyvtári rendezvények „törzsgárdájának” számos tagja távol maradt ezen a délutánon, így meglehetősen családias légkörben folyt a beszélgetés.
Az est vendégei Péterfy-Novák Éva és Péterfy Gergely voltak, akikkel Gyöngyössy Csaba beszélgetett íróvá válásukról, könyveikről, további írói terveikről. A beszélgetés elején a kérdező visszanyúlt a gyermekkori irodalmi hatásokhoz, kapcsolatokhoz, majd az első könyveikről faggatta a házaspárt. Éva asszony a diósgyőri Petőfi Sándor könyvtárban fertőződött meg az olvasás szeretetével, ebben nagy segítségére a kedvenc könyvtáros nénije. Az írás nagyon sokáig nem foglalkoztatta, sőt diákként gondja volt a fogalmazási feladatokkal. Egy nagyon erős traumát követően sokáig érlelődött benne az első könyv megírása. 52 éves volt, mikor az első könyve, az Egyasszony nyomtatásban megjelent. A könyv 2014-es megjelenése óta több kiadást is megért. Péterfy Gergely családi hatásra lett a nyomtatott szöveg szerelmese. Gyermekként mindig azokat a könyveket igyekezett elolvasni, melyeket édesapja a könyvespolc felső polcaira tett, mondván, azok nem neki való olvasmányok. Nagyapja, Jékely Zoltán révén is számos pozitív hatás érte a szellemi világok felé vezető úton. Lázadó kamaszként dalszövegeket írogatott – saját bevallása szerint kevés sikerrel- így aztán a versírásról hamar lemondott. Az egyetemen latint és ógörögöt tanult. Első könyvét sokáig ő is csak magában érlelte. Hosszasan mesélt Kitömött barbár című regényének születéséről, mely tíz év munkájának eredménye, s amely Kazinczy Ferenc és egy művelt néger Angelo Soliman barátságát mutatja be.

A panda ölelése című közösen írott könyvük kapcsán nagy élvezettel meséltek az általuk megismert Kínáról, ahol Pekingben és Sanghajban összesen három hónapot töltöttek ösztöndíjasként. Az írónő szólt legújabb könyvéről, melynek címe „Apád előtt ne vetkőzz”. A regény témája a családon belüli erőszak.
Péterfy Gergely legújabb regénye A golyó, amely megölte Puskint egy rendhagyó szerelem lebilincselő története.
A beszélgetés rövid felolvasással zárult, Péterfy-Novák Éva A rózsaszín ruha című novelláskötetéből olvasta fel egyik kedvenc írását.
- galsa -

Részletek   »

Költészet napja
2019.05.09. 20:21
Magyar Költészet Napja Gerendás Péterrel
A Magyar Költészet Napja előtt tisztelegve április 10-én Gerendás Péter Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, előadóművész, szövegíró előadói estjére invitálta az érdeklődőket a Madarász József Városi Könyvtár. A sajnálatosan mérsékelt érdeklődéssel kísért rendezvénynek a Polgármesteri Hivatal Díszterme adott otthont.

Részletek   »

Röhrig Géza Sárbogárdon
2019.05.09. 20:11
2019. április 9.-én egy teljes napot töltött Sárbogárdon a Kossuth-díjas magyar színész, író, költő, énekes, a Saul fia Oscar - díjas film főszereplője. A Philia Egyesület szervezésében dr. Dizseri András és családja látta vendégül, s kalauzolta a hírességet a városban.
Röhrig Géza sárbogárdi látogatását a helyi zsidó temető és ravatalozója megtekintésével kezdte, majd a Petőfi Sándor Gimnáziumban egy rendhagyó történelemórát tartott a diákoknak. Ebéd után a soponyai horgásztónál töltött el pár órát, sétálva a tó körül, megfigyelve annak gazdag madárvilágát.
Délután öt órától Sárbogárd Város Dísztermében került sor az író-olvasó találkozóra az Arcok és tükrök sorozat részeként, „Helyettük üvöltök” címmel, ahol Röhrig Géza saját verses köteteiből olvasott fel, és Dizseri Barna kérdéseire válaszolva beszélt életéről, Istenbe vetett hitéről, a Saul fia filmbeli szerepéről, és az Oscar-díjkiosztóról. 
A költő igen nagy hatást fejtett ki verseinek idézésével és elgondolkodtató, mély gondolataival, mellyel a korai esti alkalom, találkozás a költővel, felejthetetlen marad a résztvevőknek.
       Lakk Norbert

Részletek   »

  Előre»   

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem