Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Hirdetmény

Tájékoztatás

Áramszünet

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
vásárnaptár
  Tájékoztató

 

2017 évi vásárnaptár

 

 

                     

 

 

Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Hírek - Kultúra
Városi Könyvtár
2018.10.09. 14:39
 Kiállítások, könyvbemutató a városi könyvtárban
„Ragyogás”
Molnár Orsolya „Ragyogás” című kiállítását Mogyorósi Mónika mutatta be az érdeklődőknek szeptember 12-én. A címadás kapcsán elmondta, hogy a ragyogás egy olyan állapot, amikor az ember megtalálja helyét a világban, az általa közvetített tudást a helyén tudja kezelni és másokat is felemel ezáltal. A bemutató során szó volt kettejük barátságáról, a jobbagyféltekés lét sajátosságairól. Hangsúlyozta, hogy a képek és az azokhoz kapcsolódó írások a szeretetet közvetítik a közönség felé. A képek a színek és formák az alkotó harmónia állapotának a rezgéseit sugározzák ki a szemlélő felé. „Ha önmagamat el tudom fogadni úgy, ahogy vagyok, az összes hibámmal, ez a harmónia.” Az emberiség 90%-a a racionális elmét, a bal agyféltekét használja, azt nézi, hogy életében hogyan működnek úgy a dolgok, ahogyan ő szeretné.
„Mesék a gyógyulásról”
Csóka Judit klinikai szakpszichológus, meseterapeuta Mesék a gyógyulásról című könyvét mutatta be szeptember 19-én. Az est jóval többet nyújtott a megjelenteknek, mint egy könyv bemutatása. Csóka Judit a közönséget is bevonva mutatta be, hogyan segíti elő a meseterápia a gyógyulás folyamatát. Bemutatóját egy, a jelenlévőkkel közösen elmondott mondóka vezette be:
„Földből magba, magból szárba, szárból virágba, virágból kalászba, kalászból cipóba, cipóból testembe, testemből lelkembe, lelkemből lelkedbe.”
A kötet 40 mesét tartalmaz a világ minden tájáról. A gyógyulásról szóló történet reményt ad az embernek. Röviden bemutatta azokat a gyógyító intézményeket és osztályokat, ahol a mesék varázserejével is gyógyítanak. Szemléletesen mutatta be a betegek gondolkodása és életmódja közötti kapcsolatokat. Amikor mesét hallgatunk, az olyan, mintha egy forrást felszabadítunk saját magunkban. Mesehallgatás közben történethallgatási transzállapotba kerülünk. A meséket a betegek jellemző érzelmi állapotához választják. A terápia célja a szorongás oldása. A mesék segítenek a gyógyulásban, de nem a mese gyógyít. Olyan nincs, hogy gyógyító mesék. Második könyve, a „Mesék feleségekről és férjekről”, a bemutatót követően jött ki a nyomdából.
„Rügyfakadástól Virágzásig”
Novák Edith képző és iparművész, művésztanár kiállítását a TÖRTÉNET nyitotta meg, Novák Edith tolmácsolásában. Bevezetésként a nyitás megnyitás fogalomkörét járta körül. Ezután egy sajátos visszapillantást hallhattunk a művészi pályán való elindulásáról, az első kiállításról, az első faliképek, kopjafák kedves emlékét idézte fel. Munkáival a mostani könyvtárhoz is kötődik, hiszen a gyereksarok festése az ő munkáját, művészi képességeit dícséri. Művészi hitvallása, hogy csak úgy lehet igazán egész a kép, ha ott a másik fele benned, a szemlélőben. Önvallomásának visszatérő helyszínei Alap és Sárbogárd. Nagy jelentőséget tulajdonít a család, a biztos háttér meglétének, mely nélkül nehéz elindulni a művészet útján. „A nyitás pillanatok műve, de évekbe telik, míg az a pillanat megérkezik.”
Tóth Hédi és Déri Barna előadóművészek egy rövid időre a népzene csodálatos világába repítették a hallgatóságot. A zenei betét után Edith Kosztolányi Dezső: Akarsz-e játszani című versét adta elő Déri barna zenei kísérete mellett. A sajátos hangzású zenei kíséret szinte misztikussá tette a szavalatot, melyet a kiállítást megnyitó ajánlással zárt a művésznő. Gondolatait a Szent Patrik kódexbeli áldással zárta.
A kiállítás a hónap végéig a könyvtárban megtekinthető.
- galsa -

Részletek   »

Lélek és álom
2017.10.04. 10:03
 Ezzel a címmel nyílt meg október másodikán az Országos Könyvtári Napok egyik helyi rendezvényeként Monhaltné Patkós Mária amatőr festőművész kiállítása a Madarász József Városi Könyvtárban. 

Részletek   »

Street art
2017.04.13. 09:43
 

Részletek   »

A reformáció 500 éve
2017.04.03. 12:05
  Kovács Csongor református lelkipásztor előadását hallgathatták meg az érdeklődők március 27-én a Polgármesteri Hivatal Dísztermében „A reformáció hatása a magyar kultúrára és életünkre” címmel. A tiszteletes úr bevezetőjében jelezte, hogy a címben megjelölt téma jócskán meghaladja az előadás tervezett időkeretét, így nagyon sok mindenről csak érintőlegesen lehet szó.

Részletek   »

Varga Csaba úti beszámolója Erdélyről
2017.04.03. 12:03
Március nyolcadikán már tizedik alkalommal tartotta meg hagyományos vetítettképes élménybeszámolóját Varga Csaba, mely a kialakult gyakorlat szerint erdélyi utazásaikra van kihegyezve.  

Részletek   »

Olvassunk egymásnak
2017.04.03. 11:57
  A Madarász József Városi Könyvtárban március hónap az Arany János-emlékév tiszteletére meghirdetett olvasónappal vette kezdetét. A résztvevők Arany János Toldi-trilógiájából olvastak fel úgy, hogy a felolvasás végén egységes egésszé állt össze.

Részletek   »

  Előre»   

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem