Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
BURSA HUNGARICA 2020 * KSH Közl.
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
Képviselőtestület és bizottságok

 

 

 

KÉPVISELŐTESTÜLET

 
Dr. Sükösd Tamás polgármester
 Sárbogárd
Kossuth u. 45. 
 06-30-530-0858


Novák-Kovács
Zsolt 
alpolgármester
 Sárbogárd
Ady E. u. 172. I/2.
 06-30-273-2389

KÉPVISELŐK

Juhász János 
 Sárbogárd
Május 1. major 
 06-20-2560-915

Ébl Zoltán
Sárbogárd
Köztársaság u. 121.
 06-70-410-4916

Aranyos Attila József
 Sárbogárd
Úttörő u. 14
06-20-278-8208

Tóth Béla 
 Sárbogárd
Köztársaság u. 42.
 06-20-535-5050

Erős Ferenc 
 Sárbogárd
Rákóczi u. 29.
 06-30-378-3114

Érsek Enikő  
 Sárbogárd
Kossuth u. 1.
 06-30-580-6352

Gerlai Zsolt
 Sárbogárd
Szent I. u. 33 06-30-855-1402
 

Szilveszterné Nyuli Ilona
 Sárbogárd
Tisza u. 4/A
06-30-954-8262

Nedoba Károly
 Sárbogárd
Petőfi u. 30.
 06-70-334-9148

 

 


 


 

 

 

BIZOTTSÁGOK

ÜGYRENDI ÉS JOGI BIZOTTSÁG

Ébl Zoltán elnök
 Sárbogárd, Köztársaság u. 121.
06-70-410-49-16

Érsek Enikő képviselő
Sárbogárd, Kossuth u. 1
06-30-580-6352

 

Gerlai Zsolt képviselő
Sárbogárd
Szent I. u. 33.
06-30-855-1402

 

Horváth Tibor külsős tag
 Sárbogárd, Gagarin u. 32.
 06-70-335-3989

Kovácsné Csemák
Anna Mária 

külsős tag
 Sárbogárd, Attila u. 7.
06-30-700-6863

 

PÉNZÜGYI VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS VÁROSFEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG

Tóth Béla elnök
 Sárbogárd, Köztársaság u. 42.  06-20-535-5050

Erős Ferenc képviselő
 Sárbogárd, Rákóczi u. 29.
 06-30-378-3114

Juhász János képviselő
Sárbogárd, 06-20-996-8314
 06-70-334-9149

Hérincs József külsős tag
 Sárbogárd, Gagarin u. 32.

06-30-253-2063

Gábris István külsős tag
 Sárbogárd, Rákóczi u. 60.
06-20-572-0974

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG

Érsek Enikő  elnök
 Sárbogárd, Pegr. Baross u. 10.  06-30-580-6352

Aranyos József képviselő
Sárbogárd, Úttörő u. 14.
06-20-278-8208

Tóth Béla képviselő
 Sárbogárd, Köztársaság u. 42.
 06-20-535-5050

Handa Csaba külsős tag
Sárbogárd,Köztársaság u. 93/b
06-20-982-6630

Macsim András külsős tag
 Sárbogárd, Köztársaság u. 179.
06-30-247-2624

 

OKTATÁSI KÖZMŰVELŐDÉSI  ÉS SPORT BIZOTTSÁG

Erős Ferenc elnök
 Sárbogárd, Rákóczi u. 29. 
06-30-378-3114

Aranyos József képviselő
Sárbogárd, Úttörő u. 14.
06-20-278-8208

Ébl Zoltán képviselő
Sárbogárd
Köztársaság u. 121.
 06-70-410-4916

Lengyel István külsős tag
 Sárbogárd, Álmos vezér u. 9.
06-20-962-3437

Lovászné Tóbel Katalin külsős tag
 Sárbogárd, Tompa M. u. 12.
06-70-337-1392

 

 

 

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem