Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
vásárnaptár
  Tájékoztató

 

2017 évi vásárnaptár

 

 

                     

 

 

Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
2016. évi munkaterv
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. évi munkaterve
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Tájékoztató
Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Tájékoztató
Meghívó!
 
Szeretettel meghívjuk, a Felsőnyék Község Önkormányzata és az Észak-Tolnai Hegyközség által szervezett IX.Regionális Borversenyre valamint, Felsőnyék Község Önkormányzatának falunapjára. 
 
Bővebben:  
Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Pályázat közművelődési feladat-ellátás átadására

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló  27/2008. (X. 9.) önkormányzati rendelete

szerint

 

pályázatot hirdet közművelődési feladat-ellátás átadására

az önkormányzati fenntartású József Attila Művelődési Központ

közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére.

 

A pályázat célja:

 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló   27/2008. (X.9.) önkormányzati rendelet értelmében a közművelődési feladat ellátása az alábbiak szerint:

 

 1.  A József Attila Művelődési Központnak helyet adó ingatlan  (7000, Sárbogárd, Hősök tere 3.) / továbbiakban: Művelődési Központ /az Önkormányzat tulajdonában van. Az Önkormányzat az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában meghatározott közművelődési feladatait, ugyanezen tv. 79. §-a, illetve a 27/2008. (X. 9.) önkormányzati  rendelet

/ továbbiakban: Rendelet / értelmében a Művelődési Központ üzemeltetésére, a     Rendeletben megfogalmazott közművelődési feladatok megvalósítására a nyertes pályázóval közművelődési megállapodást köt.

 

 1. A megállapodást a Művelődési Központ működtetése, az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében kötik.

 

 1. Az Önkormányzat 2010. évre 9.005.000. Ft támogatást biztosít – a pályázattal érintett   időszakra ebből 3.500.000 Ft esik -  alábbiakban meghatározott közművelődési feladatok ellátásáért, megszervezéséért, a Művelődési Központ üzemeltetéséért.

A további években a támogatás összege a mindenkori költségvetés készítésekor külön tárgyalás alapját képezi, azonban nem lehet alacsonyabb a 2010. évi támogatásnál.

A támogatási hozzájárulást havi bontásban, minden hónap 28. napjáig utalja át az Önkormányzat a  nyertes pályázó számlájára.

 

4.      A nyertes pályázó  köteles a támogatásról  elsődlegesen a  havi közüzemi   számlák és a fizetés teljesítését igazoló átutalás, csekk másolatának, azon túl olyan kulturális rendezvény számlája másolatának, amelyiknél jegyértékesítésből bevétel nem keletkezett, azon túl a saját közreműködése személyi költségét tartalmazó kifizetési bizonylat másolatának minden hónap 15-ig. a Polgármesteri Hivatal közművelődési referenséhez történő benyújtásával elszámolni.

 

 1. A fent említett támogatás ellenében a nyertes pályázó gondoskodik a Rendelet értelmében az alábbi feladatok ellátásáról:

a)                Ingyenes helyiségbiztosítással és szakmai tanácsadással támogatja a következő csoportok működését: Bogárd-Dal Kulturális Közhasznú Egyesület, Petőfi Sándor Gimnázium irodalmi színpada, Független Baloldali Egyesület, Városi Nyugdíjas Klub, Városi Fúvós zenekar, Csipike Egyesület, Sárbogárdi  Múzeum Egyesület, Városszépítő és Hagyományőrző Egyesület, Sárbogárdi Kulturális Egyesület, Fejér Megyei Természetbarát Szövetség Városi Bizottsága.

b)                Támogatja az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődési közösségek és civil szervezetek működését, azok tevékenységéhez, közösségi programjaihoz lehetőség szerint biztosítja a helyszínt.

c)                Ingyen biztosítja a városi ünnepeknek (nemzeti ünnepek, majális, gyermeknap, Sárbogárdi napok és egyéb egyszeri rendezvények) a helyszínt, a meglévő eszközeivel a technikai igényt, azok előkészítését és a szervezőmunkát, illetve a helyszíni lebonyolítást, mindebben együttműködik a Civil Kapcsolatok, Ifjúsági és Sport Bizottság elnökével, illetve a Polgármesteri Hivatal szakreferensével. Ezen városi rendezvények felmerülő költségeit az Önkormányzat biztosítja.

d)                A város kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, ápolása érdekében működteti a Tájházat.

e)                 A természeti, kulturális, esztétikai értékek megismerése érdekében kiállításokat szervez, évente legalább 4 alkalommal.

f)                   Együttműködik a város közoktatási intézményeivel, szakmai segítséget és lehetőség szerint helyet biztosít rendezvényeik lebonyolításához.

g)                 Igény szerint szervez felnőtt- és gyermekműsorokat, színházi, illetve zenei előadásokat, szórakozási lehetőségeket, évente legalább 8 alkalommal.

.

 1. A Művelődési Központ közművelődési szolgáltatásait a házszabályok betartásával minden sárbogárdi lakos igénybe veheti.

 

 1. A Művelődési Központ nyitva tartása a megállapodás megkötésekor érvényben lévő alábbi nyitva tartási rend szerint: hétfőtől péntekig 13 órától 21 óráig, szombaton 16 órától 21 óráig, vasárnap igény szerint.  A nyitvatartási időt a nyertes pályázó a rendezvényeknek megfelelően módosíthatja, azonban az intézmény heti nyitvatartási idejét nem csökkentheti.

 

 1. A nyertes pályázó a Művelődési Központban csak akkor engedélyezhet nem közművelődési profitorientált tevékenységet (pl. vásárok), ha az a szakmai munkát nem akadályozza, éppen ezért a nem kulturális, profitorientált tevékenység a Művelődési Központ fent meghatározott nyitvatartási idején kívül zajlik.

 

 1. A szakmai munkát a továbbiakban úgy kell szervezni, hogy minimum az előző év szintjén teljesüljenek. Amennyiben a nyertes pályázónak felróható okból a közművelődési tevékenység csökken vagy annak minősége romlik, akkor az Önkormányzat az éves működési támogatást arányos mértékben csökkenti.

 

 1. A nyertes pályázó köteles a tevékenységére vonatkozó összes jogszabályt betartani, így főképpen a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú tv. ide vonatkozó paragrafusait, illetve az Önkormányzat Rendeletét. Gondoskodik az intézmény szakszerű működéséről, anyagilag-erkölcsileg is felel a Művelődési Központban folyó tevékenységért, így azt legjobb tudása, szakmai képzettsége és ismeretei szerint irányítja.

 

 1. A nyertes pályázó a feladatok ellátása ideje alatt vállalt kötelezettségeiért maga felel, ugyancsak a működése alatt keletkező esetleges kárért, mind a munkajogi, a pénzügyi és a polgári jogi szabályok szerint felel.

 

 1. A nyertes pályázó köteles minden évben írásbeli szakmai beszámolót készíteni az Önkormányzat részére, amely áttekinti és értékeli az adott évben végzett közművelődési munkát, az ezen megállapodás 5. pontjában  vállalt szakmai kötelezettségek megvalósulását, illetve megállapítja a következő év feladatait, annak költségvetési támogatását.

 

 1. Az Önkormányzat részéről a nyertes pályázóval a kapcsolatot tartja, és a kontrollt végzi az Oktatási és Közművelődési Bizottság elnöke és a Polgármesteri Hivatal szakreferense.

 

 1. A nyertes pályázó a Művelődési Központot az átvételi jegyzőkönyv alapján a külső-belső állag minőségének megállapításával veszi át.

 

 1. A Művelődési Központ külső-belső állagának megóvásáról, karbantartásáról, javításáról a nyertes pályázó gondoskodik. Az épület esetleges belső átalakításához, külső arculatának megváltoztatásához előzetesen kikéri az Önkormányzat hozzájárulását.

  

 1. Az intézmény felújítása az Önkormányzat feladata.

 

 1. A nyertes pályázó a leltár szerint veszi át az intézmény berendezését, szakmai felszerelését, bútorzatát és azokért anyagi felelősséget vállal. Gondoskodik az átvett eszközök állagának megóvásáról, javításáról, és pótlásáról.

Amennyiben nem hiánypótló új eszközök, bútorok, felszerelések kerülnek beszerzésre a vállalkozás megszűnésekor az eszközök megosztása az önkormányzati támogatás és a saját bevétel arányában illeti meg az Önkormányzatot, illetve a nyertes pályázót.

 

 1. A megállapodás megszűnésekor az eszközökkel leltár szerint el kell számolni.

 

 1. A nyertes pályázó saját költségvetéséből fedezi a működési kiadásokat.

 

 1. A Művelődési Központot az Önkormányzat 2010. augusztus 1-jétől 2015. július  31-ig adja át működtetésbe..

 

 1. A közművelődési szerződés szükség szerint, közös megállapodással, 3 hónappal előbb, a gazdasági év végével módosítható, illetve felbontható.

 

 1. A közművelődési megállapodás megszűnik:

·        a megállapodásban megállapított határidő lejártával

·        a tevékenység folytatására való jogosultság elvesztésével

·        az Önkormányzat kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés, vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel

·        a nyertes pályázó kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel

 

23.  A szerződés megszűnése esetén el kell számolni. Elszámolás esetén a közüzemi díjhátralékot az Önkormányzat nem veszi át, azok a nyertes pályázót terhelik, továbbá a tevékenység bővítéséből eredő többletfeladatok pénzügyi kihatását is a nyertes pályázó viseli.

 

A pályázók köre:

 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény 78. § és 79. § -a illetve a helyi rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján közművelődési megállapodás köthető:

 

1.     Jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági társaság)

2.      magánszeméllyel (vállalkozó)

 

 

 A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

 1. a feladat-ellátásra vonatkozó szakmai tervet
 2. szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közművelődési tevékenység bemutatását
 3. a közművelődési feladat- ellátására vonatkozó jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok másolatát:

non-profit szervezetek: bírósági bejegyzést igazoló okirat  hiteles másolata, az alapszabály hiteles , illetve alapító okirat hiteles másolata

gazdasági társaság: cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés hiteles másolata

vállalkozók: vállalkozói igazolvány másolata

 1. nyilatkozat: a pályázati kiírásban szereplő feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott feltételek elfogadásáról (melyek a közművelődési megállapodás részét fogják képezni)

 

A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2010. május 19.

 

A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (Polgármesteri Hivatal 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) kell benyújtani.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2010. június 8.

 

A nyertes pályázóval az önkormányzat közművelődési megállapodást köt. A feladat-ellátás kezdete: 2010. augusztus 1.

 

A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk 2010. június 18-ig.

 

Bővebb információt kérhetnek a Polgármesteri Hivatal szakreferensétől (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet 21.)

 

 

Sárbogárd, 2010. április 13.

                         

                                                                          Juhász János

                                                                          polgármester

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe