Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Pályázati felhívás Rétszilasi Klub üzemeltetésére
 Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete

értelmében pályázatot hirdet közművelődési feladat-ellátás átadására az önkormányzati fenntartású Rétszilasi Klub  közművelődési megállapodással történő további üzemeltetésére.

 

A pályázat célja:

 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 22/2015. (V. 21.)  önkormányzati rendelet értelmében a közművelődési feladat ellátása az alábbiak szerint:

 

1.                  A Rétszilasi  Klub  (7003 Sárbogárd-Rétszilas, Fehérvári út 95.)

/ továbbiakban: Klub /az Önkormányzat tulajdonában van. Az Önkormányzat az 1997. évi CXL. törvény 76. §-ában meghatározott közművelődési feladatait, ugyanezen tv. 79. §-a, illetve az 22/2015. (V. 21.) önkormányzati rendelete    / továbbiakban: Rendelet /értelmében a Klub üzemeltetésére, a Rendeletében    megfogalmazott közművelődési feladatok megvalósítására a nyertes Pályázóval közművelődési megállapodást köt.

 

2.                  A megállapodás a Klub üzemeltetésének rendezése, az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében kötik.

 

3.                     Az Önkormányzat 2016. évre 520.000  Ft támogatást biztosít- ebből a támogatási időszakra 433.330 Ft esik - az alábbiakban meghatározott közművelődési feladatok ellátásáért, megszervezéséért, a Klub üzemeltetéséért.

   A további években a támogatás összege a mindenkori költségvetés készítésekor   külön   tárgyalás alapját képezi. Az évi támogatási hozzájárulást negyed éves bontásban kerül utalásra.

 

     4.  A nyertes Pályázó köteles a támogatásról elsődlegesen a havi közüzemi számlák és a  fizetés teljesítését igazoló átutalás, csekk másolatának , azon túl olyan kulturális rendezvény számlája másolatának, amelyiknél jegyértékesítésből bevétel nem keletkezett, azon túl a saját közreműködése személyi kifizetési bizonylat másolatának negyedévente a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézőjéhez történő benyújtásával elszámolni a negyedévet követő hó 15. napjáig.

 

5.                A fent említett támogatás ellenében a nyertes Pályázó gondoskodik a Rendelet  értelmében az alábbi  feladatok ellátásáról:

 

a)    Vállalja a városrészi közösségi élet szervezését, ennek érdekében

                ünnepeket, szórakozási alkalmakat teremt.

         b) Hagyományőrzés szolgálatában helyismereti kiállításokat, rendezvényeket produkál.

         c)  A településrész lakosságmegtartó erejének növelése érdekében a közösségi teret a településrész lakosainak rendelkezésére bocsátja.

         d) Támogatja az ismeretszerző, amatőr alkotó, művelődési közösségek és civil szervezetek működését, azok tevékenységéhez, közösségi programjaihoz lehetőség szerint biztosítja a helyszínt.

 

               A Klub közművelődési szolgáltatásait a házszabályok betartásával minden lakos igénybe veheti.

 

 1.  A Klub nyitva tartása a  megállapodás megkötésekor érvényben lévő: heti 2 alkalommal 17-20 óra közötti  nyitva tartási rend szerint. A  nyitva tartási időt a nyertes Pályázó a rendezvényeknek megfelelően módosíthatja, azonban az intézmény jelenlegi  heti nyitva tartási idejét  nem csökkentheti.

 

 1. A nyertes Pályázó a Klubban csak akkor engedélyezhet nem közművelődési, profitorientált tevékenységet (pl. vásárok), ha az a szakmai munkát nem akadályozza, éppen ezért a nem kulturális, profitorientált tevékenység a Klub fent meghatározott nyitva tartási idején kívül zajlik.

 

 1. A szakmai munkát a továbbiakban úgy kell szervezni, hogy minimum a tavalyi év szintjén teljesüljenek. Amennyiben a nyertes Pályázónak felróható okból a közművelődési tevékenység csökken vagy annak minősége romlik, akkor az Önkormányzat az éves működési támogatást arányos mértékben csökkenti.

 

 1. A nyertes Pályázó köteles a tevékenységére, illetve a közművelődési feladatok megvalósítására vonatkozó összes jogszabályt betartani, így főképpen a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú tv. ide vonatkozó paragrafusait, illetve az Önkormányzat Rendeletét. Gondoskodik az intézmény szakszerű működéséről, anyagilag-erkölcsileg is felel a Klubban folyó tevékenységért, így azt legjobb tudása, szakmai képzettsége és ismeretei szerint irányítja.

 

A nyertes pályázótól, illetve a szolgáltatás ellátásában közreműködő személyektől megkövetelt szakképzettség: legalább középfokú közművelődési szakképesítés.          

 

 1. A nyertes Pályázó a feladatok ellátása ideje alatt vállalt kötelezettségeiért maga felel,  ugyancsak a működése alatt keletkező esetleges kárért, mind a munkajogi, a pénzügyi és a polgári jogi szabályok szerint felel.

 

 1. A nyertes Pályázó köteles minden évben írásbeli szakmai beszámolót készíteni az Önkormányzat részére, amely áttekinti és értékeli az adott évben végzett közművelődési munkát, az ezen megállapodásban vállalt szakmai kötelezettségek megvalósulását, illetve megállapítja a következő év feladatait, annak költségvetési támogatását.

 

 1. Az Önkormányzat részéről a nyertes pályázóval a kapcsolatot tartja, és a kontrollt végzi az Oktatási, Közművelődési és Sport Bizottság elnöke, a Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal igazgatási ügyintézője.

 

 1. A nyertes Pályázó a Klubot az átvételi jegyzőkönyv alapján a külső-belső állag minőségének megállapításával veszi át.

 

 1. A Klub külső-belső állagának megóvásáról, karbantartásáról, javításáról a nyertes Pályázó gondoskodik. Az épület esetleges belső átalakításához, külső arculatának megváltoztatásához előzetesen kikéri az Önkormányzat hozzájárulását.

 

 1. Az intézmény felújítása az Önkormányzat feladata.

 

 1. A nyertes Pályázó leltár szerint veszi át az intézmény berendezését, szakmai felszerelését, bútorzatát és azokért anyagi felelősséget vállal. Gondoskodik az átvett eszközök állagának megóvásáról, javításáról, és pótlásáról.

            Amennyiben nem hiánypótló új eszközök, bútorok, felszerelések kerülnek beszerzésre a vállalkozás megszűnésekor az eszközök megosztása az önkormányzati támogatás és a saját bevétel arányában illeti meg az Önkormányzatot, illetve a nyertes Pályázót.

 

 1. A megállapodás megszűnésekor az eszközökkel leltár szerint el kell számolni.

 

 1. A nyertes Pályázó saját költségvetéséből fedezi a működési kiadásokat.

 

 1. A Klubot az Önkormányzat 2016. június 1-től 2021. február 28-ig adja át működtetésre.

 

 1. A közművelődési szerződés szükség szerint, közös megállapodással, 3 hónappal előbb, a gazdasági év végével módosítható, illetve felbontható.

 

 1. A közművelődési megállapodás megszűnik:

·         a megállapodásban megállapított határidő lejártával

·         a tevékenység folytatására való jogosultság elvesztésével

·         az Önkormányzat kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés, vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel

·         a nyertes Pályázó kezdeményezésére a nála fennálló érdekmúlás, érdekvesztés vagy szolgáltatás-ellenszolgáltatás értékaránytalanná válása esetén egyoldalúan 6 hónap felmondási idővel.

 

22.  A szerződés megszűnése esetén el kell számolni. Elszámolás esetén a közüzemi díjhátralékot az Önkormányzat nem veszi át, azok a nyertes Pályázót terhelik, továbbá a tevékenység bővítéséből eredő többletfeladatok pénzügyi kihatását is a nyertes Pályázó viseli.

 

A pályázók köre:

 

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. számú törvény 78. § és 79. §-a, illetve a  helyi rendelet 5.§ (2) bekezdése alapján közművelődési megállapodás köthető:

 

1.      jogi személlyel (társadalmi szervezet, alapítvány, gazdasági társaság)

2.      magánszeméllyel (vállalkozó)

 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 

1.      a feladatellátására vonatkozó részletes szakmai tervet

 

2.      szakmai tapasztalat, referenciák, eddigi közművelődési tevékenység bemutatását, a közreműködő közművelődési szakember nevét, végzettségét igazoló okmányt

 

3.      a közművelődési feladatellátására vonatkozó jogosultság igazolására szolgáló dokumentumok másolatát:

-non-profit szervezetek: bírósági bejegyzést igazoló okirat másolata, az alapszabály, illetve alapító okirat másolata

-gazdasági társaság: cégbírósági bejegyzés, társasági szerződés másolata

-vállalkozók: vállalkozói igazolvány másolata

 

4.      nyilatkozat: a pályázati kiírásban szereplő feladatok elvégzésének vállalásáról, az adott  feltételek elfogadásáról (melyek a közművelődési megállapodás részét fogják képezni)

5.      nyilatkozat a közpénzekből nyújtott támogatások  átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról

6.      közzétételi kérelem a közpénzekből nyújtott támogatások  átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. tv. 8. § (1) bekezdés szerinti érintettségről

 

A határidőn túl érkezett, illetve a kötelező mellékleteket nem tartalmazó pályázatok elutasításra kerülnek, hiánypótlásra nincs lehetőség.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. április 21.

 

A pályázatokat Sárbogárd Város Önkormányzata címére (Sárbogárdi Polgármesteri Hivatal, 7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.) kell benyújtani.

 

A pályázatok elbírálásának határideje: 2016. május 17.

 

A nyertes Pályázóval az Önkormányzat közművelődési megállapodást köt. A feladatellátásának kezdete: 2016. június 1.

 

A pályázati elbírálás eredményéről minden pályázót írásban értesítünk 2016. május 23-ig.

 

Bővebb információt kérhetnek a Polgármesteri Hivatal igazgatási  ügyintézőjétől (7000 Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet 1.).

 

 

 

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem