Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Hirdetmény

Tájékoztatás

Áramszünet

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
vásárnaptár
  Tájékoztató

 

2017 évi vásárnaptár

 

 

                     

 

 

Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Tájékoztató

TÁJÉKOZTATÓ
a Fejér Megyei Kormányhivatal
Sárbogárdi Járási Hivatalának működéséről

 


Járás székhelye: Sárbogárd

Járás illetékességi területe: Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Vajta,

Járási hivatal elérhetőségei

2017 január 1-től érvényes változások: www.jarasinfo.gov.hu
Elérhetőségi adatok: 
 
 
 

Sárbogárdi Járási Hivatal

Járási hivatalvezető:

Simon János

Cím:

Sárbogárd, Hősök tere 2. I.emelet

Telefon:

(25) 520-291

Fax:

(25) 520-290

E-mail:                          hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu 
 

 

Sárbogárdi Járási Hivatal Földhivatali Osztály illetékességi területe: Alap, Alsószentiván, Cece, Hantos, Igar, Mezőszilas, Nagylók, Sárbogárd, Sáregres, Sárkeresztúr, Sárszentágota, Vajta, Dég, Enying, Lajoskomárom, Mezőkomárom, Szabadhídvég, Kisláng, Lepsény, Mátyásdomb, Mezőszentgyörgy

 

Járási hivatal elérhetőségei

Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hősök tere 2. I. emelet

Telefon:          (25) 520-291

Fax:                 (25) 520-290

E-mail:            hivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

 

 

 

hatósági és szociális igazgatási hatáskörök tekintetében ügyfélfogadás:

hétfő:                            8.00 – 11.30

szerda:                         8.00 – 11.30 és 12.30 – 15.00

péntek:                        8.00 – 11.30  

 

gyámügyi hatáskörök tekintetében ügyfélfogadás:

hétfő:                           7.30 – 11.30

szerda:                        7.30 – 11.30 és 12.30 – 16.00

 

Hatósági és Gyámügyi Osztály által ellátott feladatok

 

   1.     A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján aktív korúak ellátása, közgyógyellátási ügyek, ápolási díj megállapítása, időskorúak járadékának megállapítása, egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása.

 

2.         Szabálysértési ügyintézés és végrehajtás a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényhez kapcsolódó ügyintézés.

3.          Közoktatási ügyek intézése a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben, a pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II. 26.) EMMI rendeletben foglalt hatáskör gyakorlása.

 

4.      Hadigondozotti ügyintézés – a hadigondozásról szóló 1994. évi XLV. törvény és a végrehajtásáról szóló 113/1994. (VIII. 31.) Korm. rendelet szerint.

 

5.         Állampolgársági ügyek – a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi. LV. törvény, és a végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján.

 

6.      Temetkezési szolgáltatással kapcsolatos ügyintézés a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény a továbbá a végrehajtásáról szóló 145/1999 (X. 1.) Korm. rendelet szerint.

 

7.    Üzletszerű társasházkezelői, ingatlankezelői tevékenységet végzők nyilvántartásba vétele a társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény, és a társasházkezelő, az ingatlankezelő, az ingatlanközvetítő, valamint az ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő szolgáltatói tevékenység üzletszerűen történő végzésének feltételeiről és a nyilvántartásba vétel részletes szabályairól és az ingatlanvállalkozás-felügyeleti hatóságok kijelöléséről 23/2013. (VI. 28.) NGM rendelet és 217/2009. (X. 2.) Korm. rendelet alapján.

 

8.    Közlekedési hatósági feladatok – a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény, az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 02.) Korm. rendelet alapján.

9.   Vízgazdálkodással, vízi közművel kapcsolatos feladatok - a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény és a végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet alapján.
A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi     XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján

 

10.  Gyermek elhelyezése ideiglenes hatállyal a különélő másik szülőnél, más hozzátartozónál, vagy más alkalmas személynél, illetve nevelőszülőnél, vagy – ha erre nincs mód – gyermekotthonban, fogyatékosok vagy pszichiátriai betegek otthonában, családba fogadó gyám, gyermekvédelmi gyám kirendelése.

 

11.      Szülői felügyeleti jog feléledésének megállapítása.

 

12.   Gyermek nevelésbe vétele, részére gyermekvédelmi gyám és helyettes gyermekvédelmi gyám kirendelése.

 

13.  Döntés az utógondozás, és az utógondozói ellátás elrendeléséről.

 

14.  Döntés a gondozási díj fizetési kötelezettség megállapításáról, illetve megszüntetéséről.

 

15.  Döntés a gyermek védelembe vételéről, a megelőző pártfogás elrendeléséről és ezek megszüntetéséről.

 

16. Döntés a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásáról, felülvizsgálatáról, a kirendelt eseti gondnok elszámolásának elfogadásáról.

 

17.  Kezdeményezés a folyósító szervnél az iskoláztatási támogatás folyósításának szüneteltetésére, az adóhatóság megkeresése a gondozási díj behajtása érdekében.

 

18.     Döntés az otthonteremtési támogatás megállapításáról. 

 

19.     Döntés a gyermektartásdíj megelőlegezéséről.

 

20.   Teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat felvétele.

 

21.   Döntés a gyermeket örökbe fogadni szándékozók alkalmasságáról, az örökbe fogadhatónak nyilvánításról.

 

22.  Per indítása a cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezés, annak megszüntetése és felülvizsgálata, valamint ezzel összefüggésben a választójogból való kizárás és a kizárás megszüntetése iránt.

 

23. Feljelentés tétele a gyermek veszélyeztetése, vagy tartás elmulasztása miatt, illetve a gyermek sérelmére elkövetett bűncselekmény miatt.

 

24.   Döntés a gyermek és a szülő, illetve más kapcsolattartásra jogosult személy kapcsolattartásáról.       

                  

25.   Döntés a szülői felügyeleti jog körébe tartozó olyan kérdésről, amelyben a szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők nem jutottak egyetértésre. Dönt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdésekben a szülők vitájáról.

 

26.      Hozzájárulás a gyermek családba fogadásához.

 

27.   Döntés a 16. életévét betöltött gyermek házasságkötésének engedélyezéséről.

 

28.   Ideiglenes gondnok, gondnok, hivatásos gondnok rendelése, tevékenységük felügyelete.

 

29.    Döntés a gondnokoltak készpénzvagyonának gyámi fenntartásos betétben vagy fizetési számlán történő elhelyezéséről, illetve az elhelyezett pénz felhasználásáról, államilag garantált értékpapírba, biztosítási kötvénybe történő befektetéséről, letétben kezeléséről, valamint egyéb tárgyak letétbe helyezéséről.

 

30.  Közreműködés a gyermekek és a gondnokoltak ingó és ingatlan vagyonával és vagyoni értékű jogával kapcsolatos ügyekben.

 

31.   Áldozatsegítés a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény alapján.

 

32.  Jogi segítségnyújtás a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény alapján.

33. Fogyasztóvédelmi, piacfelügyeleti feladatok körében ellátja a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016 (XII. 2.) Kormányrendeletben és egyéb külön jogszabályokban meghatározott feladatokat, különösen mérőeszközök hitelességének és használatának, ártájékoztatásnak, áralkalmazásnak, betétdíj feltüntetésének, vásárlók könyve kezelésének, nyitvatartási idő feltüntetésének ellenőrzése, fogyasztói panaszok kezelésével kapcsolatos eljárás lefolytatása.


 

 

Kormányablak Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hősök tere 2.

Telefon:        (25) 795-249, (25) 795-229

Fax:               (25) 520-290

E-mail:            kormanyablak.sarbogard@fejer.gov.hu

 

 

Kormányablak Osztály ügyfélfogadás:

hétfő:                           7.00 – 17.00

kedd:                            7.30 – 14.00

szerda:                         7.30 – 16.00

csütörtök:                     8.00 – 18.00

péntek:                        7.30 – 12.30  

 

A kormányablakok jogszabályi előírások alapján bizonyos feladatokat csak az illetékességi területükön lakók ügyeiben láthatják el, más ügyekben, pedig országos hatáskörük van. Az illetékességi terület a járás területe.

Illetékességi területen intézhető ügyek:

vezetői engedélyekkel kapcsolatos munka (pl. vezetői engedély eltiltások)

vállalkozói igazolványok adatváltozásával kapcsolatos feladatok (csak elektronikusan intézhető)

gépjármű ügyintézéssel kapcsolatos feladatok (pl. hivatalból történő kivonások, foglalások)

gépjármű kötelező felelősség biztosítással kapcsolatos feladatok

lakcímbejelentés ügyek (bejelenthető a létesítendő lakcím szerinti településen is)

Országos hatáskörű ügyek: (az ország bármely okmányirodájában intézhető)

a személyazonosító igazolvány és útlevél kiadással

a mozgáskorlátozottak parkolási engedélyének kiadásával

az ügyfélkapu regisztrációval

a vezetői engedély készítésével, cseréjével

nemzeti egységes kártyához adat-felvételezéssel (diák igazolvány, polgárőr igazolvány)

és a gépjármű ügyintézéssel (pl: átírás, forgalmi engedély, rendszám, törzskönyv kiadás, pótlás) kapcsolatos ügyeket.

Lényeges, hogy az ügyfél, amely kormányablakban kezdeményezte az ügy indítását az elkészült okmányt is abban a kormányablakban veheti át.  

Illetékfizetésre a legközelebbi postán (Sárbogárd, Ady E. u. 178. sz. alatt), a kormányablaktól kb. 500 m-re, illetve az ügyintézőknél bankkártyás fizetési módra is van lehetőség. Az ügyintéző az illetékek befizetését követően, soron kívül fogadja az ügyfelet.

 

Földhivatali Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Hősök tere 17.

Telefon:          (25) 508-615, (25) 508-020

Fax:                 (25) 518-021

E-mail:           foldhivatal.sarbogard@fejer.gov.hu

Földhivatali Osztály ügyfélfogadás:

hétfő:                            8.00 – 15.30

kedd:                            8.00 – 10.00

szerda:                         8.00 – 15.30

csütörtök:                     nincs ügyfélfogadás

péntek:                        8.00 – 12.00 

 

A Járási Hivatal Földhivatali Osztályánál intézhető ügyek:

Ingatlan-nyilvántartás:
Az ingatlanokkal kapcsolatos ingatlanügyi hatósági ügyek intézése, ezen belül az ingatlan-nyilvántartás vezetése, első fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes Járási Hivatal Földhivatali Osztály hatáskörébe tartozik.  Az ingatlan-nyilvántartást a Földhivatali Osztályok településenként, azon belül fekvésenként (belterület, külterület) vezetik. A Járási Hivatal Földhivatali Osztályán ügyfélszolgálat működik, melynek feladata a beadványok átvétele, az ügyfelek részére történő adatszolgáltatás, valamint az eljárásokkal kapcsolatos tájékoztatás nyújtása.
 

 • tulajdoni lap másolat, illetve tájékoztatás kérése az ingatlan-nyilvántartás tartalmáról (pl. betekintés);
 • okirat másolat kérése;
 • tájékoztatás kérése a beadványokról: az átvezetésre – rendszerint ügyvéd által – benyújtott okirat bejegyzésre alkalmas-e, vagy hiánypótlásra szorul. Előzi-e a beadványt valamilyen ügy, amely a bejegyzést befolyásolja, esetleg kizárja;
 • fellebbezések és bírósági jogorvoslati kérelmek előterjesztése;
 • általános tájékoztatás kérése az ingatlan-nyilvántartási eljárással kapcsolatos jogszabályi előírásokról.

 

Földmérés:
1.  Ingatlan-nyilvántartás földmérési feladatai: változásvezetés
Az ingatlan-nyilvántartás tartalmában bekövetkezett változások egyes típusai, a nyilvántartási térkép változtatását is eredményezik. Ilyen jellegű változások például az épületek építése és lebontása, az ingatlanok megosztása és egyesítése, vagy határvonaluk módosítása. Ezen esetekben a jogszabály a változás átvezetéséhez az okiraton túl - az okirat kötelező mellékleteként - változási vázrajz elkészítését is előírja. A földhivatal ilyen jellegű változási vázrajzokat hatósági feladatai keretében nem készít az állampolgárok részére, viszont a hozzá benyújtott változási vázrajzokat megvizsgálja, ellenőrzi, és záradékkal tanúsítja, hogy megfelel a szakmai előírásoknak és átvezetésre alkalmas.

2.  Adatszolgáltatás
A körzeti földhivatalok adat és térképtárában találhatók az állami alapadatok és az ezek előállításával kapcsolatos térképek és munkarészek, valamint az ingatlan-nyilvántartási térképek, földmérési alappontok, korábbi változási vázrajzok irattári példányai. Ezekből az adatokból lakossági célra az egyes államigazgatási eljárásokhoz kötelező érvénnyel felhasználandó másolatokat, valamint újabb változások létrehozásához földmérési munkák adatait szolgáltatják a földhivatalok adatszolgáltatási díjak ellenében.

3.  Felszólalások kivizsgálása
A nyilvántartási térkép készítése, valamint az abban bekövetkezett változások vezetése során előfordulhatnak felmérési, térképezési vagy területszámítási hibák. Ezek a hibák általában rejtve maradnak sokszor évtizedekig, míg az ingatlanok adataira, vagy a vele szomszédos ingatlanokkal kapcsolatosan olyan változás nem történik melynek mérése során arra fény nem derül. Ezeknek a hibáknak a hivatalból, illetve kérelemre történő kivizsgálása a hatósági földmérés feladata. A földrészletek határvonalának kitűzése, valamint a természetbeni eltérő birtoklásból adódó határviták rendezése nem tartozik a hatósági feladatai közé a földhivatalnak.

 • A földmérési és térképészeti állami alapadatok kezelése és szolgáltatása.
 • Az állami alapadatok nyilvántartása, és az azokban bekövetkezett változások folyamatos vezetése.
 • A földmérési tárgyú beadványokkal kapcsolatos ügyek intézése.
 • A sajátos célú földmérési munkák vizsgálata és záradékolása.
 • A felmérési, térképezési és területszámítási hibák kijavítása. A felmérési és térképezési hiba kijavításánál a jogi szabályozás értelmében a meglévő birtoklási viszonyokat a földhivatal nem változtathatja meg. Vitás esetben a jogerős bírósági végzésben rögzített határvonal kerül a földhivatali nyilvántartásba.
 • Az állami alapadatokban bekövetkezett hivatalból észlelt változásokkal kapcsolatos feladatok végzése.
 • A földrészlet határok megjelölésével és megállapításával kapcsolatosan ráháruló feladatok ellátása.
 • Az ingatlan-nyilvántartás tartalmát nem érintő térképi változásokkal összefüggő bejelentési kötelezettség betartásának ellenőrzése.
 • Telekalakítási engedélyezési eljárás, egyesített telekalakítási eljárás.

A földvédelem, földhasznosítás, földminősítés és földhasználati-nyilvántartás:

 • földvédelmi engedélyezési eljárás lefolytatása, földvédelmi szakhatósági állásfoglalás kiadása,
 • a hasznosítási kötelezettségek és a parlagfű-mentesítési kötelezettség ellenőrzése,
 • földminősítési eljárás lefolytatása,
 • művelési ág változással kapcsolatos mezőgazdászi feladatok ellátása,
 • földhasználati nyilvántartás vezetése, a földhasználati nyilvántartásból történő adatszolgáltatás
 • haszonbérleti szerződések hatósági jóváhagyása
 • földműves-nyilvántartás vezetése.

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadása

Sárbogárd, Túry Miklós u. 3.

Telefon:          (25) 508-175,  (25) 407-317

Fax:                 (25) 508-175

E-mail:            foglalkoztatas.sarbogard@fejer.gov.hu

 

 

Foglalkoztatási Osztály ügyfélfogadás:

hétfő:                            8.00 – 14.00

kedd:                            nincs ügyfélfogadás

szerda:                         8.00 – 14.00

csütörtök:                     8.00 - 14.00

péntek:                        8.00 – 12.00 

  

Jogszabályban meghatározott foglalkoztatási feladatok:

 • álláskeresők nyilvántartásba vételével kapcsolatos feladatok, álláskeresési járadék, álláskeresési segély megállapításával, szüneteltetésével, megszüntetésével kapcsolatos feladatok
 • munkaerő-piaci szolgáltatások
 • kezeli a csoportos létszámleépítésre vonatkozó bejelentéseket
 • munkaközvetítést, tanácsadást végez,
 • munkaerőigény bejelentések
 • információt nyújt, tanácsadást végez
 • ellátja az EURES-sel kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadási feladatokat
 • munkaerő-piaci programok szervezése
 • kapcsolatot tart a járás gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a helyi önkormányzatokkal és a megyében működő más szervezetekkel
 • közfoglalkoztatási feladatok ellátása
 • szabálysértési ügyekben a közérdekű munkára történő kijelölés, kapcsolattartás
 • a közérdekű munkavégzés ellenőrzése, végrehajtása

Ügysegédek ügyfélfogadása

 

Alapszerda13.00-15.00Alap, Dózsa Gy. u. 31.
Alsószentivánszerda15.00-16.00Alsószentiván, Béke u. 56/a.
Cecekedd8.00-12.00Cece, Deák Ferenc u. 13.
Cececsütörtök12.30-16.00Cece, Deák Ferenc u
Hantoshétfő8.00-9.00Hantos, Nagylóki u. 3.
Igarpéntek10.00-11.00Igar, Fő u. 1.
Mezőszilaspéntek7.30-10.00Mezőszilas, Fő u. 111.
Nagylókhétfő9.00-10.00Nagylók, Hunyadi J. u. 1.
Sáregreshétfő13.30-14.30Sáregres, Kossuth u. 10.
Sárkeresztúrszerda8.00-12.00Sárkeresztúr, Fő u. 34.
Sárszentágotacsütörtök8.00-10.00Sárszentágota, Május 1. u. 1.
Vajtahétfő15.00-16.00Vajta, Szabadság tér 1. 
 

 

                                                             

 EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem