Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
BURSA HUNGARICA 2020 * KSH Közl. *
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2010. május 11.
93/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Napirend kibővítése: 26/2 Fejérvíz Zrt közgyűlésén az önkormányzat képviselete. 

94/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről" elfogadása.

95/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Beszámoló a Városi Bölcsöde tevékenységéről, a személyi és tárgyi feltételeiről" - elfogadása.

96/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Döntés a Városi Bölcsöde nyári szünet miatti zárva tartásáról.

97/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Városi Bölcsöde SZMSZ-ének módosításáról" - döntés.

98/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Az Oktatási-nevelési intézmények SZMSZ-ének módosítása" tárgyban döntés. 

99/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Nevelési-oktatási intézmények tanulócsoport számának meghatározása a 2010/2011. tanévre."

100/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "A Sárhatvani Klub helyiséghasználata"- tárgyban döntés.

101/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató a Kegyeleti közszolgáltatói megállapodás hatályosulásáról" - elfogadása.

102/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "A távhőszolgáltatás bérleti díj felhasználásáról döntés".

103/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás kiírása Zengő Óvoda felújítására".

104/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás lefolytatása  Zengő Óvoda felújítására".

105/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Fejlesztési hitel felvételről döntés.

106/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Fejlesztési hitel felvételéhez közbeszerzési eljárás lefolytatásáról döntés.

107/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Közbeszerzési eljárás kiírása 2010. évi útfelújításokra".

108/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Folyószámla hitelkeret rendelkezésre állásának meghosszabbításáról döntés.

109/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Az önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának elszámolása".

110/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Személyes gondoskodás intézményi díjainak felülvizsgálata".

111/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - IV. számú háziorvosi körzet háziorvosi teendőinek végzésére  területi ellátási kötelezettséggel  kötött megbízási szerződés 2010. XII. 31-el felmondása.

112/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Dr. Jarabin János háziorvos 2010. VI. 1-től  mentesítése ügyeleti szolgálati ellátási kötelezettség alól.  

113/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "IV. sz. körzet háziorvosi munkakörének pályázati kiírása".

114/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Dr. Horváth Endre háziorvos 2010. VI. 1-től  mentesítése ügyeleti szolgálati ellátási kötelezettség alól.  

115/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Közművelődési megállapodások módosítása.

116/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Lakásbérlő kijelölés.

117/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról" - elfogadása. 

118/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Támogatást igénylő fejlesztési javaslatok" tárgyban fejlesztések sorrendjének meghatározása.

119/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - "Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról" - elfogadása.

120/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Juhász János polgármester felhatalmazása a FEJÉRVÍZ ZRt megismételt 2010. V. 27-i közgyűlésén Sárbogárd Város Önkormányzat képviseletére.

121/2010. (V. 11.) Kth. sz. határozat - Szent György Kórház orvos-igazgató helyettesének, valamint a Futurlab Kft ügyvezetőjének felkérése hathatós intézkedésre a Sárbogárd, Tompa M. u. 2. sz. alatti laboratóriumi tevékenység mielőbbi megkezdésének tárgyában.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem