Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
vásárnaptár
  Tájékoztató

 

2017 évi vásárnaptár

 

 

                     

 

 

Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Tájékoztató
Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Hírek
Ünnepi könyvhét
2018.07.07. 12:29
Garaczi László volt a vendég
Az ünnepi könyvét alkalmából szervezett író-olvasó találkozó vendége Garaczi László író, költő, műfordító volt a Madarász József Városi Könyvtárban. Az íróval Gyöngyössy Csaba beszélgetett.
Nagy Zsuzsanna könyvtárvezető köszöntötte a vendéget és a megjelenteket, majd átadta a szót Gyöngyössy Csabának, aki a már tőle megszokott módon igyekezett beszélgetőpartnere minden apró titkát kifaggatni. Ilyenkor szinte mindig adódik egy kérdés: hogyan lesz valakiből író? Családi, baráti háttér? Egyéni indíttatás? Garaczi László sem kerülhette el ezeknek megválaszolását. Mint elmondta, gyerekként sokat olvasott, s ez motiválta, hogy ő is írjon egy regényt, amit még le is gépeltetett édesanyjával, s ami sehogy sem akart olyan terjedelmes lenni, mint legkedvesebb olvasmánya a Winettou. A kezdeti - nem túl sikeres - próbálkozásokat viszonylag hosszú szünet követte, mivel „Plasztik” című első kötete 1985-ben jelent meg a József Attila Kör sorozatában. Ekkor már 29 éves volt. Szó került a beszélgetés során a rendszerváltozást megelőző időkre, a megfigyelések, besúgások korszakára is. Nem maradhatott ki napjaink közösségi médiájának szerepe sem, amiről elmondta a vendég, hogy eleinte idegenkedett tőle, nem is tudta használni, aztán napjainkra annyira megbarátkozott vele, hogy hatalmas követőtábora van, akikkel ily módon tart kapcsolatot. A beszélgetés végén legújabb könyvéből a közelmúltban megjelent „Hasítás”-ból olvasott fel részleteket. az est dedikálással, kötetlen beszélgetéssel zárult.
Sajnálatosan a szinte már megszokott mérsékelt érdeklődés kísérte a rendezvényt.
- galsa - 

Részletek   »

Tájékoztató
2018.07.07. 12:27
A víz maga az élet
Tájékoztató, szemléletformáló előadásra invitálták az érdeklődőket június 29-én a Díszterembe a város területén éppen megvalósítás alatt álló TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015 „Sárbogárd város belterületi vízrendezése” című projekthez kapcsolódóan.
A megjelenteket Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor köszöntötte. A tájékoztató előadói Lajtos János okl. mezőgazdasági gépészmérnök és Mező Bálint okl. vízépítő mérnök voltak. Az előadás során szó volt a víz szerepéről és jelentőségéről életünkben, a mezőgazdasági termelésben. Az egyre fogyó vízkészletek kapcsán bemutatták annak a lehetőségét, hogyan tudjuk hasznosítani a háztartásban az összegyűjtött csapadékvizet – kiváltva ezzel a drága és értékes ivóvíz felhasználását –, ennek megvalósításához milyen beruházások szükségesek. Részletesen szóltak az előadók a klímaváltozás következtében egyre inkább szükségessé váló vízügyi beruházások megvalósításának helyi lehetőségeiről is. 
A projekt kapcsán részletesen ismertették azokat az előírásokat, illetve azt az ügymenetet, ahogy egy ilyen beruházás a szándéktól a megvalósításig eljut. 
- galsa - 

Részletek   »

Városi pedagógusnap
2018.07.07. 12:25
A díszteremben tartott rendezvényen köszöntötte Sárbogárd Város Önkormányzata a város oktatási, nevelési intézményeiben dolgozó pedagógusokat június hetedikén. A rendezvényen jelen volt Varga Gábor országgyűlési képviselő is.
Dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntőjében szólt arról, hogy Magyarországon 1952 óta hagyománya van annak, hogy ezen a napon köszöntik a pedagógusokat, ekkor adják át az elismeréseket. Hangsúlyozta, hogy a pedagógusnak nagy szerepe, felelőssége van az oktatás mellett a gyerekek nevelésében az általa nyújtott pozitív példa által. A város ezen az ünnepi alkalmon a pedagógusok mellett, mintegy munkájuk hozadékaként egy helyi talentumot is elismerésben részesít. A polgármesteri köszöntőt követően a Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI tanulóinak műsorát láthatták a megjelentek.

Részletek   »

Júniusi testületi
2018.07.07. 12:20
Összefoglaló a júniusi testületi ülésről
Hét önkormányzati képviselő ült asztal mellé a június 15-én megtartott képviselő-testületi ülésen. Az ülés kezdetén néma főhajtással emlékeztek meg a tragikus hirtelenséggel elhalálozott dr. Farkas János háziorvosról. 
Az ülés első napirendjeként a szokásos két ülés közötti eseményekről szóló polgármesteri tájékoztatóval kezdődött. Ebben szó volt többek között a május 11-én Sárbogárdon megrendezett Európa naphoz kapcsolódóan meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetéséről, tájékoztatásként elhangzott, hogy a jövőben a város területén a hulladékgyűjtést a Vertikál Kft. végzi, a DÉSZOLG a városüzemeltetést viszi tovább. A polgármester sikeresnek ítélte a Sárbogárdi Napok rendezvényeit. Az előző havi rendes ülést követően május 30-án rendkívüli ülésen fogadta el a testület a 2017. évi zárszámadást, további 5 évre kinevezték az óvoda vezetőjét. Az óvodások kapcsán hangzott el, hogy remélhetőleg az úszásoktatásuk a következő tanévtől is biztosított lesz pályázati támogatásból. Megkezdődik a csoportszoba kialakítása a Zengő Óvodában és a bölcsődében is. 

Részletek   »

Íjászok
2018.07.04. 09:43

SÍC - hírek, eredmények!

2018. július 1-jén Marcaliban került megrendezésre a dél-dunántúli régió pályaíjász kvalifikációs versenye, melyen egyesületünk a Sárréti Íjász Club tagjai is részt vettek. Az igen szeles időben, de szép környezetben, az ország számos pontjáról érkezett közel ötven versenyző küzdött az Országos Bajnokságra való kvalifikáció megszerzéséért. A sárbogárdi íjászaink olimpiai kategóriában remekül szerepeltek, és ezzel e verseny legeredményesebb egyesületeként térhettek haza úgy, hogy mindenki megszerezte a kvalifikációt és öt dobogós helyezést értünk el. 

Részletek   »

Íjászok
2018.06.26. 09:05

SÍC - hírek, eredmények!

A paksi Celőke Íjász Egyesület által Cseresznyéspusztán rendezett - (06.23-24 )- kétnapos GP II terepíjász versenyen vettünk részt három fővel. Eredményeink: Katona Alex a felnőtt olimpiai íjászok között 4. helyen, míg a veterán férfiak mezőnyében induló Gilicze Ferenc 2. Gilicze László a 3. helyen végeztek, készülhetnek az augusztusi terep OB-ra. 


Részletek   »

  Előre»   

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe