Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
LAKOSSÁGI FÓRUM 2019
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
Meghívó SNRÖ Közmeghallgatásra nov. 20. *
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!

KSH Közl. * Pályázatok *                       TOVÁBB >>>>>
 
 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
Hírek
Katonanemzedékek
2019.11.08. 19:32
HBE Sárbogárd októberi rendezvényei
A kegyeleti staféta hattyúdala
Rendelkezésre álló források szerint 15. alkalommal hirdettük meg a város és a környező települések iskolái részére az aradi vértanúk emlékére a kegyeleti stafétafutást. A 15-ből az utolsó 10 versenyt egyesületünk szervezte. A résztvevő csapatok száma hol több, hol kevesebb volt, de mindig volt annyi, hogy összemérjék képességüket. Sajnos az idei versenyre a nevezők száma annyira lecsökkent – mindössze két csapat, egy alsó, illetve egy felső tagozatos nevezett –, hogy érdemi versenyt rendezni nem tudtunk. Mivel az előkészületek megelőzték a nevezéseket, ezért úgy döntöttünk, hogy a gyerekek lelkesedését nem kívánjuk letörni, így csapatokon belüli házi stafétát rendeztünk a Sárbogárd SE sárbogárdi pályáján. A versenyt követően valamennyi résztvevő nyakába aranyérem került, s az egyesület szervezőinek döntése alapján a kupákat a résztvevő csapatok iskolái véglegesen elnyerték. A kupák gazdái lettek: alsó tagozatosoknál a Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola, a felsős tagozat kategóriájában a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium csapata.
A jövőben sem mondunk le a gyerekek hazafias, honvédelmi nevelésének segítéséről, ennek azonban más formát kívánunk adni. Ezúton köszönjük valamennyi támogatónk segítségét, támogatását. Külön köszönjük a Sárbogárd SE pályagondnokának, Heiczinger Imrének áldozatkészségét, aki jeles családi eseményük egy részéről mondott le azért, hogy segíthessen a verseny lebonyolításában.

Részletek   »

Hópárduc
2019.11.08. 19:29
Magasságok és mélységek – a Hópárduc felesége előadásában
Lendületes, érdekfeszítő előadás részesei lehettek azok, akik október 4-én ellátogattak a Madarász József Városi Könyvtárba, hogy meghallgassák Sterczer Hilda előadását. Az előadót – aki a 2013 májusában tragikus körülmények között elhunyt ismert hegymászó, Erőss Zsolt, „Hópárduc” özvegye – Hrabovszki Mihályné Ilonka mutatta be a közönségnek.
Sterczer Hilda bevezetőként arról mesélt, hogyan jutott el a gyermekkori álmoktól a Himalája zord hegyeinek csúcsaira. Tanítói végzettsége van, a túrázással hegymászással majdhogynem utasításra, munkahelyi feladatként került kapcsolatba, mely kapcsolat aztán további életét is meghatározta. Élvezetesen mesélt Erőss Zsolttal való megismerkedésükről, közös hegymászásaikról, házasságukról, családról. A bemutatott fotók egy rejtelmes, veszélyekkel teli világ képét tárták a közönség elé. Napjaink elkényelmesedett embere számára nehezen elképzelhető akár csak egy napot is eltölteni a hegymászó tábori körülmények között. Számos érdekes adalékkal szolgált az ott élő emberek életéről, arról, hogy küzdenek meg a mindennapi megélhetésért. Megható volt hallgatni azt, hogy hogyan élte meg férje elvesztését, hogyan tudta kezelni saját érzelmeit a hit erejével. Mindezekről „A Hópárduc felesége: életem Erőss Zsolttal” címen megjelent könyvében is olvashat az érdeklődő.
Az előadás végén a Hópárduc alapítványról, tevékenységükről, a terápiás mászásban elért sikereikről mesélt.
- galsa -

Részletek   »

Nyugdíjaskub
2019.11.08. 19:26
Születésnap Töbörzsökön
Megalakulásuk 26. évfordulóját megünnepelni gyűltek össze a Töbörzsöki Nyugdíjasklub tagjai és meghívott vendégeik október 19-én a töbörzsöki klubkönyvtárban. A megjelenteket, köztük dr. Sükösd Tamás polgármestert, dr. Csanádi Józsefet és feleségét, a Sárhatvani, Sárszentmiklósi és a Városi Nyugdíjas Klub képviselőit, nem utolsó sorban a helyi klub tagjait Szűcs Józsefné, a klub vezetője köszöntötte.
Köszöntőjében röviden szólt a klub történetéről, mindennapjaikról. Elmondta, hogy az évek során sajnálatosan sokan eltávoztak a klub tagjai közül, jelenlegi létszámuk 22 fő, akik közül hatan most sem tudtak jelen lenni egészségi állapotuk miatt. Várják az új belépőket a klub tagjai sorába. Utalt arra is, hogy jubileumi, 25. évfordulós rendezvényük nem az előzetes terveik szerint sikerült.
Köszönetet mondott a polgármesternek a klub részére nyújtott anyagi támogatásért, valamint a Szénássy házaspárnak a tombolához adott ajándéktárgyakért. Programjaikról szólva elmondta, hogy igyekeznek megtartani minden jeles ünnepet, lehetőségeik függvényében kirándulnak, fürdőbe mennek. Köszöntőét egy szomorkás nóta szövegével fejezte be. A szavak után a táncé lett a főszerep. Egy már nem fiatal táncospár bemutatója is példázta, mennyire fiatalos marad azok mozgása, akik aktívan táncolnak. A táncospár a jelenlévőket is igyekezett bevonni egy közös táncba.
A profik táncosok után Vinkelman Tamásné Rózsika előadásában hallhattunk egy kedves verset, majd a klub tagjainak táncos produkciója következett, utánuk Sárközi Anti szólóénekes bemutatóját élvezhette a közönség. Bár előzetesen nem jelezték, a Sárhatvani Klub tagjai népdalcsokorral lepték meg a jelenlévőket. A sárhatvani asszonyok műsorát követően a polgármester és a társklubok képviselői virággal, ajándékkal fejezte ki jókívánságait a klubvezetőnek és rajta keresztül a teljes tagságnak. Közben szépen fogyott a tombola, csábító volt a rengeteg tombolatárggyal megrakott asztal látványa. A vacsoráig és a vacsorát követően is tánccal, beszélgetéssel telt az idő, egészen a nyolc órakor kezdődött tombolahúzásig. Közel egy órába telt, mire a rengeteg tombolatárgy gazdára talált. A tombolahúzást követően a távolabbról érkezettek a szíveslátást megköszönve asztalt bontottak, otthonukba tértek. 
- galsa -

Részletek   »

Bogárd-Dal
2019.11.08. 19:15
Hangverseny a megújult színházteremben
Október 27-én zsúfolásig megtelt a József Attila Művelődési Központ színházterme a „Bogárd-Dal” Kulturális Egyesület hagyományos – a zene világnapja előtt tisztelgő – hangversenyére. A hangversenyt a Klasszikus zenei koncertek Sárbogárdon elnevezésű – az Európai Unió által támogatott – projekt keretében szervezte az egyesület.
A koncert előtt a fellépő kórusok a művelődési ház előtt közös énekléssel tisztelegtek Huszics Vendel emléke előtt, majd koszorút helyeztek el az emléktáblánál.

Részletek   »

Átadások
2019.11.08. 19:12
Elkészült a sárszentmiklósi rendelő
Október 8-án került sor a sárszentmiklósi rendelő sajtónyilvános műszaki átadására. Az átadáson jelen volt dr. Molnár Krisztián a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke, Varga Gábor országgyűlési képviselő, dr. Sükösd Tamás polgármester, a kivitelező Szegletkő Kft. képviselői, a műszaki osztály munkatársai.
Dr. Sükösd Tamás köszöntötte a megjelenteket, majd a rendelő épületének felújítása kapcsán a helyi közéletben kibontakozott éles vita tisztázása végett részletesen ismertette azokat a munkálatokat, melyeket a két lépcsőben – két sikeres pályázat forrásaiból, illetve önkormányzati keretből, összesen mintegy 85 millió forintból – végrehajtott felújítás során elvégeztek. (Az elvégzett munkálatokat lapunk múlthavi számában részletesen ismertettük.) Az épület kialakított formájában gyermekorvosi, háziorvosi rendelőnek és a védőnői szolgálatnak ad helyet. Jelezte, hogy a rendelő használatba vételéhez még szükséges az internetszolgáltatás visszaállítása, valamint a bútorzat cseréje, melyet önkormányzati forrásból valósítanak meg. A bútorokat megrendelték, de még nem érkeztek meg. (Lapzárta előtti érdeklődésre a polgármester arról tájékoztatott, hogy várhatóan a jövő héten szállítják a bútorokat, az internet szolgáltató sajnálatos módon mindeddig nem lépett a szolgáltatás helyreállítása érdekében, annak ellenére sem, hogy az önkormányzat fizet a szolgáltatásért.)
Amint a rendelő megkapja a szükséges engedélyeket minden sárszentmiklósi háztartás írásos értesítést kap a rendelések megindulásáról. Dr. Molnár Krisztián szólt a közelmúltban elnyert és részben már megvalósult pályázatokról, azok jelentőségéről. Köszönetet mondott a város polgármesterének az elmúlt ötéves ciklusban nyújtott munkájáért úgy a város élén, mint a megyei közgyűlés tagjaként. Tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy a Dunaújváros-Sárbogárd út felújítására TOP forrás ráemelést kapott a megye. Varga Gábor csatlakozva Molnár Krisztián által elmondottakhoz, szintén megköszönte Sükösd Tamás munkáját. Hangsúlyozta, hogy a felújított intézménybe nagyobb eséllyel lehet találni állandó háziorvost. Szólt az egészségügy területén megvalósítás előtt álló további sárbogárdi fejlesztésekről, így az új mentőállomás építéséről. Szalagátvágást követően a jelenlévők megtekinthették az épület belső helyiségeit.
 - galsa-

Részletek   »

Ünnepeltünk
2019.11.08. 19:10
Ünnepi megemlékezés október 23-án
A József Attila Művelődési Központ színháztermében megtartott ünnepi megemlékezésen az ünnepi műsort – mondhatjuk most már hagyományosan – a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium végzős évfolyamának diákjai adták. Műsorukban ezúttal a gimnázium egykori tanárának, a forradalom leverését követően meghurcolt, tanári hivatásától eltiltott Radich Mártának állítottak emléket a forradalom sárbogárdi eseményeinek, a diákok tevékenységének megidézésével.
Dr. Sükösd Tamás polgármester ünnepi köszöntője bevezetéseként Ujság Tibornak, a sárbogárdi nemzetőrség parancsnokának visszaemlékezéseiből idézte fel a forradalom eseményeit, majd az azt követő megtorlások történéseit. Felhívta a figyelmet a visszaemlékezés mának szóló gondolataira: emlékezzünk meg eleinkről, adjuk meg a tiszteletet, tegyük helyre a dolgokat, vigyük tovább a forradalom eszméjét, legyünk toleránsak, de őrizzük meg nemzettudatunkat, függetlenségünket, polgári értékeinket.
Az ünnepi beszédet követően a közintézmények és civil szervezetek képviselői koszorút helyeztek el a Hősi emlékműnél, a régi községháza falán lévő emléktáblánál, valamint a POFOSZ emlékműnél. A megemlékezés az utolsó koszorúzási helyszínen a Szózat közös eléneklésével zárult.
- galsa -

Részletek   »

  Előre»   

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem