Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
BURSA HUNGARICA 2020 * KSH Közl.
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2011. október 14.
224/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - napirend kiegészítése, napirendről levétel.

225/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

226/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Beszámoló a közművelődési, kulturális intézményekben végzett tevékenységről. 

227/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Civil szervezetek tájékoztatója működésükről.

228/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012. évi részvételéről.

229/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A 145/2011. (VI. 17.) Kth. sz. határozat módosítása.

230/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Minőségirányítási Program megvalósítás értékelésének, intézkedési tervének jóváhagyása.  

231/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.

232/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Polgármesteri Hivatal SzMSz-ének módosítása.

233/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Városi Bölcsöde SzMSz-ének módosítása.

234/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása.

235/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a Központi Általános Iskola, Óvoda, Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat alapító okiratának módosítása.

236/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása.

237/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás Társulási megállapodásának módosítása.

238/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Települési Esélyegyenlőségi Programban foglaltak elfogadása.

239/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Szolgáltatás - tervezési Koncepció felülvizsgálata időpontjának meghatározása.

240/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Fogyatékosügyi  tervezési Koncepció felülvizsgálata időpontjának meghatározása.

241/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Nem lakáscélú helyiségek bérleti díjának módosítáa.

242/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete a tulajdonában levő mezőgazdasági hasznosítási földterületek használata utáni bérleti díj megállapítása.

243/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A Sárhatvanért Egyesülettel kötött közművelődési megállapodás felmondása, a Sárhatvani Klub további működtetése tárgyában döntés.

244/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - a 2012. évi ellenőrzési ütemterv elfogadása.

245/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a Sárbogárdi Többcélú Kistérségi Társulás 2011. I. félévi munkájáról.

246/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása "Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója." 

247/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támgoatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihirdetett támogatásokra.
Fejlesztés megnevezése: Helyi szabadidős infrastruktúra fejlesztése

248/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2011-től nyújtandó támgoatások részletes feltételeiről szóló 76/2011. (VII. 29.) VM rendelet alapján kihirdetett támogatásokra.
Fejlesztés megnevezése: A XXI. Sárbogárdi napok rendezvényei 

249/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat A Sárbogárdi Kulturális Egyesülettel együttműködési megállapodás kötése az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi szabadidős infratruktúra fejlesztése pályázathoz.

250/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - A 207/2010. (IX. 24.) Kth. sz. határozat módosítása.

251/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a II. és V. számú Védőnői körzetek védőnői munkakörére.

252/2011. (X. 14.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.

 
 
EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem