Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

A Projektről
 
 TOP-4.1.3-15-FE1-2016-00002 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Sárbogárd, Pusztaegres szociális városrehabilitáció a társadalmi integráció érdekében
Szerződött támogatás összege: 216 168 000 Ft
Támogatás mértéke: 100% 
Projekt tervezett befejezése: 2020.03.31.
 
A projekt célja Sárbogárd pusztaegresi városrészében található szegregátum, illetve akcióterület infrastrukturális állapotának javítása, ezáltal a szegregátumban élő családok társadalmi mobilitásának elősegítése a lakókörnyezetet érintő fejlesztések által. A projektben Sárbogárd Pusztaegres akcióterületén szociális városrehabilitáció keretében a településrész megújítása valósul meg, annak érdekében, hogy az ott található szegregátumban élők lakókörnyezete minőségi fejlődését, ezáltal az ott élők társadalmi integrációját elősegítsük. A projekt preventív jellegű abban az értelemben, hogy célja Pusztaegres városrész további szegregálódásának megelőzése, a településrészen élő lakosság megtartása. 
Lakófunkciót erősítő tevékenységek keretében 1 db szolgálati lakás kerül kialakításra az akcióterület, illetve a szegregátum területén dolgozó szociális munkás számára.
Emellett az önkormányzat szociális bérlakások felújítását tervezi beavatkozási helyszínen, illetve a szegregátum területén. Az önkormányzatnak csak néhány szociális bérlakása van, a tulajdonában lévő lakások nagy része szolgálati lakásként funkcionál, jelenleg az ingatlanok lakottak. Ezért a lakás és bérlőállomány felmérését, a szegregátumban folytatott társadalmi integrációs programok elindulását, a tapasztalatok összegzését követően a projektfejlesztési időszakban kerül pontosan meghatározásra, ezen tevékenységek pontos helye és tartalma. Ingatlanvásárlásra a fent leírt okok miatt szükség lesz. A célcsoport számára megvásárlásra/kialakításra/felújításra kerülő lakóingatlanok esetében a felhívásban foglaltak maximális mértékben figyelembe lesznek véve.
Közösségi ház felújítása és egészségprevenciós központ kialakítása, az épület működéséhez, a szoft programok lebonyolításához szükséges eszközök (számítógépek, bútorzat, játékok) beszerzése. A közösségi ház lesz a helyszíne a foglalkoztatást elősegítő képzéseknek, programoknak is. Közbiztonsági funkció keretében a közösségi házban kerül kialakításra a polgárőrség irodája, illetve térfigyelő rendszer lesz az akcióterületen kiépítve.
Foglalkoztatást elősegítő funkció fejlesztése keretében eszközbeszerzés valósul meg. A projekthez kapcsolódó szoft programok egyik eleme a háztáji, önellátást célzó kertészkedés „újratanítása”, illetve közösségi kertészkedés lesz. A megtermelt élelmiszerek egyszerű feldolgozásához, csomagolásához szükséges konyhai eszközök (aszalók, gyümölcscentrifugák, gyümölcsprés, szárítógép) kerülnek beszerzésre, valamint a lakóingatlanok egyszerű külső és belső felújításához (pl. bútorzat) szükséges alapvető szerszámok (pl. fúrók, csiszolók, fűrész, csavarhúzó készlet, hegesztő stb.).
Egyéb kapcsolódó fejlesztések keretében az akcióterületen lévő játszótér és kapcsolódó zöldfelület kerül felújításra. 
A projekt konzorciumban valósul meg, partnerek: Sárbogárd Város Önkormányzata, Albensis Nonprofit Kft., Együttműködő partner: Echo Innovációs Műhely. 
Sárbogárd a 290/2014. Korm. rendelet szerint "Komplex programmal fejlesztendő" járásban van. 
A projektelőkészítés keretében elkészült a projektelőkészítő tanulmány, mely tartalmazza a szegregátumban élő lakosság kérdőíves megkérdezését, a projekt ennek alapján került kidolgozásra. A tervezett projekt illeszkedik a megyei területfejlesztési stratégiában megfogalmazott célokhoz, ez részletesen a tanulmányban kerül bemutatásra. 
A projekt keretében megvalósuló kivitelezés során lehetőség lesz az alacsony státuszú emberek számára az esetleges munkavállalásra. 
A projekt nem okozza az alacsony státuszú lakosság arányának növekedését a beruházást magában foglaló beavatkozási területen, és a város más területein sem járul hozzá az alacsony státuszú lakosság koncentrációjának növekedéséhez. A célok elérése érdekében és a felhívás előírásaival összhangban minden olyan tevékenységgel terveztünk, mely a projekt sikeres megvalósítását eredményezi. A beruházási költségvetés tervezése során takarékosságra törekedtünk, az építési költségek előzetes becslését szakember készítette.
A projekt várható fizikai megvalósulásának ideje: 2019.12.31.
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem