Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

A Projektről
 
 
TOP-4.1.1-15-FE1-2016-00016
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata 
Projekt címe: Sárbogárdon, sárszentmiklósi város részben az egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
Szerződött támogatás összege: 40 000 000 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezése: 2020.11.01.
 
A projekt célja:
Több más településhez hasonlóan Sárbogárdon is kiemelt eleme a különböző helyi fejlesztési és szakpolitikai stratégiákban azonosított jövőképnek a lakosság életminőségének javítása. Tervezett projektünknek is az az átfogó célja, hogy a projekt az egészségügyi alapinfrastruktúra fejlesztésével hozzájáruljon az életminőség javulásához, hiszen az életminőség tartós javítása a korszerű egészségügyi infrastruktúra és szolgáltatások nélkül elképzelhetetlen.
A Sárbogárdon belül, a sárszentmiklósi egészségügyi alapellátás fejlesztésére irányuló pályázatnak az a specifikus célja, hogy hozzájáruljon a sárbogárdi állampolgárok egészségének védelméhez és a prevenciós tevékenységek, valamint a népegészségügyi szolgáltatások helyi viszonyokhoz igazított fejlesztésével lépéseket tegyen az egészségtudatos élet fontosságának hangsúlyozásához is. Közvetve és hosszabb távon az egészségügyi szolgáltatás ezzel hozzájárulhat a jobb életminőség javulásához, a halálokok gyakoriságának csökkentéséhez, az ezekkel járó szenvedés mérsékléséhez. 
A szolgáltatás tartalmi fejlesztéshez alapfeltételnek tekintjük a leromlott állapotú ingatlan fejlesztését, így a projekt konkrét célja a sárszentmiklósi egészségügyi alapellátás infrastruktúrájának - az esélyegyenlőség elveinek megfelelő - fejlesztése annak érdekében, hogy a felnőtt háziorvos, a gyermek háziorvos és a védőnő XXI. sz.-i körülmények között valósíthassa meg a szakmai programját.
A célok meghatározásánál a pályázó önkormányzat - a rendelkezésére álló keretek között - figyelembe vette a szolgáltatást nyújtó orvosok és a védőnő szakmai programját, igényeit, valamint kérdőívezéssel a célcsoportok igényeit is. 

A gyermek és a felnőtt háziorvosok valamint a védőnő egyaránt fontosnak tartják a már kialakított prevenciós tevékenység erősítését, a preventív egészségfejlesztési szemlélet támogatását, az egészségtudatos magatartás elősegítését, a lakosságközeli szolgáltatások kialakítását, a kapuőr szerep erősítését. 
A szakemberek elkötelezettek az alábbi primer prevenciós tevékenységek megvalósításában:
-a dohányzás visszaszorítása;
-az alkohol és drog-prevenció;
-az egészséges táplálkozási szokások elterjesztése és az élelmiszer-biztonság fejlesztése;
-az aktív testmozgás elterjesztése
-a közegészségügyi és járványügyi biztonság fokozása, valamint
-az egészséges fizikai környezet kialakítása, de a jövőben lehetőségekhez mérten figyelmet szentelnek azoknak a népegészségügyi témáknak is, melyeket a célcsoportok azonosítottak.
A projekt eszközbeszerzése révén (vizsgáló asztal, forgószék, fejlámpa, paraván) létrejön a helyben történő méhnyak-szűrés lehetősége.

A projekt keretében az épület szerkezeti egységei nem változnak meg. Minden főfal marad a helyén, a födémszerkezetek az áthidalások sem változnak. A tetőszerkezet sem változik, mindössze a tetőlécek lebontása után új másodlagos csapadékvíz elleni szigetelés és új héjazat készül szintén cserépfedéssel. Az épületben lévő szolgálati lakás megszűnik. A hátsó bejárat akadálymentes kialakításával az egész épület akadálymentesen megközelíthető. A védőnői szolgálatot leválasztjuk a gyermek orvosi rendelőről. Önálló védőnői váró alakul ki. A két rendelő ajtóit az akadálymentes közlekedésre alkalmassá tesszük. Az itt dolgozóknak öltözőt alakítunk ki szociális blokkal. Különválasztunk egy női és férfi illemhelyet, és egy akadálymentes illemhelyet is pelenkázóval. Ezekkel az átalakításokkal az orvosok munkakörülmények javítására vonatkozó igényeit elégíti ki a korszerűsítés. A projekt keretében intim szobát is kialakítunk.
Az épületet projektarányosan akadálymentesítjük, a bejáratot rámpával megközelíthetővé tesszük. A bejáratokat az akadálymentes előírású méretre alakítjuk ki. Az akadálymentes illemhely is a közlekedőre lesz felfűzve. A gyengén látóknak a vezető sávokat kialakítunk. A nagyot hallók a rendelőben mobil erősítővel tudnak kommunikálni. Ezeknek a feladatoknak ellátására rehabilitációs mérnököt kértünk fel. 

Jelen projekt valamennyi környezeti, esélyegyenlőségi jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatása.
Az infrastrukturális fejlesztések során az egyetemes tervezés elveit figyelembe vettük. 
A projekt keretében projektarányos akadálymentesítés, illetve infokommunikációs akadálymentesítés valósul meg. 
A projekt keretében  a háziorvosi ellátás, a gyermekorvosi ellátás és a védőnői szolgáltatás fejlesztése valósul meg, a projekt hozzájárul a "Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok" indikátor célértékének teljesüléséhez. 
Eszközbeszerzés keretében a védőnő számára méhnyakszűréshez szükséges alábbi eszközök beszerzése valósul meg: 
- Vizsgálóasztal
- Fejlámpa
- Vizsgálószék 
- Paraván 
Műszaki-szakmai eredmények:
Nő a településen az akadálymentesen elérhető orvosi rendelők és védőnői tanácsadók száma - 3 db
A sárszentmiklósi orvosi rendelő fűtési költségeinek csökkenése - 30%
Nő a méhnyakszűrés alapvető feltételeit biztosító rendelők száma - 1 db
 
Projekt tervezett befejezése: 2020.11.01.
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem