Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Hírek
2018. december

Megjelent az Esély a fiataloknak Sárbogárdon ösztönző támogatáshoz kapcsolódó pályázati felhívás

Az ösztönző támogatást a város jövője, lakosságmegtartó erejének növelése és a városba történő letelepedés ösztönzése szempontjából kiemelt végzettséggel – létszámhiányos munkakörök betöltéséhez szükséges végzettséggel – rendelkező 18-35 éves személyek nyerhetik el pályázat útján.
 
Az ösztönző támogatás összege bruttó 100.000,- Ft/hó, a támogatás keretében a pályázók alkalmazásuk ideje alatt maximum 12 hónap időtartamra részesülnek az ösztönző támogatásban.
 
A pályázatot személyesen, az alábbi címen kell benyújtani:
7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 15.
 
A pályázati adatlap, illetve további információk az alábbi linken keresztül érhetők el:
 
 
2018. november 23.

AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00028 „ESÉLY A FIATALOKNAK SÁRBOGÁRDON” CÍMŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ TEMATIKUS TRÉNING-re kerül sor.

Sok szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt a “Vállalkozz az életre” című tematikus tréningre. A tréning célja, hogy eszközöket adjunk a fiataloknak egy alkotó, kreatív szemléletmód kifejlesztéséhez, mely az első lépcső, hogy azzá válhassanak, akik lenni szeretnének. Kilépni a nagy világba egy burokból talán a legnagyobb kihívás. A tréninggel az a célunk, hogy a fiatalok saját életüket formálják és emellett képesek legyenek hatást gyakorolni a szűkebb és tágabb környezetükre is.

Időpont: 2018.12.01. 8:00-14:00-ig és
2018.12.11 15:00-16:00-ig

Helyszín: Petőfi Sándor Gimnázium - 7000 Sárbogárd József Attila u. 4.

12.01-i PROGRAM:
8:00-14:00 Vállalkozz az életre - az élet határok nélkül
Tréner: Grósz Ákos fiatal vállalkozói mentor
A tematikus tréning témakörei:
● Belső erőnk felfedezése - eszköztár a céljaink eléréséhez
● Önkéntességtől a Társadalmi vállalkozói attitűdig, avagy a jövő vállalkozói nemzedék értékalapú szemléletmódja
● Add tovább...apró tettekből lavina - így változtasd meg az emberek hozzáállását
● Játékos közösségfejlesztő vetélkedő, izgalmas okos nyereményekkel

Várunk Minden Érdeklődőt!
 
2018. október 12.
 
MEGHÍVÓ
AZ EFOP-1.2.11-16-2017-00028 „ESÉLY A FIATALOKNAK SÁRBOGÁRDON” CÍMŰ PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ IFJÚSÁGI FÓRUMRA
 
Sok szeretettel várunk minden érdeklődő fiatalt a soron következő Ifjúsági Fórumra. Szeretnénk megismertetni Sárbogárd fiataljaival, hogy milyen lehetőségek is várnak rájuk a jelenleg villámsebességgel formálódó világban. Néhány izgalmas kérdés, amiről beszélgetünk a Fórumon:
Mi kell ma egy sikeres vállalkozás elindításához? 
Milyen lehetőségek várnak ránk a munkaerőpiacon?
Hogyan tudok helyben nemzetközi vállalkozást felépíteni? 
Kikhez fordulhatok tanácsért fiatalként a vállalkozás és önmegvalósítás területén? 
Hogyan lesznek képesek kihasználni a IV. Ipari Forradalomban megszülető új lehetőségeket?
Milyen tréningek lesznek ezzel kapcsolatban Sárbogárdon idén?
 
Időpont: 2018.10.16. 15:00
 
Helyszín: Petőfi Sándor Gimnázium - 7000 Sárbogárd József Attila u. 4.  

PROGRAM:
15:05-15:20 Köszöntő és bemutatkozó
          Dr. Sükösd Tamás – Sárbogárd Város polgármestere 
                        Buza Marianna oktató,coach és Grósz Ákos fiatal vállalkozói                          mentor rövid bemutatkozása

15:20-15.40 A sárbogárdi fiatalok lehetőségei és kihívásai a IV. Ipari                                Forradalom hajnalán - Grósz Ákos – fiatal vállalkozói                                    mentor - Grósz Coaching Kft Ügyvezetője

15:40-16:00 A sárbogárdi fiatal nők, anyák lehetőségei és kihívásai -                                Buza Marianna – oktató, coach

16:00- Networking és kérdések-válaszok

Várunk minden kedves érdeklődőt!
 
2018 október
 
Szeptember 25-én az Ifjúsági Egyeztető Fórum keretében workshop és work-cafe formájában a célcsoportot képező ifjúsági résztvevőkkel közösen átbeszélésre került az Esély a fiataloknak Sárbogárdon pályázathoz kapcsolódó Cselekvési Terv. A résztvevevők játékos formában írhatták le, hogy a helyi sportélet, kultúrálisélet, közösségi élet valamint a munka és oktatás területén mire lenne szükség szerintük egy élhetőbb, szórakoztatóbb és hosszú távú letelepedés, helyben maradás érdekében.
 
2018.09.20.
 
A Sárbogárd Város Önkormányzat és az Echo Innovációs Műhely konzorciumi együttműködésével megvalósuló projekt keretében sor kerül a célcsoport foglalkoztatását és társadalmi aktivitását elősegítő, a helyi lehetőségeken alapuló, a fiatalok munkaerő-piaci elhelyezkedését segítő ifjúsági cselekvési program megalkotására. A helyi cselekvési terv kapcsán szeretnénk megismerni a fiatalok véleményét, javaslatait is annak érdekében, hogy a fiatalok igényeit figyelembe vevő dokumentum készüljön el. 
Az Ifjúsági Egyeztető Fórumra 2018. szeptember 25-én 8:00-tól kerül sor a sárbogárdi Petőfi Gimnáziumban. A meghívott fiatalokkal közösen kerül átbeszélésre a Cselekvési terv: tartalom, célok, akciótervek kerülnek átbeszélésre és meghatározásra.
 
2018.02.02.
A mai napon aláírásra került az EFOP-1.2.11 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Esély a fiataloknak Sárbogárdon c. pályázat támogatási szerződése. A EFOP-1.2.11-16-2017-00028 pályázattal Sárbogárd Város 200 000 000 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2020.12.01. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza.
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem