Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Hirdetmény

Tájékoztatás

Áramszünet

Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
vásárnaptár
  Tájékoztató

 

2017 évi vásárnaptár

 

 

                     

 

 

Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Hírek

 2018. október 25. Fórumülés

 Az idei év utilsó tervezett Fórumülésére került sor 2018. október 25-én. 

A Fórumülés legfontosabb programelemei a következők voltak:

1. Köszöntés és jegyzőkönyvvezető választás

A program bevezetéseként Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor üdvözölte a megjelenteket és tájékoztatást nyújtott a Fórumtagoknak a napirendi pontokról. A 18 tagú Fórumból 13 tag képviseltette magát, így megismételt ülésre nem volt szükség és a Fórum határozatképes volt.


Ezt követően a Fórumtagok elfogadták a Fórumülés hivatalos jegyzőkönny vezetőjének Varga Kornél Csabát és annak hitelesítőjének Novák-Kovács Zsoltot a Sárbogárdi Múzeum Egyesület hivatalos képviselőjét.


A fentieket követően Sárbogárd Város Polgármestere, a Fórum elnöke, köszöntötte a Fórum tagjait, és a meghívott vendégeket, majd röviden összefoglalta, az elmúlt időszak főbb eseményeit. Beszédében kitért arra, hogy az elmúlt héten sor került megyei fórumülés kihelyezett ülésére Sárbogárdon, mely igen hasznos volt a tagok számára emellett kihangsúlyozta, hogy a humánfejlesztés további erőteljes támogatása létfontosságú a térségben, amihez már nemcsak a paktum tud hozzájárulni, hanem más megvalósítás fázisába lépett EFOP/GINOP pályázatok is segítséget tudnak nyújtani ennek megvalósításában.


2. 2019. évi Fórum és ICS munka- és költségterv elfogadása

A paktumkoordinátor röviden tájékoztatta a tagokat a 2019. évi tervezett ICS- és Fórumülések idejéről, és annak költségeinek alakulásáról. Kihangsúlyozta, hogy a 2019. évi munkaterv csak a projekt fizikai megvalósításának idejéig tervezhető 2019. júniusáig. Azt követően pedig a Paktum hivatalos értékelését követően a felhívásnak megfelelően a fenntartási időszakra vonatkozó előírásoknak megfelelően kell tervezni a munka- és költségtervet.


A tájékoztatást követően szavazásra került sor, melynek keretében a Fórum tagok 12 igen, 0 tartózkodás és 0 nem szavazat mellett, egyhangúan elfogadták a Fórum és az ICS 2019. évi munka- és költségtervét.


3. Tájékoztató előadások

- Az első előadás keretében Szépvölgyi Ákos a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezetője tájékoztatta a Fórumtagokat az atipikus foglalkoztatási formákról és módokról, valamint beszámolt az ennek érdekében kiírt pályázati forrásról és annak tapasztalatairól. Kihangsúlyozásra került részéről, hogy ennek a térségnek is szükséges lehet ezen foglakoztatási formákra, mivel gyesről vagy egyéb ápolási tevékenységet végző aktív munkaképes korosztály számára is meg lehet teremteni a foglakoztatást, nem hagyományos keretek között.


- A Fórumülés következő előadását Dr. Gayorné Molnár Ágnes a Kormányhivatal Társadalombiztosítási- és Foglalkoztatási Főosztályának vezető projektmenedzsere tartotta. Előadásának keretében friss információkat szolgáltatott a megyei és a sárbogárdi járás indikátor értékeinek alakulásáról (2018.10.19. határnapi adatokkal). Ez alapján a helyi foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programban résztvevők száma Sárbogárd járásban elérte az 178 főt, mely az összes vállalás (220 fő) 81%-a. 27 fő képzésben részesül és 91 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást. Kiemelendő, hogy a 2018. október 31-re történt vállalást (munkaerő-piaci programba bevonás 154 fős értékét) sikerült teljesíteni, túlteljesíteni.

A megyei program keretében Sárbogárd járásból munkaerő-piaci programban résztvevők száma elérte az 72 főt. 12 fő képzésben részesül és 39 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.


- A Fórum zárásaként a paktumkoordinátor tájékoztatta a Fórum tagokat a 2018. év hátralévő részének és a 2019. év nyárig tartó időszak feladatairól és vállalásairól (kiemelten az éves beszámolóról esett szó).

 
 
 

 

 

 

2018. szeptember - Új álláslehetőség Sárbogárdon!

Sárbogárdon a Magyarmet Finomöntöde Kft. új telephelyet létesít és új munkaerő felvételre is sor kerül.

Ennek érdekében a cég toborzást tart 2018. 09. 19-én 9 órakor a Polgármesteri Hivatal dísztermében!!!

Részletkert forduljon bizalommal a Sárbogárdi Foglalkoztatási Osztály munkatársaihoz!

 

2018.08.30. Fórumülés

Az áprilisi Fórumülést követően sor került a következő Fórumülésre Sárbogárdon a Sárbogárdi Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum keretében.

A Fórumülés legfontosabb programelemei a következők voltak:


1. Köszöntés és jegyzőkönyvvezető választás

A program bevezetéseként Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor üdvözölte a megjelenteket és tájékoztatást nyújtott a Fórumtagoknak a napirendi pontokról. A 18 tagú Fórumból 12 tag képviseltette magát, így megismételt ülésre nem volt szükség és a Fórum határozatképes volt.

Ezt követően a Fórumtagok elfogadták a Fórumülés hivatalos jegyzőkönny vezetőjének Varga Kornél Csabát és annak hitelesítőjének Novák-Kovács Zsoltot a Sárbogárdi Múzeum Egyesület hivatalos képviselőjét.

A fentieket követően Sárbogárd Város Polgármestere, a Fórum elnöke, köszöntötte a Fórum tagjait és a meghívott vendégeket, majd röviden összefoglalta, az elmúlt időszak főbb eseményeit. Beszédében kitért arra, hogy a munkavállalói és a munkáltatói oldal is jelezte a Paktum felé, hogy a megváltozott munkaerő-piaci viszonyok miatt nagy hangsúlyt kell fektetni a munkavállalók igényeinek a figyelembevételére (pl.: rugalmasabb az atipikusabb foglalkoztatási lehetőségek biztosa).


2. Tájékoztató előadások

- Az első előadás keretében Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor tájékoztatta a Fórumtagokat a Fejlesztési stratégia részét képező három kulcsprojekt előre haladásáról és a 2018. évi akciótervben elfogadott operatív feladatok félévi teljesüléséről. Megállapítást nyert, hogy a három kulcsprojektben a meghatározott 2018. évi feladatok ütemszerűen haladnak előre, egyelőre beavatkozásra és/vagy annak módosítására nincsen szükség. A munkacsoport által elfogadott beszámolót ezt követően a Fórumtagok számára is elfogadásra javasolta a Fórum elnöke. 

A tájékoztatót követően felmerült kérdés nem volt, így szavazásra került sor. A szavazás során egyhangú döntés született a Tagok részéről, mely szerint elfogadják a kulcsprojektekre vonatkozó beszámolót. Ellen szavazat és tartózkodás nem volt.


- Ezt követően a Kormányhivatal részéről Nagy Zsuzsanna Tímea szakmai munkatárs nyújtott tájékoztatást a Fórumtagoknak és a meghívott vendégeknek Női Információs és Szolgáltató Központ létrehozása és működtetése a Sárbogárdi járásban elnevezésű projektről. Megismerhettük a projekt céljait, célcsoportját és a megvalósítás legfontosabb lépéseit: aktívkorú munkavállalók számára nyújtanak a munkaerő-piaci beilleszkedéshez/újra beilleszkedéshez szakmai segítséget, valamint elősegítik a munka és a magán élet összehangolásának megteremtését. Minderre 200 000 000 Ft-os vissza nem térintendő támogatás áll rendelkezésre.


- A Fórumülés záró előadását Dr. Gayorné Molnár Ágnes a Kormányhivatal Társadalombiztosítási- és Foglalkoztatási Főosztályának vezető projektmenedzsere tartotta. Előadásának keretében friss információkat szolgáltatott a megyei és a sárbogárdi járás indikátor értékeinek alakulásáról (2018.08.24. határnapi adatokkal). Ez alapján a helyi foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programban résztvevők száma Sárbogárd járásban elérte az 141 főt, mely az összes vállalás (220 fő) 64%-a. 15 fő képzésben részesül és 69 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.

A megyei program keretében Sárbogárd járásból munkaerő-piaci programban résztvevők száma elérte az 70 főt. 11 fő képzésben részesül és 37 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.


 
 

 

  

2018.04.19. Fórumülés - Nyílt ülés térségi intézmények tájékoztatása érdekében

A nyílt Fórumülés célja az volt, hogy a térségben működő intézmények és közigazgatási szervek vezetői és munkatársai értesüljenek Sárbogárd járást érintő - elsősorban a humánerőforrás fejlesztését középpontba helyező - pályázatokról és projektekről, mely a fent említett szervezetek munkavállalóinak vagy az általuk végzett munka során érintett gyermekek és fiatal felnőttek képességeinek, kompeteciáinak fejlesztését szolgálják.

Az első előadás keretében Varga Kornél Csaba paktumkoordinátor tájékoztatta a Fórumtagokat és a meghívott vendégeket a Fejlesztési stratégiáról, annak fő célkitűzéséről, a Sárbogárdi járás jövőképéről, és ezek megvalósulását biztosító kulcsprojektekről, melyek közös eredőjeként biztosítható a fentebb említett stratégia célkitűzések megvalósulása. A három kulcsprojekt előrehaladásáról és az akciótervben elfogadott operatív feladatoknak teljesüléséről is beszámolt az előadó. Megállapítást nyert, hogy a három kulcsprojektben meghatározott 2018. évi feladatok ütemszerűen haladnak előre, egyelőre beavatkozásra és/ vagy módosításra nincsen szükség.


Ezt követően szintén Varga Kornél Csaba ismertette a térségi jelentőségű a paktumhoz közvetten kapcsolódó elindult új programot a Fejlődő Dél-Fejér Program kulcsfontosságú elemeit és térségi fejlesztési koncepciójának elemeit. Kiemelésre került, hogy a fejlesztési koncepció jövőre vonatkozó fő célkitűzése az, hogy kormányprogram keretében támogatást nyerjen a térség, mely már nem csak Dél-Fejért, hanem a Mezőföldet is komolyan érintheti.


Az ülés következő programpontjaként Domokos Tamás mutatta be azokat az EFOP, GINOP és egyéb TOP fejlesztéseket általánosságban, melyek egymásra épülése szolgálja a térség fejlődésének kulcsát. Az elnyert támogatások megteremetik annak lehetőségét, hogy akár infrastrukturális akár „szoft” programokon keresztül biztosítsák és megteremtsék a térség fejlődésének alapjait.

Ezt követően a Sárbogárdi Foglalkoztatási Osztályának osztályvezető helyettese ismertette a Járás foglalkoztatási helyzetének február végi hivatalos adatait a munkanélküliségre, aktív munkaképes lakosságra vonatkozó statisztikákat.

A Fórumülés záró előadását Buday Attila a Kormányhivatal Társadalombiztosítási- és Foglalkoztatási Főosztályának Főosztályvezető tartotta. Előadásának keretében friss információkat szolgáltatott a megyei és a sárbogárdi járás indikátor értékeinek alakulásáról (2018.04.13 határnapi adatokkal). Ez alapján a helyi foglalkoztatási paktum keretében munkaerő-piaci programban résztvevők száma Sárbogárd járásban elérte az 55 főt, mely az összes vállalás (220 fő) 25%-a. 14 fő képzésben részesül és 31 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.

 

 

 

 

 

 

 

 

2018.04.16. Újdonság a Paktum honlapon!

Álláslehetőségek és Képzések a Paktum honlapján!

Április hónap közepétől folyamatosan tájékoztatjuk a térség lakóit az éppen aktuális térségi álláslehetőségekről és képzésekről. A Sárbogárdi Foglalkoztatási Osztály részéről biztosított információkat letöltheti és további kérdéseit felteheti a Foglalkoztatási Osztály munkatársainak.

Kísérje figyelemmel honlapunkat!

 

2018.04.13. Következő Fórumülés

Tisztelt Fórumtagok!

Tisztelt Érdeklődők!

Ezúton tájékoztatjuk a Fórumtagokat és az Érdeklődőket, hogy a TOP-5.1.2-15-FE1-2016-00004 „Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban” pályázathoz kapcsolódó Sárbogárd Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum következő NYÍLT ülésre kerül sor.

Az üésen előre láthatólag tiszteletét teszi Varga Gábor Fejér megye 5. számú választókerületének országgyűlési képviselője is!

Időpotja: 2018.04.19. (csütörtök) 10:30 óra 

Helyszín: 7000 Sárbogárd Hősök tere 2. Díszterem

Tisztelettel várjuk a Fórumtagokat és az érdeklődőket!

Programterv

 

2018.03.27. Megyenap és Megyekorzó Székesfehérváron!

A Fejér Megyei Önkormányzat és konzorciumi partnerei, a Fejér Megyei Kormányhivatal és az Echo Innovációs Műhely sikerrel pályáztak a TOP-5.1.1-15-FE1-2016-00001 számú „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések és szolgáltatások fejlesztése Fejér megyében” elnevezésű projektre. Ennek fő célja a térség foglalkoztatási helyzetének javítása, melynek keretei közt tovább folytatódik a 2011-ben útjára indított Fejér Termék Program.

A 4 éves projekt keretében 8 Megyekorzó rendezvény kerül megszervezésre, melyek célja a helyi kézműves termékek, kis- és középvállalkozások, manufaktúrák népszerűsítése és támogatása.

Immáron a harmadik Megyekorzóra 2018. április 6-án (pénteken) kerül sor, a hagyományosan megrendezésre kerülő Megyenap keretein belül. A megnyitót követően a színpadon 16 óráig fellépők kulturális műsorát láthatják az érdeklődők, továbbá a Hungarikum játékpark szórakoztatja az ide érkező iskolásokat a Megyekorzó ideje alatt. 

Időpont: 2018. április 6. (péntek)

Ünnepélyes megnyitó: 11:30

Helyszín: Székesfehérvár, Szent István tér

A rendezvényen a kiállítók számára a standokat ingyenesen biztosítják, melyek a regisztrálás sorrendjében kerülnek kiosztásra. A terület 20 kiállító befogadására alkalmas. 

A standokon lévő termékek bemutatását szakmai zsűri értékeli és a legszebbet díjjal jutalmazza.

A szervezők kérik, hogy a részvételi szándékát legkésőbb április 3-ig, keddig a paktum@echomail.hu e-mail címen jelezni szíveskedjék!

Regisztrációs lap

 

2018.03.13. Meghívó Információs napra

A Sárbogárd Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum értesíti a Sárbogárd járás területén EU-s projektek megvalósítóit, hogy: 

a Fejér Megyei Civil Információs Centrum és a Széchenyi Program Iroda a Széchenyi 2020 (2014-2020) projektek szakmai és pénzügyi elszámolásával kapcsolatosan információs napot tart és ezúton hívja meg Önt tájékoztató napjára.

IDŐPONT:

2018. március 22. 10.00 óra

HELYSZÍN: 

Sárbogárd, Városháza, Díszterem  

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

PROGRAM: 

10:00 -10:05 REGISZTRÁCIÓ

10:05-12:00 Az EPTK felület gyakorlati kezelése, mérföldkőhöz kapcsolódó jelentések összeállítása, kifizetési igénylés rögzítése, valamint az elszámolhatóság szabályai

 

ELŐADÓK:

VAJAY ZSUZSANNA, PÁLINKÁS ANETT – fejlesztési tanácsadók, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft.

ZUGOR ZSUZSANNA – szakmai vezető, Fejér Megyei Civil Információs Centrum

Az információs napon való részvétel térítésmentes, de regisztrációhoz kötött.

Kérjük, hogy részvételi szándékát a szervezet megjelölésével, a cic@echomail.hu címen jelezze.

 

2018.02.23. Fórumülés

A 2017.10.17-ét követően, ami a 2017 évi utolsó hivatalos Fórumülés volt, 2018 évben megtartásra került az első ülés. Célja az volt, hogy a 2017 évi Éves Beszámoló keretében számot vessenek a tagok a projekt előre haladásáról és a kitűzött feladatok teljesítéséről. Emellett fontos volt elfogadnia a Tagoknak a 2018-19 évi munka- és költségtervet, mely deklarálja a Fórum és az ICS elkövetkező időszaki feladatait.

Az Elnöki köszöntőt követően tájékoztató előadásokat hallhattak a Fórum ülésen résztvevők a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum 2017. évi tevékenységéről és annak értékeléséről, majd a 2018-19 évi munka- és költségterv került bemutatásra. Mindkét dokumentumot a Fórum Tagok szavazásukkal jóváhagyták.

Emellett Dr. Gayorné Molnár Ágnes projektmenedzser a Kormányhivatal részéről friss információkat szolgáltatott a megyei és a sárbogárdi járás indikátor értékeinek alakulásáról (2018.02.15 határnapi adatokkal). Ez alapján A foglalkoztatási paktumok keretében munkaerő-piaci programokban résztvevők száma Sárbogárd járásban elérte a 40 főt, mely az összes vállalás (220 fő) 18%-a. 13 fő képzésben részesül és 16 fő foglalkoztatás bővítése programelem keretében kap támogatást.

 

A Fórumülés utolsó előadásaként Varga Imre István a Nemzeti Agárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezetének elnöke köszöntötte a Fórumülés résztvevőit és röviden vázolta a Kamara jelen és jövőbeli célkitűzéseit, feladatait és működését. A szolgáltató Kamara szlogennel kiemelésre került az elnök úr részéről, hogy milyen új, XXI századi eszközökkel, technikákkal és szolgáltatásokkal kívánják még közelebb hozni tevékenységüket az Agráriumban aktívan tevékenykedő gazdálkodókhoz. Megtudhattuk azt is, hogy a megyében elsőkét, országosan negyedikként Sárbogárdon nyitottak Szolgáltató Központot. Kiemelésre került, hogy az adminisztrációs terheit kívánják csökkenteni a gazdálkodóknak munkájukkal.

 

                                    

 

 

 2018.02.19. Fórumülés Meghívó

Értesítjük a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum minden tagját, hogy a soron következő Fórumülésre 2018.02.23. pénteken 10 órától kerül sor. További információk a lentebb a MEGHÍVÓ-ra kattintva.

- Elnöki köszöntő

- Tájékoztató a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum 2017. évi  éves beszámolójáról majd szavazás annak elfogadásáról

- Előterjesztés a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum 2018-19 évi munka és költségtervéről, majd szavazás annak elfogadásáról

- Tájékoztató Sárbogárd Járás Foglalkoztatási helyzetének alakulásáról

- Tájékoztatás a projektben vállalt indikátorok előre haladásáról

- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezetének bemutatkozása

- Felmerülő kérdések megválaszolása, kötetlen egyeztetések

MEGHÍVÓ

 

 

2018.02.01.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy megjelent a Fejér megyében működő Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumokhoz kapcsolódó foglalkoztatási támogatásokról szóló kiadvány melyet alább letölthetnek. Információt kaphatnak többek között a bérköltség támogatásokra, a Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásokra is sok más hasznos tudnivaló mellett.

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások

 

2017.10.17. Fórumülés

Ezen Fórumülés különlegességét az adta, hogy Nyílt Fórumülésre került sor. Az ülés célja az volt, hogy a járásban aktívan működő szervezetek (KKV, közigazgatás, civilek) információt kapjanak a projekt keretében elérhető támogatási eszközökről valamint a vendégelőadók segítségével további releváns információkhoz jussanak társadalmi vállalkozásokról és egyéb pályázati lehetőségekről.

A Fórumülés nyitóbeszédét Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője tartotta, beszédében ösztönözte a járásban aktívan jelenlevő foglalkoztatókat a program és a projekt keretében elérhető lehetőségek felhasználására, alkalmazására.

A tájékoztató előadások során a következő információk hangzottak el:

Az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület elnöke Zugor Zsuzsanna ismertette a jelenlevőkkel a foglalkoztatási stratégia főbb tudnivalóit – kihívások, célkitűzések, fejlődési utak, kulcsprojektek és a szinergikusan kapcsolódó egyéb pályázati lehetőségek kapcsolódási pontjait.

A Fejér Megyei Kormányhivatal képviseletében Dr. Gayorné Molnár Ágnes a Kormányhivatal részéről a Paktum projektkoordinátora tájékoztatást nyújtott azokról a támogatási eszközökről, melyek rendelkezésre állnak a projekt megvalósítása során legyen az bértámogatás. foglalkoztatás növelés vagy akár képzés. Elhangozott az is, hogy támogatások ellenében mit vár el a Támogató.

Információkat tudhattunk meg emellett a megyei program eddigi eredményeiről, annak sárbogárdi vetületéről is. Eddig a megyében 140 fő került bevonásra (ebből 40 fő Sárbogárdon), 67 fő munkába állt (19 fő Sárbogárd) és 26 fő képzésbe került bevonásra (8 fő Sárbogárd). Sárbogárdon helyi képzésként óvodai dajka illetve élelmiszer és vegyi áru eladó képzés indult el.

A Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nkft. Öcsi József szakmai munkatársától információkat kaphattunk a társadalmi vállalkozásokról, azok létesítésének feltételeiről, a gazdasági szektorban betöltött szerepköréről, adózási előnyökről, megyében létesített társadalmi vállalkozások számáról, pályázati forrásokról.

A Széchenyi Programiroda előadója Pálinkás Anett a releváns, elérhető és közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó GINOP és EFOP pályázati lehetőségekről nyújtott tájékoztatást az egybegyűlteknek.

 

 2017.08.22. Fórumülés

A Fórumülés során a Fórum elnöke tájékoztatta a Tagokat Sárbogárd Város legfontosabb elnyert pályázatiról és azok kapcsolódásáról a Sárbogárdi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési munkához. Ezt követően a Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott 3 kulcsprojekt (Beruházás ösztönzés projekt, Felnőttképzési GPS projekt és Mezőföldi Tranzitfoglalkoztatási Projekt) munkacsoportjának felállítására került sor.

Dr. Gayorné Molnár Ágnes a Kormányhivatal részéről a - Paktum projektkoordinátora - tájékoztatta a Fórum Tagokat a 2017.05.02-án elfogadott Képzési jegyzék tartalmáról: a főbb releváns képzésekről, a képzési jegyzék összeállításának figyelembe vett szempontjairól, a képzések helyéről – kiemelten a Sárbogárdon megvalósíthatókról – és a képzés mellett biztosított egyéb juttatásokról.

Továbbá kiemelésre került, hogy a projekt végéig (2019.06.23) tervezetten 220 fő kerül bevonásra, ebből legalább 85 fő támogatott foglalkoztatása valósulhat meg, 45 főnek tudnak képzést biztosítani és mindenki számára lehetőség lesz munkaerő-piaci szolgáltatás igénybevételére.

Megtudtuk, hogy Sárbogárd Járás számára a Fejér Megyei Paktum projektből elérhető támogatások a következők:

-     képzés,

-     támogatott foglalkoztatás (8+4 100%-tól 4+2 70%-ig),

-    munkaerő-piaci szolgáltatások (pl.:mentorálás, csoportos motivációs tréning     stb.)

 

      

 

 

 

2017.04.18. Fórumülés

Az alkulóülést követő első hivatalos Fórumülésen elfogadásra kerültek a Sárbogárdi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum alapdokumentumai (a Fórum Ügyrend, a Fórum munkaterve és az Együttműködési Megállapodás), valamint a projekt megvalósítását szolgáló Helyi Foglalkoztatási Stratégia.

Buday Attila a Foglalkoztatási és Társadalombiztosítás Főosztály Főosztályvezetőjétől tájékoztatta a Tagokat, hogy a projekt első mérföldkövéhez tartozó beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került. A járási Foglalkoztatási- és a Gazdaságfejlesztési stratégiában foglaltak megvalósítására megkezdődhet a képzési és támogatott foglalkoztatási támogatások biztosítása. Ennek feltételei, hogy az Irányítóhatóság elfogadja a szerződésmódosítást, amely jelen stratégiát tartalmazza, valamint a képzési jegyzék jóváhagyása megtörténjen.

Az Fórumülésen tiszteletét tette a választókerület országgyűlési képviselője is Varga Gábor, aki köszöntötte a Tagokat és elmondta, hogy milyen célkitűzéseket kell teljesíteni járási szinten, hogy a térség felzárkóztatása és versenyképessége javulhasson. Ehhez kapcsolódó feladatokhoz és a programhoz kívánt jó és eredményes munkát.

 

 

 

 

 

2017.02.20 Fórum Alkulóülés

A Sárbogárd Város Önkormányzata a 126/2016.(VII. 26.)önkormányzati határozatával konzorciumi tagként támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázati felhívásra. A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével és a két konzorciumi taggal - Sárbogárd Város Önkormányzata és az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület – kibővített projekt, támogatásban is részesült.

A projekt indításaként 2017.02.20-án került megrendezésre a Fórum alakulóülése. Ennek keretében a meghívott szervezetek képviselői kifejezték támogató szándékukat az iránt, hogy létrejöjjön a pályázati célok megvalósításának érdekében a Sárbogárdi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Egyben felkérték a három konzorciumi partnert a Fórum hivatalos ügyeinek intézésére, kint Irányitó csoportot. Ennek a csoportnak az elnökének Sárbogár Város polgármesterét Dr. Sükösd Tamást választották meg.

 

 
EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem