Közadatkereső
  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
vásárnaptár
  Tájékoztató

 

2017 évi vásárnaptár

 

 

                     

 

 

Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
2016. évi munkaterv
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. évi munkaterve
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Tájékoztató
Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Tájékoztató
Meghívó!
 
Szeretettel meghívjuk, a Felsőnyék Község Önkormányzata és az Észak-Tolnai Hegyközség által szervezett IX.Regionális Borversenyre valamint, Felsőnyék Község Önkormányzatának falunapjára. 
 
Bővebben:  
Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Hírek

2018.02.19.

Értesítjük a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum minden tagját, hogy a soron következő Fórumülésre 2018.02.23. pénteken 10 órától kerül sor. További információk a lentebb a MEGHÍVÓ-ra kattintva.

- Elnöki köszöntő

- Tájékoztató a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum 2017. évi  éves beszámolójáról majd szavazás annak elfogadásáról

- Előterjesztés a Sárbogárd Járási Foglalkoztatási- és Gazdaságfejlesztési Fórum 2018-19 évi munka és költségtervéről, majd szavazás annak elfogadásáról

- Tájékoztató Sárbogárd Járás Foglalkoztatási helyzetének alakulásáról

- Tájékoztatás a projektben vállalt indikátorok előre haladásáról

- Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér Megyei Szervezetének bemutatkozása

- Felmerülő kérdések megválaszolása, kötetlen egyeztetések

MEGHÍVÓ

 

2018.02.01.

Ezúton tájékoztatjuk Önöket arról, hogy megjelent a Fejér megyében működő Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórumokhoz kapcsolódó foglalkoztatási támogatásokról szóló kiadvány melyet alább letölthetnek. Információt kaphatnak többek között a bérköltség támogatásokra, a Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatásokra is sok más hasznos tudnivaló mellett.

Foglalkoztatás bővítését szolgáló támogatások

 

2017.10.17. Fórumülés

Ezen Fórumülés különlegességét az adta, hogy Nyílt Fórumülésre került sor. Az ülés célja az volt, hogy a járásban aktívan működő szervezetek (KKV, közigazgatás, civilek) információt kapjanak a projekt keretében elérhető támogatási eszközökről valamint a vendégelőadók segítségével további releváns információkhoz jussanak társadalmi vállalkozásokról és egyéb pályázati lehetőségekről.

A Fórumülés nyitóbeszédét Varga Gábor a térség országgyűlési képviselője tartotta, beszédében ösztönözte a járásban aktívan jelenlevő foglalkoztatókat a program és a projekt keretében elérhető lehetőségek felhasználására, alkalmazására.

A tájékoztató előadások során a következő információk hangzottak el:

Az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület elnöke Zugor Zsuzsanna ismertette a jelenlevőkkel a foglalkoztatási stratégia főbb tudnivalóit – kihívások, célkitűzések, fejlődési utak, kulcsprojektek és a szinergikusan kapcsolódó egyéb pályázati lehetőségek kapcsolódási pontjait.

A Fejér Megyei Kormányhivatal képviseletében Dr. Gayorné Molnár Ágnes a Kormányhivatal részéről a Paktum projektkoordinátora tájékoztatást nyújtott azokról a támogatási eszközökről, melyek rendelkezésre állnak a projekt megvalósítása során legyen az bértámogatás. foglalkoztatás növelés vagy akár képzés. Elhangozott az is, hogy támogatások ellenében mit vár el a Támogató.

Információkat tudhattunk meg emellett a megyei program eddigi eredményeiről, annak sárbogárdi vetületéről is. Eddig a megyében 140 fő került bevonásra (ebből 40 fő Sárbogárdon), 67 fő munkába állt (19 fő Sárbogárd) és 26 fő képzésbe került bevonásra (8 fő Sárbogárd). Sárbogárdon helyi képzésként óvodai dajka illetve élelmiszer és vegyi áru eladó képzés indult el.

A Társadalmi Vállalkozásfejlesztési és Befektetésösztönző Nkft. Öcsi József szakmai munkatársától információkat kaphattunk a társadalmi vállalkozásokról, azok létesítésének feltételeiről, a gazdasági szektorban betöltött szerepköréről, adózási előnyökről, megyében létesített társadalmi vállalkozások számáról, pályázati forrásokról.

A Széchenyi Programiroda előadója Pálinkás Anett a releváns, elérhető és közvetve vagy közvetlenül kapcsolódó GINOP és EFOP pályázati lehetőségekről nyújtott tájékoztatást az egybegyűlteknek.

 

 

2017.08.22. Fórumülés

A Fórumülés során a Fórum elnöke tájékoztatta a Tagokat Sárbogárd Város legfontosabb elnyert pályázatiról és azok kapcsolódásáról a Sárbogárdi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési munkához. Ezt követően a Foglalkoztatási Stratégiában meghatározott 3 kulcsprojekt (Beruházás ösztönzés projekt, Felnőttképzési GPS projekt és Mezőföldi Tranzitfoglalkoztatási Projekt) munkacsoportjának felállítására került sor.

Dr. Gayorné Molnár Ágnes a Kormányhivatal részéről a - Paktum projektkoordinátora - tájékoztatta a Fórum Tagokat a 2017.05.02-án elfogadott Képzési jegyzék tartalmáról: a főbb releváns képzésekről, a képzési jegyzék összeállításának figyelembe vett szempontjairól, a képzések helyéről – kiemelten a Sárbogárdon megvalósíthatókról – és a képzés mellett biztosított egyéb juttatásokról.

Továbbá kiemelésre került, hogy a projekt végéig (2019.06.23) tervezetten 220 fő kerül bevonásra, ebből legalább 85 fő támogatott foglalkoztatása valósulhat meg, 45 főnek tudnak képzést biztosítani és mindenki számára lehetőség lesz munkaerő-piaci szolgáltatás igénybevételére.

Megtudtuk, hogy Sárbogárd Járás számára a Fejér Megyei Paktum projektből elérhető támogatások a következők:

-           képzés,

-          támogatott foglalkoztatás (8+4 100%-tól 4+2 70%-ig),

-         munkaerő-piaci szolgáltatások (pl.:mentorálás, csoportos motivációs tréning     stb.)

 

      

 

 

 

2017.04.18. Fórumülés

Az alkulóülést követő első hivatalos Fórumülésen elfogadásra kerültek a Sárbogárdi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum alapdokumentumai (a Fórum Ügyrend, a Fórum munkaterve és az Együttműködési Megállapodás), valamint a projekt megvalósítását szolgáló Helyi Foglalkoztatási Stratégia.

Buday Attila a Foglalkoztatási és Társadalombiztosítás Főosztály Főosztályvezetőjétől tájékoztatta a Tagokat, hogy a projekt első mérföldkövéhez tartozó beszámoló és kifizetési kérelem benyújtásra került. A járási Foglalkoztatási- és a Gazdaságfejlesztési stratégiában foglaltak megvalósítására megkezdődhet a képzési és támogatott foglalkoztatási támogatások biztosítása. Ennek feltételei, hogy az Irányítóhatóság elfogadja a szerződésmódosítást, amely jelen stratégiát tartalmazza, valamint a képzési jegyzék jóváhagyása megtörténjen.

Az Fórumülésen tiszteletét tette a választókerület országgyűlési képviselője is Varga Gábor, aki köszöntötte a Tagokat és elmondta, hogy milyen célkitűzéseket kell teljesíteni járási szinten, hogy a térség felzárkóztatása és versenyképessége javulhasson. Ehhez kapcsolódó feladatokhoz és a programhoz kívánt jó és eredményes munkát.

 

 

 

 

 

2017.02.20 Fórum Alkulóülés

A Sárbogárd Város Önkormányzata a 126/2016.(VII. 26.)önkormányzati határozatával konzorciumi tagként támogatási kérelmet nyújtott be a TOP-5.1.2-15 „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című pályázati felhívásra. A Fejér Megyei Kormányhivatal vezetésével és a két konzorciumi taggal - Sárbogárd Város Önkormányzata és az Echo Innovációs Műhely Közhasznú Egyesület – kibővített projekt, támogatásban is részesült.

A projekt indításaként 2017.02.20-án került megrendezésre a Fórum alakulóülése. Ennek keretében a meghívott szervezetek képviselői kifejezték támogató szándékukat az iránt, hogy létrejöjjön a pályázati célok megvalósításának érdekében a Sárbogárdi Foglalkoztatási és Gazdaságfejlesztési Fórum. Egyben felkérték a három konzorciumi partnert a Fórum hivatalos ügyeinek intézésére, kint Irányitó csoportot. Ennek a csoportnak az elnökének Sárbogár Város polgármesterét Dr. Sükösd Tamást választották meg.

 

 
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe