Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

A Projektről
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOP-2.1.3-15-FE1-2016-00015 
 
Kedvezményezett neve: Sárbogárd Város Önkormányzata
Projekt címe: Sárbogárd város belterületi vízrendezése
Szerződött támogatás összege: 162 885 500 Ft
Támogatás mértéke: 100% 
Projekt tervezett befejezése: 2018.12.31.
 
Sárbogárd a Közép-dunántúli Régió Fejér megye déli részén fekvő vidékies jellegű egyéni karakterű kisvárosa. Sárbogárd a Közép-Mezőföld kistáj nyugati részén az Ős-sárvíz megsüllyedt hordalékkúpján települt. Talajvíz mélysége változó, a településen 1-2 méter közötti (bizonyos területeken csupán 70 cm),  a település magasabb részein a talajvíz már 6-7 méteres mélységben található.
A város területe síkvidék, a sárvíz mocsaras és abból kiemelkedő területén alakult ki a mai város. A városban évek óta megoldatlan, visszatérő és jelentős problémát okoz a megálló csapadékvíz. A földrajzi fekvésből fakadó egyik jelentős problémát a csapadékvíz okozza, mert a település növekedése során kiépített csapadékvíz-elvezető rendszer, azaz a meglévő elvezető rendszer nem teljeskörűen került kiépítésre - bizonyos utcákban máig nincs csapadékvíz-elvezető árok, valamint az egyes területeken mély-pontok alakultak ki, ahol a csapadékvíz a lefolyás idején elárasztást, belvízveszélyt okoz, veszélyezteti az épületek állékonyságát. Azaz a településen évtizedek óta jelentős probléma a csapadékvíz-elvezetés. Az utcai vízelvezető árkok nem egységes koncepció alapján készültek, így azok keresztmetszete, az egyes kapubejárók alatti átereszek kialakítása nem megfelelő.
A jelenlegi meglévő füvesített földárok rendszer már csak kis hatással tud működni. A legtöbb helyen az ingatlanok kapubejárói alatt nem megfelelő keresztmetszetű átereszek találhatóak. Az árkok nagy része nem burkolt, így gyorsan feliszapolódik, feltöltődik. Néhány helyen a keresztező utak alatti átereszek is szűk keresztmetszetűek. 
A sárbogárdi városrészben, az utóbbi évtizedben több jelentős elöntés is volt, a belvíz miatt több tíz épület dőlt össze vagy vált lakhatatlanná. Legutóbb 2010. év során volt vis maior helyzet a jelenlegi pályázatban szereplő környéken a Kinizsi és Nagy Lajos utcában. A fő problémát az okozta, hogy a nagy mennyiségű csapadékot nem tudta kellő időben az árokhálózat elvezetni a hálózat és a kapubejárók alatti átereszek nem megfelelő keresztmetszete miatt. Vis maior helyzet ugyan nem, de 2013-ban és 2015-ben is volt jelentősebb elöntés a településen, ekkor önkormányzati védekezésre volt szükség. 
 
A város sárbogárdi településrészének vízkár-elhárítási szempontból leginkább veszélyeztetett területei az Ady és a Tinódy utca által határolt mély fekvésű területek, illetve a település azon részei, ahol eddig egyáltalán nem volt kiépítve a csapadékvíz-elvezetés. A fejlesztéssel érintett utcák Sárbogárd központi városrészében, a település főutcájától nyugatra eső területen találhatók. 
Jelen projekt keretében Sárbogárd központi területeinek, vízkár veszélyeztetettség szempontjából legkritikusabb részein a csapadékvíz elvezetésének rendezése történik, annak érdekében, hogy a csapadékíz-elvezető rendszer bővítésével egészségesebb, élhetőbb élettér alakuljon ki, melyben a természeti és épített környezet nincs kitéve újabb vízkárok okozta rongálódásnak. A projekt konkrét célja: Sárbogárd központi területén a belvízvédelmi szempontból legkritikusabb területek Tinódy utca környékének (Sárbogárd központi városrész nyugat-délnyugati része), a település legmélyebben fekvő, illetve jelenleg csapadékvíz-elvezető árokkal nem rendelkező utcáiban csapadékvíz-elvezető rendszer kialakítása, illetve a meglévő szakaszok felújítása.

Sárbogárdon magas a talajvíz állása. A település sík, lapos területen helyezkedik el a központi, belterületi rész, a vizek a település központjából lassan folynak ki és az árkok vízállása egymástól függ. Csapadékosabb időjárás esetén a település kül- és belterületén egyaránt magas a belvízzel elöntött területek nagysága. Ezek az időszakok a hazai időjárásnak megfelelően jellemzően az év elején és tavasszal fordulnak elő. Ebben az időszakban azonban vizet lakossági öntözésre sem lehet felhasználni - nincs összhangban a vegetációs időszakkal -, így a házi tárolás is korlátozott. Továbbá sajnos a településen egyre kevesebben foglalkoznak kertműveléssel, így sok lakóingatlannál, a tulajdonos szempontjából nincs jelentősége a házi ciszternák kialakításának. A nagyobb méretű, több ingatlant, esetleg utcát kiszolgáló megfelelő víztározók kialakításának is feltétele a csapadékvíz-elvezető hálózat rendbetétele, korszerűsítése, hogy a nem tárolható csapadékvíz elvezetése is megoldott legyen. Ennek másik gátja a kialakult utcahálózat és településszerkezet. 
A jelenlegi helyzet tehát nem teszi lehetővé a vizek visszatartását, illetve a település helyzetéből fakadóan azok „visszatartás nélkül is itt vannak”.

A pályázat benyújtását követően a projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: 
Projekt előkészítés:
Tulajdonviszonyok rendezése
Elvárt tanulmányok elkészítése (pénzügyi elemzés)
Kiviteli terv elkészítése
•  Közbeszerzés lefolytatása 
Projekt megvalósítás:
Kivitelezés
•      Műszaki ellenőrzés
Szemléletformálás
Vízjogi üzemeltetési engedély megszerzése
Projektmenedzsment
Tájékoztatás és nyilvánosság
 
A projekt eredményei: 
- A beruházással érintett/felújított/kiépített csatornaszakasz becsült hossza közel 5 km lesz.
- A projekt keretében a település területének mintegy 5-10%-án sikerül a vízrendezést megoldani.
- A szemléletformálási tevékenység során a településre járó általános és középiskolások nagy részét elérik, a szórólapozás eredményeként a háztartások legalább 90%-át tájékoztatják.
- A projekttel érintett szakaszok szomszédságában megközelítőleg 180 ingatlan érintett közvetve a beruházással. 
 
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2018.12.31. 
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem