Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Hírek
2019. május
Az elmúlt időszakban a szakmai segítő tevékenység biztosítása folyamatos. Az egyén fejlesztési tervek elkészültek.  A szociális munkás rendszeresen szervez gyűjtéseket a hátrányos helyzetű gyermekkorúak számára. Ünnepekhez kapcsolódóan a szociális munkás folyamatosan szervez családi napokat a helyi óvodások és családjaik számára.  Valamint folyamatos az esetkonferencia családokhoz kötődően. Eddig három alkalommal valósult meg.
Szakemberek biztosítják a folyamatos korai fejlesztést a helyi óvodában. Az intézmény a teljes projekt idejére helyszínt biztosít ehhez. 
A mediációs tevékenység a családok folyamatos bevonásával otthonaikban történik. 
A projekt műszaki szakmai tartalmi vállalása során a jelen időszakig 60 fő bevonása kellett, hogy megtörténjen (ezt egyéni fejlesztési tervekben résztvevők, a mediációba, korai fejlesztésbe és az esetkonferenciákkal biztosítottuk).
 
2018. október
2018. május óta a projektben megvalósult három családi nap. Ezeken a rendezvényeken közel 100 főt sikerült megmozgatni a település részen. Ami a településen élő sajátos társadalmi szerkezet esetében igazán jónak mondható. A szociális munkások személyét most már teljes mértékben elfogadták a lakosok. Bátran felkeresik őket bármilyen problémával. A szakemberek a különböző ünnepekhez igazítva folyamatosan gyűjtenek élelmiszereket, ruhaneműket és játékokat az ott élő gyermekek számára. Egyre több embert sikerült a munka világába reintegrálni. A szociális munkás és a helyi háziorvos jó együttműködésének köszönhetően az egészségügyi szolgáltatásokat is bátrabban veszik igénybe az emberek. Látható és kimutatható fejlődés indult meg a településrészen.
 
2018. május
Az elmúlt időszakban a szakmai segítő tevékenység biztosítása folyamatos. Az egyéni fejlesztési tervek elkészítéséhez elkezdődtek a felmérések, hogy mely személyek vonhatók be a projektbe. A szociális munkás rendszeresen szervez gyűjtéseket a hátrányos helyzetű gyermekkorúak számára. Ünnepekhez kapcsolódóan a szociális munkás folyamatosan szervez családi napokat a helyi óvodások és családjaik számára. 
Az eszközbeszerzések jelentős része is megvalósult. A szociális munkás rendelkezik a szükséges infrastrukturális háttérrel a munkavégzéshez.
 
2018. január
2017. 07. 01-én elkezdte a szakmai létszám egy része a projekt szakmai megvalósítását. A szociális munkás feltérképezte az akció területet. Együttműködő kapcsolatot alakított ki a körzeti orvossal, valamint a védőnővel. Elkezdte felkeresni azokat a személyeket, akik a Egyéni Fejleszti Terv keretében a projektben bevonhatók lesznek. 12 olyan családdal találkozott, ahol érdeklődést mutattak a projekt lehetőségei iránt. A projekt népszerűsítése érdekében több óvodai rendezvényen részt vett.  2017.12.07-én megalakult a támogatói csoport, munkába állt 3 fő szociális munkás egy teljes munkaidőben heti 40 órában és 2 fő pedig heti 20 órában van foglalkoztatva.
A projektfejlesztés során elkészült a szegregátumra vonatkozó részletes beavatkozás alapját képező Közösségi Beavatkozási Terv, a támogatói csoport 2017.12.19-ei nappal jóváhagyta. A Támogató Csoport tagjaival megállapodás született arra vonatkozóan, hogy a jövőben rendszeres szakmai megbeszélések kerülnek megszervezésre. 
A KBT keretében áttekintésre kerültek a helyi viszonyok, a lehetséges partnerek és partnerszervezetek felkeresése és tájékoztatása megtörtént. A KBT tartalmazza a közösségfejlesztést és a projekt megvalósítását megalapozó helyi szaktudást, diagnózis alapú komplex fejlesztés programtervét és az akcióterület-specifikus megoldások kidolgozását.
 
2017.06.08.
A mai napon aláírásra került a TOP-5.2.1 pályázati kiírás keretében benyújtott és vissza nem térítendő támogatásban részesült Társadalmi együttműködés erősítését szolgáló programok Pusztaegresen c. pályázat támogatási szerződése. A TOP-5.2.1-15-FE1-2016-00002 pályázattal Sárbogárd Város 65 005 200 Ft támogatásban részesült. A Projekt várható fizikai befejezésének időpontja 2020.10.31. A támogatási szerződés hatályba lépését követően megkezdődik a projekt megvalósítás előkészítésének szakasza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem