Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

2017. március 10.
42/2017.(III.10.)  sz. határozat - Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
43/2017.(III.10.) sz. határozat - Beszámoló a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtési, elszállítási és ártalmatlanítási közszolgáltatási tevékenységről
44/2017.(III.10.)  sz. határozat - Döntés a vízi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2016. évi bérleti díj elszámolásáról 
45/2017.(III.10.)  sz. határozat - Döntés a 2017. évi vízi-közmű bérleti díj terhére megvalósuló felújításokról 
46/2017.(III.10.)  sz. határozat - A Sárbogárdi Zengő Óvoda felvételi körzethatárainak megállapítása
47/2017.(III.10.) sz. határozat - Sárbogárdi Zengő Óvodában óvodákba történő jelentkezés módjának és a 2017/2018-as nevelési év beiratkozási időszakának meghatározása
48/2017.(III.10.)  sz. határozat - Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről, a hatósági ellenőrzési feladatok ellátásáról
49/2017.(III.10.) sz. határozatPolgármester érintettség miatti kizárása
szavazásból bizonyos napirendi pontoknál
50/2017.(III.10.) sz. határozat - A polgármester 2017. évi illetményének és költségtérítésének megállapítása
51/2017.(III.10.) sz. határozat - Döntés a Sárbogárd, József Attila u. 17/ A. fsz. 1. szám alatti ingatlan értékesítéséről 
52/2017.(III.10.)  sz. határozat -  Útfelújítási és útkarbantartási munkák ütemtervének meghatározása 
53/2017.(III.10.)  sz. határozat - Közbeszerzési szabályzat módosítása
54/2017.(III.10.) sz. határozat - 2017. évi közbeszerzési terv mellékletének jóváhagyása
55/2017.(III.10.)  sz. határozat - Közbeszerzési eljárás kiírása közétkeztetés biztosítására 
56/2017.(III.10.)  sz. határozat - Pályázat kiírása autóbusszal végzett helyi, menetrend szerinti személyszállítási feladatok ellátására
57/2017.(III.10.)  sz. határozat - Pályázat benyújtása az Esély Otthon című, EFOP-1.2.1 1-16 kódszámú pályázati felhívásra
58/2017.(III.10.) sz. határozat - Pályázat benyújtása a Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben - kedvezményezett térségek című, EFOP-1.5.3-16 kódszámú felhívásra
59/2017.(III.10.)  sz. határozat - Pályázat kiírása alapítványok részére táborozások, kirándulások támogatására 
60/2017.(III.10.) sz. határozat - Döntés az Alsószentiván község területéről érkező szennyvizek, sárbogárdi szennyvíztisztító telepen történő befogadásáról 
61/2017.(III.10.)  sz. határozat - Sárbogárd - Hantos - Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
62/2017.(III.10.)  sz. határozat - Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat programjának elfogadása 
63/2017.(III.10.)  sz. határozat Polgármester érintettség miatti kizárása
szavazásból bizonyos napirendi pontoknál
64/2017.(III.10.) sz. határozatPolgármester szabadság igénybevétele
65/2017.(III.10.) sz. határozat - Tájékoztató az előirányzatok és a tartalék alakulásáról
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem