Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
BURSA HUNGARICA 2020 * KSH Közl. *
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2011. április 8.

Sárbogárd Város Polgármestere 

7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete

2011.  április 8-án (péntek)  9.00 órakor

ülést tart, melyre meghívom

 

 

Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                      7000  Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

1.        Beszámoló Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

Előadó:           városi rendőrkapitány

 

                        1.2.     Városi Polgárőr Szervezet 2010. évi
                                    munkájáról szóló beszámoló.

                                    Előadó:           szervezet elnöke

 

                        2.        Jegyzői pályázatok elbírálása.

                                   Előadó:           polgármester

 

3.                  Bírósági ülnökök megválasztása.

             Előadó: polgármester

 

4.       Tájékoztató a Sárvíz Helyi Közösség működéséről, valamint az eddig megjelent, kiírt LEADER pályázatokról.

Előadó:           Sárvíz Helyi Közösség Vezetője

 

5.        Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről. 

            Előadó:      polgármester 

6.         Beszámoló a Sárbogárd – Hantos – Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2010. évi működéséről.

Előadó:           polgármester

 

7.        Beszámoló a Sárbogárd – Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2010. év működéséről.

Előadó:           polgármester

 

8.        Beszámoló a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2010. évi működéséről.

Előadó:           polgármester

 

9.        Jelentés a belső ellenőrzés 2010. évi tevékenységéről, az ellenőrzési megállapításokról.

Előadó:           a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

10.       Beszámoló az önkormányzat és intézményei 2010. évi költségvetésének végrehajtásáról, a zárszámadási rendelet elfogadása.

Beterjesztő:    polgármester

Előadó:         a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

                     Gazdasági Osztály vezetője

I.  rész,   II.  rész

 

11.             Sárbogárd   Város   Önkormányzat   Képviselőtestületének 10/2007.(III.19.) önkormányzati rendelete (SZMSZ) módosítása.

Előadó:           polgármester

 

12.      Önhibájukon   kívüli   hátrányos   helyzetben   lévő   települési önkormányzatok 2011. évi támogatásának igénylése.

Előadó:           polgármester

 

13.      Az alap és szakosított ellátást nyújtó szociális intézmények térítési díjának megállapítása.

Előadó:           a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

14.       A Sárbogárdi Napok rendezvénysorozat
                       tervezett programjának
elfogadása.

Előadó:           Erős Ferenc OKSB elnöke

 

15.       Az Alba Regia Civitan Club Rehabilitációs Nonprofit Közhasznú Kft. támogatási kérelme.

Előadó:           polgármester

 

16.       Emléktábla elhelyezése Huszics Vendel emlékére a József Attila Művelődési Központ külső falán.

Előadó:           polgármester

 

17.      Sárbogárd közlekedési  rendjének
                      felülvizsgálata
.

Előadó:           polgármester

 

18.      Parkoló kialakítása a sárbogárdi 2234
                       hrsz-ú ingatlanon.

Előadó:           polgármester

           

                      19.        Pályázati önrész biztosítása
                                   a közoktatási eszközfejlesztési pályázathoz.

Előadó:          a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

20.      Települési kommunális hulladék
    begyűjtése, 
szállítása és kezelése tárgyában
 
   kötendő   közszolgálati szerződés előkészítése.
  
 Előadó:           polgármester

 

21.        I. sz. fogorvosi körzet szolgáltatásának ellátása.

Előadó:           polgármester

 

22.      Tájékoztató az előirányzatok felhasználásáról 
                       és a tartalék alakulásáról.

Előadó:        a jegyző helyettesítését ellátó aljegyző

 

 

23.       Jelentés a lejárt határidejű
                        határozatok végrehajtásáról.

Előadók:         a végrehajtásért felelősök

23.,  23/123/223/323/423/5 

 

24.       Tájékoztató a két ülés közötti
                        fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

 Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.

 

25.       Bejelentések, interpellációk.

                                   25/1,

 

Zárt ülés:

1.                 Az „Év Rendőre” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB elnöke

 

2.                 Az „Év Tűzoltója” kitüntetés 2011. évi adományozása.

Előadó:           ÜJB elnöke

 

3.                 Közalkalmazotti jogviszony megszüntetése iránti kérelem elbírálása.

Előadó:           polgármester

 

4.                 Fellebbezés - adósságkezelési támogatás visszafizetése.

Előadó:           ESZB elnök

 

5.                  Bejelentések

 

Sárbogárd, 2011. március 29.

                                             

                        Dr. Sükösd Tamás
                             polgármester

 

 

 

 

 

 

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem