Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Archiv információk

Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

2007. január 19.

Sárbogárd Város Polgármestere
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.
Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Díszterme
7000. Sárbogárd, Hősök tere 2.

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestülete
2007. január 19-én (pénteken) 9.00 órakor
ülést tart, melyre meghívom

Napirend:

Zárt ülés:
1. Az önkormányzat részvételével működő gazdasági társaságok felügyelő bizottsági tagjairól döntés.
Előadó: polgármester
2. Első lakáshoz jutók támogatása.
Előadó: ESZB elnök
3. Fellebbezések.
Előadó: ESZB elnök
4. Bejelentések

Sárbogárd, 2007. január 9.

 

Juhász János polgármester

 

1. Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat működéséről, személyi és tárgyi feltételekről.
Előadó: intézményvezető
2. Vizi-közművek üzemeltetéséért fizetett 2006. II. félév bérleti díj felhasználásáról döntés.
Előadó: polgármester
3. Csók István utcai lakosok igénye beépített területek megvásárlására.
Előadó: polgármester
4. Vizsgálat a Sárszentmiklósi Általános Iskolában egész napos iskolaotthonos oktatás megszervezéséről.
Előadó: polgármester
5. A pusztaegresi tagintézmény és a Sárhatvan tagóvoda átszervezési lehetőségeinek vagy megszüntetésének vizsgálata.
Előadó. polgármester
6. Közoktatási intézmény fenntartó társulás alapítása, lehetőségének vizsgálata.
Előadó: polgármester
7. Vizsgálat a Sárszentmiklósi ÁMK közművelődési feladatának kiszervezéséről.
Előadó: polgármester
8. Mészöly Géza Általános Iskola, a Szent István ÁMK és a Zengő Óvoda összevonásának vizsgálata.
Előadó: polgármester
9. Vizsgálat a Szent István ÁMK közművelődési feladatának kiszervezéséről.
Előadó: polgármester
10. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata a kihasználtság javításával.
Előadó: polgármester
11. Megtakarítási lehetőségek vizsgálata a technikai és egyéb álláshelyek megszüntetésével.
Előadó: polgármester
12. Költségvetési hiányt csökkentő javaslat, a Polgármesteri Hivatal létszámkeretének csökkentésére.
Előadó: polgármester
13. Értékesíthető vagyontárgyak.
Előadó: polgármester
14. Döntés a sárbogárdi 5475 hrsz-ú és az 5361/2 hrsz-ú ingatlan rendbetételéről, illetve hasznosításáról.
Előadó: polgármester
15. A városi önkormányzat 2007. évi költségvetésének tárgyalása. (I. forduló)
Beterjesztő: polgármester
Előadók: jegyző
Gazdasági osztály vezetője
16. Pusztaegresért Egyesület beszámolója.
Előadó: polgármester, kultúrvezető
17. A közterületek használatának szabályozásáról szóló 11/1997.(V.21.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
18. A 2006. évi költségvetésről szóló 11/2006.(III.20.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
Gazdasági osztály vezetője
19. Az egyes szociális ellátásokról szóló 28/2006.(VI.15.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
20. A helyi képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és a működési feltételek biztosításáról szóló 40/2006.(XI.2.) Ktr. sz. rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
21. A 2007. évi városi ünnepek és rendezvények időpontjainak és szervezőinek meghatározása.
Előadó: polgármester
22. A hulladékgazdálkodási terv felülvizsgálata.
Előadó: jegyző
23. A hulladékgazdálkodási tervről szóló 11/2005.(V.3.) Ktr. számú rendelet módosítása.
Előadó: jegyző
24. Tájékoztató a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetéről.
Előadó: jegyző
25. Szent István Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása.
Előadó: jegyző
26. Vételi szándék a sárbogárdi 2354/5 hrsz-ú ingatlan egészére, vagy a megosztás után megmaradó részére.
Előadó: polgármester
27. Lóversenyfogadás és bukmékeri rendszerű fogadás szervezésére pénzügyminiszteri pályázat.
Előadó: polgármester
28. Művelődési Ház színházterem állmennyezetének helyreállítása.
Előadó: polgármester
29. Közhasznú és közcélú foglalkoztatás létszámkeretének meghatározása.
Előadó: polgármester
30. Közmunka pályázaton való részvétel.
Előadó: polgármester
31. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.
Előadók: a végrehajtásért felelősök
32. Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.
Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
33. Bejelentések, interpellációk.
Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem