Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Térítési díj befizetési időpont
TÉRÍTÉSI DÍJ BEFIZETÉS
Pályázati felhívás
Sárszentmiklósi Orvosi Rendelő
Orvosi ügyelet
Sajtóközlemény
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

KSH Közlemények

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

---------------------
Áramszünet tájékoztató
Téli rezsicsökkentés
Rendevények - Székesfehérvár
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

2013.május.10

M e g h í v ó

Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2013. május 10-én (péntek)  9.00 órakor

soros ülést tart, melyre meghívom

 


Az ülés helye:             Polgármesteri Hivatal Díszterme

                      7000 Sárbogárd, Hősök tere 2.

 

Napirend:

 

  1.         Tájékoztató a két ülés közötti fontosabb eseményekről, intézkedésekről.

              Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról


   2.         Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

              Előadók:         a végrehajtásért felelősök 1 2 3 4 5


   3.         Alapellátás és a járó-fekvőbeteg szakellátás között munkakapcsolat 
   áttekintése, szükség szerint módosítása

              Előadó:           Dr. Rácz Lajos Intézetvezető főorvos

 

  4.         Az Önkormányzat tulajdonáról, a tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyonnal való gazdálkodásról és értékesítésének egyes szabályairól szóló 18/2004.(IV.9.) önkormányzati rendelet módosítása

            Előadó:           jegyző

 

   5.         Kérelem a Pusztaegres 0162 hrsz.-ú, nyilvántartás szerint árok művelési  ágú ingatlan megvásárlására vonatkozóan

             Előadó:           polgármester

 

    6.         Tájékoztató az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi 
                feladatainak       ellátásáról, a gyermekvédelem helyzetéről

               Előadók:       Hatósági osztályvezető

                                   Intézmények gyermekvédelmi felelősei

                                   Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat vezetője

                                   Járási Gyámhivatal vezetője


     7.        Beszámoló a Városi Bölcsőde tevékenységéről, a személyi és tárgyi

                 feltételeiről

                A bölcsőde nyári szünet miatti zárva tartása

                Előadó:           intézményvezető

                                      jegyző


      8.        Az önkormányzat 2012. évi pénzmaradványának elszámolása

                 Előadó:           polgármester

 

    9.         A 2013/2014-es nevelési évben indítható csoportok számának meghatározása

                  Előadó:           jegyző

 

    10.      Tájékoztató a környezet állapotáról és a város környezetvédelmi helyzetéről

                   Előadó:           polgármester

 

       11.       Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény alapító okiratának
     módosítása

                    Előadó:           polgármester

 

       12.      Pályázat kiírása a II. számú Védőnői Körzet védőnő munkakörére

                    Előadó:           polgármester

 

       13.             Hozzájárulás a KÖZÉV Kft., DÉSZOLG Kft-be történő beolvadásához

                    Előadó:           polgármester

 

        14.       Nyári táborozások, kirándulások támogatása 2013. című
       pályázatra beérkezett anyagok elbírálása. A bizottsági döntés  
       megerősítése.

                    Előadó:           OKSB elnöke

 

       15.       Bejelentések

           

                  15/1.    2013. április 12-i testületi ülésen elhangozott képviselői
                        bejelentésekre válasz a    Műszaki Osztály részéről

                  15/2.   Tájékoztatás a HM lakótelep fenntartási és üzemeletetési

                                       költségeiről

                  15/3.      Petőfi,Kossuth,Kisfaludy utca forgalmi rend változás

                  15/4.     A Sárbogárdi Zengő Óvoda alapító okiratának módosítása

                  15/5.     A Sárszentmiklósi Kippkopp Óvoda megszüntető okiratának
                    módosítása

 

Zárt ülés:

 

1.                  Javaslat a „Sárbogárd Város Oktatásáért” kitüntetés 2013. évi adományozására  

Előadó: ÜJB elnöke

 

2.                 Javaslat a „Sárbogárdi Talentum kitüntetés 2013. évi adományozására

                       Előadó: ÜJB elnöke

 

3.         Bejelentések

 

 

 

Sárbogárd, 2013. május 2.

 

 Dr. Sükösd Tamás
polgármester

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Kémény Zrt.

Rendőrségi tájékoztató

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Pályázat civil szervezeteknek

Vakok és gyengénlátók számára

Csillagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
Határozat (2019.11.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Egészségügyi tájékoztatók

Gyepmester
Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem