Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Orvosi ügyelet
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

Családi Nap
CSALÁDI NAP
A TITKOK HÁZÁBAN
letölthető program itt:
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Rendőrségi tájékoztató
Leteszem a cigit
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

2010. április 13.

67/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - 24.) Bejelentések, interpellációk c. napirend kibővítése.

68/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása Sárbogárd város közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről.

69/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - A Városi Polgárőr Szervezet beszámolójának elfogadása.

70/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés az Első Magyar Bérlakásépítő Kft ajánlatáról.  

71/2010. (IV. 13.) Kt. sz. határozat - A 2009. évi belső ellenőrzésekről szóló jelentés elfogadása.   

72/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása a Sárvíz Helyi Közösség működéséről, valamint az eddig megjelent, kiírt LEADER pályázatokról. 

73/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Az alap és szakosított ellátást nyújtó intézmények térítési díjának megállapítása.

74/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Pályázat benyújtása a "Sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelésének támogatására".

75/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés pályázat kiírásáról  közművelődési feladat-ellátás átadására.

76/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Az Általános Művelődési Központ - határozattal többször módosított - alapító okiratának módosítása.

77/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás 2009. évi működéséről.

78/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Sárbogárd-Hantos-Nagylók Szociális Alapszolgáltatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi működéséről.

79/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Sárbogárd-Nagylók Közoktatási Intézményfenntartó Társulás 2009. évi működéséről.

80/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Beszámoló elfogadása a Szélessávú Közmű Kiépítése Társulás 2009. évi működéséről.

81/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása a környezet állapotáról, a város környezetvédelmi helyzetéről, a bánya üzemelésének környezetre gyakorolt hatásairól.  

82/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Javaslat elfogadása a 2010. évi útfelújításokra.

83/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés forgalmi rend megváltoztatás ügyében.

84/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés 5 fős ad-hoc bizottság létrehozásáról.  

85/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Varga László képviselő megválasztása a CISB tagjának.

86/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Schmidt Lóránd képviselő megválasztása az ESZB tagjának.

87/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása az előirányzatok felhasználásáról és az általános tartalék alakulásáról.

88/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Jelentések elfogadása.

89/2010. (IV. 13.) Kth. sz. határozat - Döntés pályázat kiírásáól táborozások, kirándulások támogatására.

 
EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem