Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
LAKOSSÁGI FÓRUM 2019
Térítési díj befizetési időpont
Orvosi ügyelet
Tűzgyújtás

Tájékoztató

TŰZGYÚJTÁSRÓL


A kerti hulladék nyílttéri égetése

csak szeptember 15. és május 15. között naponta 8.00 óra és 19.00 óra között lehetséges, ha a hatáskörrel rendelkező szerv ez időszakra országos tűzgyújtási tilalmat nem rendel el.
Erről információ: ITT
 
Dr. Venicz Anita
   jegyző   

 

Térítési díjak tájékoztató

Tájékoztató
TÉRÍTÉSI DÍJAKRÓL

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekét-keztetés intézményi térítési díjait az alábbiak szerint állapította meg:

A térítési díjakat az
1. és 2. sz. mellékletek
tartalmazzák
Új humanizmus ösztöndíj pályázat
TÁJÉKOZTATÓ
az EFOP-3.9.2-16-2017-00002
Új humanizmus – Humán kapacitás fejlesztése Sárbogárd térségében”
című pályázathoz kapcsolódó ösztöndíjról:

TÁJÉKOZTATÓ (letölthető)

*

20/2018. (XII.21.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET (letölthető)

KSH Közlemény ELEF2019

KSH KÖZLEMÉNY
2019. évi Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
2019. szept. 16. - dec. 16.

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Egyenlő bánásmód
- mindenkit megillet!

Áramszünet tájékoztató
Rendőrségi tájékoztató
Egészségügyi tájékoztatók
Téli rezsicsökkentés
Oklevél
A NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL OKLEVELE SÁRBOGÁRD
részére

 

 

 

 

Legfrissebb
Meghívó SNRÖ Közmeghallgatásra nov. 20. *
Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!

KSH Közl. * Pályázatok *                       TOVÁBB >>>>>
 
 
 
 

Térítési díj táj. bal oldali boxban találhat
ó!
*
 
 
 
 
 
 Áramszünet táj. bal oldali boxban
Sb-i Járási Hiv.ügyf.fog. *  NAV ügyfélfogadási rendje*
                                                     
 
Táj. a kormányablakokban be nem nyújtható kérelmekről *  *
2010. december 10.
291/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Önálló képviselői indítvány napirendre történő felvétele

292/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Meghívóban szereplő napirendhez napirendi pontok felvétele

293/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának időarányos  teljesítéséről, az év végéig várható teljesítések alakulásáról szóló tájékoztató elfogadása

294/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - 2011. évi költségvetés tervezése irányainak meghatározása.

295/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Az ÁMK Pedagógiai- művelődési programjának módosítása. 

296/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A Központi Általános Iskola, Óvoda,
Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Pedagógiai programjának módosítása

297/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat -  A gyermekétkeztetés intézményi térítési díjainak 2011. január 1-től történő megállapítása

298/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A szociális étkeztetés térítési díjának felülvizsgálata

299/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató a 2010. évi közhasznú, közcélú foglalkoztatásról. Javaslat a 2011. évi közfoglalkoztatásra.  

300/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás az ivóvíz és csatornaszolgáltatás közületi és lakossági díjáról

301/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás a távhő és használati melegvíz szolgáltatás díjairól.

302/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Kegyeleti Közszolgáltatási Szerződés módosítása

303/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Városüzemeltetésre kötött szerződés módosítása

304/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Döntés a helyi közlekedési utazási támogatás nyújtásának formájáról 

305/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat -Hozzájárulás az I. sz. fogorvosi körzet helyettesíétéshez és rendelési idejének módosításához

306/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Informatikai infrastruktúra fejlesztése Sárbogárdon pályázati fejlesztés megvalósításáról döntés

307/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közbeszerzési Szabályzat módosítása

308/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a Rétszilasi Klub működtetésére

309/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Pályázat kiírása a Sárhatvani Klub működtetésére

310/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - 2011. évre az egyéni teljesítményértékelések alapját képező kiemelt célok meghatározása a Sárbogárdi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál.

311/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Városi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői teljesítménykövetelménye alapján kiemelt célok meghatározása 2011. évre

312/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztatás vis maior támogatásról

313/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedési koncepció elkészítése határidejének 2011. május 31-re történő módosítása.

314/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - A 276/2010. (XI. 19.) Kth. sz. határozat végrehajtási határidejének 2011. május 31-re történő módosítása.

315/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Tájékoztató elfogadása  az előirányzatok felhasználásáról és a tartalék alakulásáról.


317/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Polgármester szabadság engedélyezése
318/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Bérleti szerződés módosítás fogorvosi rendelőre

319/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedésbiztonsági célú pályázathoz tervek készítése
320/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Gyepmesteri feladatok ellátására beérkezett pályázatok elbírálása.

321/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Közlekedési koncepció összeállítása társadalmi egyeztetésű rendjének meghatározása.

322/2010. (XII. 10.) Kth. sz. határozat - Önkormányzati tulajdonban lévő sporttelep elnevezése ügyében névviseléshez  - névadó örökösétől - hozzájárulás megkérése.
EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Pályázat KDOP 4.1.1

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről

Pályázat KDOP 3.1.1

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 


Újratervezés

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 


TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó

Vakok és gyengénlátók számára

TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó

Csilagkapu

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében


Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató (kézilabda)
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
2019

2018
Határozat
Kérelem
 

Tájékoztató (kosárlabda)
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató (Sárszm. SE)
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
Határozat (2019.08.21):
Határozat (2019.09.09):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)
 Sportfejlesztési program(2019)

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Katasztrófavédelem