Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Elfogadták Sárbogárd költségvetését
2018.02.13. 08:57

 Jóváhagyta a testület a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. Ezt követően a sportegyesületek 2017. évi működéséről szóló beszámolókat vitatták meg. Valamennyi érintett egyesület időben leadta a beszámolót és ugyancsak időben elszámoltak a kapott támogatásokkal is. Szilveszterné Nyuli Ilona a Sárréti Íjász Club beszámolója kapcsán arra kérdezett rá, mi az oka, hogy az íjászok kiszorultak a sporttelepről? A polgármester részletesen cáfolta a beszámolóban megfogalmazott vádaskodásokat. Meglátása szerint a kialakított edzési, tárolási feltételek megfelelőek, azzal a kiegészítéssel, hogy további fejlesztések is lesznek. Az edzés lehetősége a régi pályán továbbra is adott, de az íjászok nem akarnak visszamenni a sporttelep területére. Sajnálatos módon az egyesület vezetője nem volt jelen, így nem tudta szóban alátámasztani a beszámolóban megfogalmazott állításait. Nedoba Károly utalt arra, hogy régi keletű problémáról van szó. javasolta, hogy az érintetteket hívják meg a következő testületi ülésre, hogy közösen tárgyalják meg a vitás kérdéseket és találjanak azokra megoldást. A testület a sportegyesületek beszámolóit, illetve a következő napirendhez kapcsolódó - „Tájékoztató a sportlétesítmények használatáról fenntartási költségeiről” - című határozatot is 10 igennel fogadta el. Egyhangú döntés kísérte „Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegének meghatározása.” című anyag megtárgyalását is.

Ezt követően a 2018. évi költségvetést tárgyalta a testület. A szóbeli ismertetésben elhangzott, hogy a várható 2017. évi szabad pénzmaradvány nagyságrendekkel meghaladja a tervezetben szereplő forráshiányt. Újólag megerősítést nyert, hogy nem tervezik helyi adó bevezetését. Az önkormányzat költségvetése 85%-ban a központi költségvetéstől függ, mivel a településnek gyenge az adóerő képessége - hangzott el. A rendkívül szoros költségvetés biztosítja, hogy ne kelljen folyószámla hitelt igényelni. Jelentős tétel a költségvetésben az intézmények fenntartása. Mindezek mellett a beterjesztett költségvetés biztosítja a köztisztviselői illetményalap tervezett rendezését. Szilveszterné Nyuli Ilona jelezte, hogy amennyiben az előző testületi ülésen általa felvetettek szerepelnek a költségvetésben, akkor a maga részéről elfogadja azt. A szavazásnál 9 igen, 1 tartózkodás mellett fogadták el a város 2018. évi költségvetését. Vita nélkül, egyhangú szavazással határoztak „Az Önkormányzati Környezetvédelmi Alap 2018. évi bevételeinek és kiadásainak meghatározása” tárgyában.

Az Országos Orvosi Ügyelet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. kérelmét, melyben a szolgáltatásért fizetendő szolgáltatási díj 10%-os emelését kérte Szilveszterné ellenszavazata mellett 9 igennel hagyta jóvá a testület. Szilveszterné jelezte, hogy az ellátásban tapasztalt hiányosságok miatt nem tudja megszavazni a javaslatot. A polgármester ennek kapcsán elmondta, hogy a szolgáltatás biztosítását nem kívánják veszélyeztetni, mivel alulfinanszírozás esetén a szolgáltató felmondhatja a szerződést, aminek nehezen belátható következményei lennének az ügyeleti ellátásban. Ha valakinek panasza van az ellátás kapcsán, akkor azt jelezze a polgármesternek, aki a panaszt továbbítja a szolgáltató felé. Korábbi panaszok miatt a kft. két orvossal már szerződést bontott. Az előterjesztést 9 igen mellett 1 ellenszavazattal fogadták el. Egyhangú szavazással döntöttek az óvodavezető és helyettesei vezetői pótlékáról és az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2015 (II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Döntöttek a távhőszolgáltatással kapcsolatos 2018. évi bérleti díj felhasználásáról, a pusztaegresi volt tűzoltószertár ingatlanának - további hasznosítás célját szolgáló - belterületbe vonásáról. Megválasztotta a testület a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. 100 000 Ft-tal támogatja az önkormányzat a Fejér Megyei Diáknapok rendezvényeit.

Az intézményvezető által javasolt időpontra - 2018. április 23-24-25-én (09.00-16-00-ig) - határozták meg az óvodai beiratkozást a Sárbogárdi Zengő Óvodába a 2018/2019-es nevelési évre, valamint jóváhagyták az óvoda éves nyitvatartási rendjét.

Utólagosan jóváhagyták a polgármester januárban letöltött szabadságát, elfogadták az előirányzatok és tartalék alakulásáról szóló tájékoztatót.

A 19/1-es napirendi pont kapcsán a testület nyilvános pályázat kiírásáról döntött a szélessávú távközlési hálózat értékesítésére.

A Közép-Duna Vidéki Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásba a polgármester helyettesítésére Novák Kovács Zsolt alpolgármestert delegálta a testület.

A képviselői bejelentések között Szilveszterné az uszoda nyitva tartásáról érdeklődött. A pontos nyitva tartás rendjét a Magyar Nemzeti Sportközpontok fogja meghatározni. Helyi vállalkozás fennmaradásához segítségnyújtás lehetőségéről is érdeklődött a képviselő. Konkrétan annak kapcsán, hogy Sárhatvanban a mozgóárus megjelenésével jelentősen visszaesett a helyi bolt forgalma. A felvetésre a válasz az volt, hogy az önkormányzatnak nincsenek erre eszközei, egyébként is érdekes helyzet, mert helyi vállalkozás áll szemben szintén helyi vállalkozással.

A hamarosan induló felszíni csapadékvíz elvezetési projekt kapcsán a polgármester azt kérte az érintett területen (Kinizsi és környékbeli utcák) lakóktól, hogy a munkálatok kapcsán tanúsítsanak türelmet és megértést. Emellett felhívta a figyelmet arra, hogy aki a szabványos 4 méteres kapubejárónál nagyobbat szeretne, az a kivitelezővel, vagy más arra jogosult vállalkozóval egyénileg megállapodva, az engedélyes terv előírásait mindenben betartva, saját költségére valósíthatja azt meg.

- galsa -

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem