Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Költségvetés
2019.01.25. 20:23

Elfogadta a testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentéseket. Az érintett szervezet képviselőinek idejét kímélve előre hozták a 20. napirend megtárgyalását. Ennek kapcsán a kérelmező Élhetőbb Sárbogárdért Környezetvédő Egyesület részére székhelyhasználati hozzájárulást adott a testület.

Ezután került sor a 2019. évi költségvetés első fordulóban történő megtárgyalására. A polgármester felvezetőjében kitért a gazdálkodást meghatározó főbb célkitűzésekre. A költségvetés tervezett fő összegei az alábbiak: kiadási fő összeg 1 566 587 684 Ft; bevétel tervezett összege 1 448 656 706 Ft; a hiány 117 930 987 Ft. Előző évi várható maradvány 150 000 000 Ft. Tervezett főbb beruházások, felújítások: a polgármesteri hivatalban az elavult számítógépek, monitorok, bútorok cseréje; új homokozó építése a Sárbogárdi Hársfavirág Bölcsődében; a Fenyő utca aszfaltozása, járdák felújítása (Fasor, Vágóhíd és Kinizsi utcák, Rétszilas); Templom köz parkoló bővítés; Pusztaegres Kossuth u. kétoldali burkolat szélesítés; Esze T., Dózsa, Bajcsy-Zsilinszky utcák vízelvezetése; Varga temető kerítés építés; önkormányzati lakások felújítása.

Szilveszterné Nyuli Ilona egyetért a köztisztviselők illetményének tervezett emelésével, ugyanakkor a Sárbogárdi Napokra tervezett összeget sokallja. A polgármesternek a felvetésre adott válaszában elhangzott, hogy az összeg fedezete a már elnyert CLLD pályázatból biztosított. Hangsúlyozta, hogy szükség van olyan – a lakosság széles tömegei által elérhető – rendezvényekre, mint a Sárbogárdi Napok, ahol sokak számára más módon el nem érhető kulturális, szórakozási lehetőséget biztosít a város. Juhász János a tervezett beruházások kapcsán a Templom közi parkoló bővítésére, a Pusztaegresi útszélesítésre és az önkormányzati lakások felújítására kérdezett rá részleteiben. A kérdés kapcsán szóba került a Bem utca 32. sz alatti – a korábbi lakók által teljesen lenullázott – lakás felújításának anyagi vonzata is. Nedoba Károly megerősítést kért a polgármestertől arra, hogy a nem kötelező feladatokra előirányzott összeg a pályázati támogatás elmaradása esetén sem roppantja meg a város költségvetését. A belvárosi parkolási gondok enyhítésére célszerűnek látná valamiféle parkolási díj bevezetését, mert egyesek napokon át ott tárolják az autójukat, csökkentve ezzel az ügyintézésre érkezők számára rendelkezésre álló parkolóhelyek számát. Javasolta betervezni a beruházások közé a Kossuth utcai járda felújítását, illetve a testvértelepülési kapcsolatok erősítését. Utóbbi kapcsán a polgármesteri válaszban elhangzott, hogy már két alkalommal is meghívták az érintetteket, akik mindkét alkalommal az utolsó pillanatban lemondták a látogatást. A parkolási gondokkal kapcsolatban elhangzott, hogy egyrészt – jelentős számú új parkolóhely kialakításával – megvalósul a bővítés az Ady lakótelep mellett parkoló építés céljára megvásárolt telken, másrészt keresik a megoldást további bővítésekhez. Azt mindenkinek tudomásul kell venni, hogy a központ befogadóképessége véges, így lehet, hogy parkolás után kénytelen lesz még 100 métert gyalogolni az úticéljához. Az előterjesztést a testület 9 igen, 1 tartózkodás és 1 ellenszavazat mellett fogadta el.

A következő hat napirendi pont keretében önkormányzati rendeleteket módosítottak, ezek a módosítások a jogszabályi egyezést vannak hivatva biztosítani.

Ezek után jóváhagyta a testület a IV. sz háziorvosi körzet helyettesítéssel történő feladatellátásával kapcsolatos előterjesztést, aminek lényege, hogy január 14-től a helyettesítés során az orvosi teendőket dr. Márton Imréné sz.: dr. Nemes Mária látja el, akit akadályoztatása esetén dr. Csanádi József helyettesít. Nedoba Károly arról érdeklődött, van-e pozitív elmozdulás az üres orvosi praxisok feltöltése kapcsán. A polgármester tájékoztatta a képviselőt, hogy tárgyalnak orvosokkal, vannak is érdeklődők, de még senkitől nem érkezett határozott válasz.

Módosította a testület a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát az utolsó módosítás óta szükségessé vált pontosításokkal.

A következő négy napirendi pontot a polgármesternek a döntéshozatalból való kizárása mellett tárgyalták (2019. évi Cafetéria juttatás összegének megállapítása; a polgármester által előző évben igénybe vett szabadság mértéke; a polgármester 2019. évi szabadságolási ütemterve, valamint a decemberben letöltött szabadságának utólagos jóváhagyása).

Napelem-park magánterületen történő létesítéséhez szükségessé vált az érintett terület övezeti besorolásának módosítása. A testület egyhangú döntéssel hozzájárult a településrendezési eszközök ezzel kapcsolatos részleges módosításához, azzal, hogy a szükséges tervkészítés költségeit a módosítást kezdeményező társaság viseli.

Jóváhagyták a Sárbogárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött megállapodás felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. Felügyeleti szerv vizsgálatát követő javaslattétel nyomán módosították a Madarász József Városi Könyvtár Szervezeti és Működési Szabályzatát, a javaslatnak megfelelően kibővítve a kormányzati funkciók körét. Elfogadták az előirányzatok és tartalék alakulásáról szóló tájékoztatót. Pályázat benyújtásáról döntöttek a „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatására”. A pályázat keretében lehetőség nyílik arra, hogy a hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők illetménye megemelésre kerüljön.

A képviselői bejelentések között Nedoba Károly arról érdeklődött, hogy a novemberi testületi ülésen a Boross Mihály emlékpark területén történő parkolás kapcsán általa felvetett szigorítás terén van-e előrelépés?

Szilveszterné Nyuli Ilona a közelmúltban megvalósult belvízelvezetés kapcsán – lakossági jelzések alapján – a hibák javításának mikéntjére kérdezett. Szintén lakossági észrevételt továbbított az egyik rétszilasi buszmegálló építményével kapcsolatban. Kérte a sárszentmiklósi emlékműnél lévő üzemképtelen közvilágítás javítását. Az orvosi ügyelettel kapcsolatban igazoltnak látja korábbi felvetését, hogy az ügyeleten igenis szükség van ápolóra a teljes ügyeleti időben. A polgármester a belvizes panasz kapcsán jelezte, hogy konkrét panasz alapján tudnak lépni. A közvilágítási hibával kapcsolatos felvetésre Erős Ferenc válaszolt. Gerlai Zsolt az általa két autóbuszmegállóhoz korábban kért szemétgyűjtők – melyekre ígéretet kapott – kihelyezésének elmaradását tette szóvá. Aranyos Attila József a kislóki lakosok panaszát továbbította a településrész utcáinak állapota kapcsán. Erős Ferenc jelezte, hogy a sárszentmiklósi temetőnél a Rákóczi utca padkája kátyús, balesetveszélyes. Ébl Zoltán megköszönte, hogy a Varga temető kerítésének építése bekerült a 2019-es költségvetésbe.

A testület zárt üléssel folytatta munkáját.

- galsa -

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 SÁRBOGÁRDI KOSÁRLABDA CLUB
 
Határozat

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem