Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Hírek
Könyvbemutató
2018.12.06. 18:28
Történelmi séta Sárbogárdon
A Sárbogárdi Múzeum Egyesület kiadványaként, Hargitai Lajos szerkesztésében jelent meg a Történelmi séta Sárbogárdon – Barangolás egy jelenkori és hajdanvolt mezővárosban című könyv, melynek bemutatója november 30.-án volt a zsúfolásig megtelt Díszteremben.
Az egyesület által szervezett rendezvényre több olyan érdeklődő is eljött, aki évekkel ezelőtt elköltözött Sárbogárdról, így aztán a kezdés előtt ment a ki kit ismer meg játék is. A bemutatót a könyv képanyagából összeállított kis videó vezette be, melyhez a zenei aláfestést a Huszics Vendel Kórus előadásában a Sárbogárd, Dombóvár című dal adta. A könyvhöz ajánlót dr. Sükösd Tamás polgármestertől hallhattunk, aki hangsúlyozta, mindannyiunk számára fontos, hogy ismerjük lakókörnyezetünket, annak történelmét. Szólt arról is hogy a rendszerváltás hajnalán jelent meg az első, Sárbogárd történetét feldolgozó könyv, ami az akkori elvárásoknak megfelelő nyelvezettel és történelemszemlélettel jelenhetett meg. 
 

Részletek   »

Nyugdíjas találkozó
2018.12.06. 18:15
41. születésnap
November 10.-én délután a klub 41. születésnapját megünnepelni jött össze a Városi Nyugdíjasklub tagsága a művelődési házban. Mivel nem szeretnek egyedül ünnepelni, a rendezvényre meghívták a társklubok képviselőit és a klub támogatóit, segítőit is.
A klub vezetője Sári Andorné Ági a megjelentek köszöntése után röviden visszatekintett a klub történetére. A jelenről szólva megdöbbentő volt hallani, hogy az átlagéletkor 75,5 év a létszámában is megfogyatkozott klubban. A fiatalabb nyugdíjasok nem keresik a közösségi életnek ezt a formáját, szinte alig vannak új jelentkezők.  

Részletek   »

Találkozó
2018.12.06. 18:13
Nyugdíjas rendőrök találkozója
November 16.-án az Amadeus étterem különtermébe hívta találkozóra a kapitányság illetékességi területéhez tartozó nyugdíjasait Sárbogárd rendőrkapitánya és a Sárbogárdi Nyugdíjas Rendőr Egyesület. Az összejövetelen részt vett Varga Gábor országgyűlési képviselő, dr. Havasi Zoltán rendőr dandártábornok a Rendőr és Határőr Nyugdíjas Egyesületek Országos Szövetségének elnöke és dr Sükösd Tamás polgármester.
A rendezvény narrátoraként Vadóczné Dobronyi Andrea köszöntötte a megjelenteket. Budaváry Árpád városi rendőrkapitány örömét fejezte ki annak kapcsán, hogy egyre többen érdeklődnek a rendőrség iránt. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az új rendőrkapitányságra megvan az építési engedély, a pályáztatást követően reményei szerint megkezdődhet az építkezés. Dr. Havasi Zoltán elismeréssel szólt a sárbogárdi nyugdíjas egyesület munkájáról, hangot adott annak a reményének, hogy a nyugdíjasok megszerzett tapasztalataikat a közösség érdekében tovább kamatoztatják. Szólt arról, hogy szeretnék elérni, hogy a nyugdíjas rendőrök számára külön elismerést alapítson a belügyminiszter. 
 

Részletek   »

Betlehem
2018.12.06. 18:11
Betlehem állítás hagyományteremtő szándékkal
Szép számmal jöttek érdeklődők a december másodikán, délután öt órára az ünnepi díszkivilágításba öltöztetett Hősök terére meghirdetett közös karácsonyfa díszítésre és a kültéri betlehem leleplezésére. 
Sükösd Tamás polgármester köszöntőjében elmondta, hogy hagyományteremtő szándékkal szervezték meg a városi közös adventi gyertyagyújtást. Röviden szólt az advent történetéről, a karácsonyi ünnepkörben betöltött szerepéről, jelentőségéről. Köszönetet mondott a Sárbogárd-Sárszentmiklósi Evangélikus Egyházközség vezetőjének, Váraljainé Melis Orsolyának és a kivitelezést végző Váraljai Péternek a betlehem felajánlásáért és elkészítéséért. A köszöntőt követően leleplezte a betlehemet, melynek igényes kivitelezése Váraljai Péter fafaragó mester keze munkáját dícséri. Az evangélikus gyülekezet fiataljai a lelkész asszony, Szénási Csaba és Szénásiné Szabó Mariann közreműködésével adventi műsorösszeállítást adtak elő. A szervezők a hideg ellen forró teával kínálták a megjelenteket. Az örvendetesen sok apróság önfeledten játszott a város hatalmas karácsonyfája körül – melyre többen elhozták saját készítésű díszeiket –, vagy épp szüleiket faggatva, kíváncsian álltak meg a betlehem előtt.
- galsa - 

Részletek   »

Koncert
2018.12.06. 18:07
Lehet ezt még fokozni?
Csodás zenei élményben volt része annak, aki november 25.-én a „Bogárd-Dal” Kulturális Egyesület meghívásának eleget téve belépőt váltott az esti hangversenyre. Már az előző évek hagyományos őszi koncertjei is elkényeztették a zeneszerető sárbogárdi közönséget, ez a mostani azonban többek egybehangzó véleménye szerint minden eddigit felülmúlt.
Dr. Sükösd Tamás köszöntőjében többek között arról szólt, hogy a TOP-7.1.1.-2016-00005 CLLD pályázat révén eddig nem látott támogatást kapott a helyi kulturális élet, így a hagyományos őszi hangverseny megrendezése is. Reményei szerint hamarosan megvalósulhat a színházterem felújítása is, lehetővé téve, hogy komfortos körülmények között merülhessünk el a zene élvezetébe. Meleg szavakkal köszöntötte az est fellépőit: Várdai István Liszt díjas csellóművészt, Zemlényi Eszter szoprán, Balogh Eszter alt, Ninh Duc Hoang Long tenor, Najbauer Lóránt bariton énekművészeket, a Várpalotai Bányászkórust, karnagyukat Borbás Károlyt, a házigazda Huszics Vendel Kórust, Huszics Vendelné karigazgatót, az Alba Regia Szimfonikus Zenekart és karmesterét, Dubóczky Gergelyt. 
 

Részletek   »

Fogyatékkal élők világnapja
2018.12.06. 18:05
„Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma…”
December elsején délelőtt a fogyatékkal élőket várták a József Attila Művelődési Központba. A Fogyatékkal Élők Világnapja alkalmából városi szintű rendezvény keretében köszöntötték az érintetteket. 
Dr. Sükösd Tamás polgármester köszöntőjében hangsúlyozta, hogy „közösségünk része mindenki, aki az akar lenni, legyen az ép, vagy akár fogyatékkal élő, ahogy a szakma fogalmaz.” Röviden érintette a rendezvények történetét. Kiemelte: nemcsak a fizikai akadálymentesítés a fontos, hanem az is, hogy mindenki, aki a társadalom általános megítélése szerint az épekhez tartozik, ledöntsön magában minden falat, amely előítéletekből emeltetett és ami elválasztani igyekszik őt a fogyatékkal élőktől. Bár különbözőek vagyunk, de lényegünkben egyformák. Egyformán emberek. Köszönetet mondott a szervezőknek és a műsorban fellépőknek. Beszédét egy ismert dal, a Márti dala egyik versszakával zárta:
Kezdjetek nevetni, csak semmi melodráma
Senki bele nem halt még komédiába
Ripacsok, színészek, az élet a tiétek
Minek ölre menni, kezdjetek szeretni!
 

Részletek   »

«Vissza     Előre»   

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem