Közadatkereső
  
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
vásárnaptár
  Tájékoztató

 

2017 évi vásárnaptár

 

 

                     

 

 

Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
2016. évi munkaterv
Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselőtestületének
2016. évi munkaterve
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Tájékoztató
Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Tájékoztató
Meghívó!
 
Szeretettel meghívjuk, a Felsőnyék Község Önkormányzata és az Észak-Tolnai Hegyközség által szervezett IX.Regionális Borversenyre valamint, Felsőnyék Község Önkormányzatának falunapjára. 
 
Bővebben:  
Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Hírek
Antal János emlék edzőtábor
2017.11.25. 11:54
A mai napon a Mészöly Géza Általános Iskola tornacsarnokában, Antal János emlékére tart edzőtábort a Karate-do Shotokan, Bruzsa Ferenc sensei és Németh Attila sensei vezetésével. 
 

Részletek   »

Polgármesteri fórumok
2017.11.24. 07:22

November 20-án kezdődtek a városrészenkénti polgármesteri fórumok. Elsőként a központi városrész lakói, majd a kislóki, töbörzsöki, rétszilasi és a miklósi városrészben élők számára nyílt lehetőség, hogy „hazai pályán” mondhassanak véleményt a polgármester és a képviselő-testület munkájáról, vethessék fel az őket foglalkoztató, közérdeklődésre számot tartó gondokat, problémákat.

Bizonyára nem írok azzal semmi meglepőt, ha úgy fogalmazok, hogy az általam látott négy fórumhelyszínen a Sárbogárdon megszokott, erősen visszafogott érdeklődés volt tapasztalható az érintett lakosság részéről. Dr. Sükösd Tamás polgármester valamennyi helyszínen bevezetésként általános tájékoztatást adott a város működtetésével kapcsolatos kérdésekről, az elnyert pályázatok megvalósítási ütemtervéről, illetve valamennyi olyan kérdésről, ami számot tarthatott a megjelentek érdeklődésére. Ezt követően a megjelenteké volt a szó. Az intézkedést igénylő javaslatokat, felvetéseket Novák Kovács Zsolt alpolgármesterrel együtt folyamatosan jegyzetelték.

Az egyes helyszíneken a következő fontosabb felvetések, észrevételek hangzottak el. 

Részletek   »

Megkezdődtek a polgármesteri fórumok
2017.11.22. 15:49
 Megkezdődtek a polgármesteri fórumok

Töbörzsök

Szép számú érdeklődő volt jelen a töbörzsöki fórumon. Dr. Sükösd Tamás polgármester beszámolt a városrészben történt változásokról, néhány szóval említve az egész várost érintő eseményeket is. A sok-sok fontos tennivaló között a 2018-ban megvalósuló beruházás a vasúti kereszteződés átépítése, kerékpárúttal kibővítve. A városrészben szerencsére van házi orvosi ellátás, működnek az intézmények /óvoda, iskola/. 


Részletek   »

Novemberi testületi
2017.11.13. 17:05
 Összefoglaló a novemberi testületi ülésről

November 10.-én egy képviselő igazolt távolléte mellett 10 fővel tartotta havi rendes ülését Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete.

A visszatérő napirendként szereplő két ülés közötti fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóból megtudhattuk, hogy remélhetőleg az utolsó fontosabb egyeztetéseken is túl vannak a leendő kerékpárút építése kapcsán; a vízminőség javító program megvalósítására komoly esély van az eredeti költségkereten belül olyan formában, hogy Pusztaegresen 100%-ban megvalósulnak a tervek, Sárhatvanban egy csökkentett program valósul meg, ott továbbra is maradnak megoldatlan problémák; az uszodánál az ÁNTSZ állásfoglalás hiányában még nem indultak meg a terheléses próbák. Minden kétkedő megnyugtatására elhangzott: az uszoda nem süllyedt meg, a parkoló a terv szerint magasabban van, mint az épület. Ide tartozó hír, hogy továbbra is keresnek az uszodához üzemeltető személyzetet. (Nem árt, ha a jelentkező úszni is tud.)


Részletek   »

Kiállítás megnyitó
2017.11.08. 06:16

Kiállítás a sárbogárdi református egyházközség történetéről

A művelődési központ kamaraterme adott helyet a Sárbogárdi Múzeum Egyesület által összeállított „Mozaikok a sárbogárdi református egyházközség életéből” című kiállításnak. A kiállítás megnyitója október 30-án délután volt.

Novák Kovács Zsolt az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd felkérte Kovács Csongor tiszteletest, nyissa meg a kiállítást. A tiszteletes úr megnyitóját egy bibliai idézettel és annak rövid értelmezésével kezdte, majd szólt a kiállítás gazdag anyagáról, melynek célja a 234 éves gyülekezet történetének bemutatása. Sok-sok fénykép, korabeli dokumentum segít betekintést nyerni az egyházközség megalapítása óta eltelt időszak történéseibe. Köszönetet mondott a kiállítás anyagát összeállítóknak az elvégzett munkáért.

A kiállítás megnyitóját a Violin művészeti iskola hangszeres tanulóinak előadása színesítette. A műsort Jákob Zoltán állította össze és tanította be. 

Részletek   »

Megemlékezés
2017.11.08. 06:14

Megemlékezés az 1956-os forradalomról

Sárbogárd Város Önkormányzata október 20-án 18 órai kezdettel József Attila Művelődési Központban tartott ünnepi megemlékezést az 1956. október 23-i forradalom tiszteletére.

Dr. Sükösd Tamás polgármester ünnepi beszédében hangsúlyozta, hogy október 23-a nemcsak a forradalom emléknapja, hanem a magyar szabadság ünnepe is, amely 1989. október 23-án köszöntött ránk, s amelyet minden körülmények között óvni, félteni és megőrizni kell. Utalt arra is, hogy a forradalom eseményeinek időbeli közelsége miatt az emberek tudatában még napjainkban sem egységes a történések megítélése. Beszédét a forradalom 1956. november 4-i sárbogárdi áldozatai nevének és ismert adatainak felsorolásával zárta: Németh Gyula (19 éves), Polgár István (49 éves), Bohó János (28 éves), Vincze István honvéd (21 éves), Kocsmáros László honvéd (adatai nem ismertek). 

Részletek   »

«Vissza     Előre»   

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe