Közadatkereső
  
Elektronikus ügyintézés
Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény
Tájékoztató
T á j é k o z t a t ó
 
Sárbogárd- Hantos- Nagylók Szociális és Gyermekjóléti Társulás az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról szóló 2015. évi CXXXIII. 21. §. (1) bekezdése értelmében a járásszékhely települési önkormányzatok kötelező feladataként megvalósítandó család – és gyermekjóléti központot 2016. január 1-jétől a fenntartásában működő Sárbogárdi Egyesített Szociális Intézmény Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálatba (7000 Sárbogárd, József Attila u. 14. szám alatti telephely) való önálló szakmai, szervezeti intézményegységként történő integrálásával biztosítja. 

Továbbiak... 
Orvosi ügyelet
Sárbogárdi Központi Orvosi Ügyelet működése
 
Tájékoztatás
  Tájékoztató

 

Mammográfiás szűrések 

 

 

Tájékoztató

Tájékoztató


Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy Sárbogárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekétkeztetés intézményi térítési díjait a 31/2016. (XII. 21.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján  2017. január 1-től az alábbiak szerint állapította meg.

Tájékoztató

 T á j é k o z t a t ó

Lakossági adatgyűjtésről

 
FELHÍVÁS

 

,F E L H Í V Á S !

Egyenlő Bánásmód Hatóság
Dr. Szatmári Éva Fejér megyei  egyenlő bánásmód-referens
 
Egyenlő bánásmód - mindenkit megillet!
            
 
 
 
 
Tájékoztató
A Fejér Megyei Építészek Kamarája

 
Sárbogárdi szolgáltató
TÁJÉKOZTATÁS

 

TÁJÉKOZTATÁS

 A KDOP-4.1.1/E-11-2011-0018 azonosító számú "Sárbogárd városközponti területeinek vízrendezése, csapadékvíz-elvezető rendszerének fejlesztése " pályázatról
Vállalkozási szerződés módosítás
Tájékoztató a szerződés teljesítéséről
TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató

 

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001

"Újratervezés - Sárbogárd város központjának megújítása"

című pályázathoz kapcsolódó beruházásról 

 

 

L Á T V Á N Y T E R V E K: 

 1. melléklet,   2. melléklet
 
3. melléklet,   4. melléklet
 5
. melléklet,   6. melléklet
 7
. melléklet,   8. melléklet 
 
9. melléklet, 10. melléklet 
11. melléklet12. melléklet 
13. melléklet

 

Hirdetmény
NEMZETI KÜLGAZDASÁGI
HIVATAL
 
OKLEVÉL
SÁRBOGÁRD
részére
Tájékoztató
Tájékoztatás

 T Á J É K O Z T A T Á S 

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. §-a alapján lefolytatott pályázati eljárás nyerteseként, Sárbogárd város közigazgatási területén 2012. október 1-től 5 éves időtartamra a Régió 2007 Kft. (8083 Csákvár, Berényi út 2072/11) látja el a helyi menetrend szerinti autóbusz közlekedési közszolgáltatási tevékenységet a 2012. június 21-én kelt Közszolgáltatási szerződés alapján.

 

     Dr. Sükösd Tamás

  polgármester

 

 

 

 

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztató

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint: Katasztrófavédelmi hozzájárulást kötelesek fizetni: 

 

Folytatás... 

Pályázati felhívás.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

a KDOP-3.1.1/B-11-2012-0001 „Újratervezés” – Sárbogárd város központjának megújítása városrehabilitációs projekt keretében elkülönített Programalap felhasználásával megvalósuló mini-projektek

Közlemény

 

Közlemény II.

 

1.) "A civilszervezetek együttműködésének erősítése"

2.) "A környezettudatos szemlélet elterjesztése, erősítése Sárbogárdon" 

 

3. „A helyi identitástudat fejlesztése

4. „A „könyvtár” múltja, jelene és jövője

5. „Vállalkozói alapismeretek képzés és tanácsadás”

Pályázathoz kapcsolódó
mellékletek:

Jelentkezési lap

Szerződéstervezet

Szakmai beszámoló

Értesítőlevél minta

Pályázat életút

Kommunikáció

Helyszíni szemle jegyzőkönyv

Számla és bérösszesítők

 

 

TÁJÉKOZTATÁS

Tájékoztatás

 

 

Havonta ezreket költ azért, hogy egészségtelenül éljen!

Január 1-től tilos a dohányzás.

A törvény új szigorítása első hallásra akár radikálisnak is nevezhető, de a magyar emberek dohányzási szokásait és a dohányzás miatt kialakuló betegségeket figyelembe véve indokolt és szükségszerű lépés volt.  A dohányfüst rákkeltő a passzív dohányosok számára is. A gyermekek tüdejét súlyosan károsítja.

De pontosan milyen szigorításokat kell észben tartani? A törvény értelmében tilos a dohányzás a közforgalmú intézmények és a munkahelyek zárt légterű helyiségeiben, a szórakozó- és vendéglátóhelyeken, a tömegközlekedési eszközökön és a megállóikban, a játszótereken és öt méteres környezetükben. A helyi önkormányzatok mindemellett további közterületen is megtilthatják a dohányzást.

A jövőben szabadtéren sem jelölhető ki dohányzásra alkalmas terület a közoktatási intézményeknél, gyermekjóléti-gyermekvédelmi intézményeknél, egészségügyi szolgáltatóknál.

Dohányzóhelyet csak szabad levegőn, a bejárattól legalább öt méterre lehet kijelölni, kivéve azoknál a vendéglátóegységeknél, ahol erre csak a bejáratnál van lehetőség.

Az ÁNTSZ jogutódja, a Népegészségügyi Szakigazgatási Intézet munkatársai és a közterület felügyelők figyelmeztetéseit komolyan kell venni. Tavasztól magánszemélyek esetében akár 50 ezer forintos, intézmények esetében pedig 2,5 millió forintos bírságot is kiszabhatnak, ha nem tartják be a szigorított törvényt.

 Magyarországon ma 10 emberből négy dohányzik és ennek következményeként 18 percenként meghal egy honfitársunk. A hatóságoknak nem az a céljuk, hogy minél többet bírságoljanak, hanem, hogy a tiltás miatt még többen leszokjanak a cigiről. Ez egy jó alkalom arra, hogy megszabaduljanak káros szenvedélyüktől! Határozzák el magukat és forduljanak segítségért a háziorvosukhoz, vagy keressék fel a www.leteszemacigit.hu weboldalt.

Fejér Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv

  

Felhívás
AJÁNLÁS BŰNCSELEKMÉNYEK
MEGELŐZÉSÉRE
FELHÍVÁS
    Rendőrségi felhívás  
Időskorúak sérelmére elkövetett bűncselekmények megelőzésére  
TÁJÉKOZTATÓ
TÉJÉKOZTATÓ A SÁRBOGÁRDI KISTÉRSÉG MENETRENDI VÁLTOZÁSAIRÓL
1.
2.
TÁJÉKOZTATÓ
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427
TIOP-1.1.1-07/1-2008-0427 
 
"INFORMATIKAI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSE SÁRBOGÁRDON"
 
című projekt 
  
  
 
 
 
 
Bemutatás
                  
Megvalósítás  
 
Meghívó
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
TÁMOP 3.4.2/09/2-2010-0005
 
"Befogadó intézmények  Sárbogárdon"
 
című projekt
 
  
 
 
 
 
Bemutatás
 
Megvalósítás
 
Meghívó
Tájékoztatás

TÁMOP_5.6.1.C-11/2-2011-0025 "Csillagkapu" modell-program az áldozattá válás megelőzése és az áldozatsegítés fejlesztése érdekében Fejér megyében

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
 
Felhívás!
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság saját honlapján kialakított egy lakosságfelkészítő blokkot, mely a mindennapokhoz is hasznos információkat tartalmaz mindenki számára (pl.: veszélyhelyzeti magatartási szabályok, meteorológiai riasztás, pályázati lehetőségek, stb.):
www.lakossag.katasztrofavedelem.hu

 

 

 

 

Hírek
Márciusi testületi
2019.03.13. 14:40
Elfogadták a város 2019. évi költségvetését
A közmeghallgatást követően került sor Sárbogárd Város Képviselő-testületének februári rendes ülésére, melyen a legfontosabb napirandi pont a 2019. év i költségvetés megvitatása, elfogadása volt. Az ülés kezdetére teljes létszámra egészült ki a testület.
Elsőként a polgármester tájékoztatta a képviselőket a két ülés közötti fontosabb eseményekről. Néhány ezek közül: közfoglalkoztatási programokról volt egyeztetés az új közfoglalkoztatási ellenőrrel; CLLD pályázatokról született döntés; egy korábban nem nyert pályázat „újraértékelése” révén 40 millió forintot ítéltek meg a sárszentmiklósi orvosi rendelő belső felújítására, így a már folyamatban lévő energetikai felújításra kapott összeggel együtt mintegy 80 millió forintból újulhat meg a rendelő. Február 3.-án Kocsis Károlyné szépkorút köszöntötte a polgármester.

Részletek   »

Születésnap
2019.02.08. 17:11
Negyven éves lett a Sárszentmiklósi Nyugdíjasklub
Január 26.-án jubileumi rendezvényre invitálták a sárbogárdi, töbörzsöki és sárhatvani társklubok képviselőit a sárszentmiklósi nyugdíjasok. A klub megalakulásának 40. évfordulóját készültek megünnepelni. Ahogy a klub vezetője Deák István elmondta, szinte minden meghívott elfogadta a meghívásukat, és megtisztelte őket jelenlétével. Az egykori alapító tagokat Huszár Józsefné (93) és Ágota Józsefné (86) képviselték. Közel kilencvenen ülték körül az asztalt az ÁMK nagytermében.

Részletek   »

Magyar Kultúra Napja
2019.02.08. 17:09
„Intés az őrzőkhöz”
A Magyar Kultúra Napja és Ady Endre halálának 100. évfordulója előtt Havas Judit előadóművész „Intés az őrzőkhöz” című irodalmi estjével tiszteleghettek a könyvtárlátogató irodalombarátok január 28.-án a Díszteremben.
Ahogy arról Nagy Zsuzsanna a könyvtár vezetője is szólt bevezetőjében, a művésznő nem ismeretlen a könyvtári rendezvények rendszeres látogatói előtt, többször szerepelt már a könyvtár által szervezett irodalmi esteken. A műsorban közreműködött Hegedűs Valér zongoraművész. Az összeállításban számos ismert és kevésbé ismert Ady vers hangzott fel, mintegy bepillantást nyújtva ezzel a költőóriás életművének minden irányába, költészetének minden korszakába. Az előadás az első pillanattól az utolsóig magával ragadta a sajnos többnyire csak az idősebb, vagy idősödő korosztály tagjaiból álló közönséget. Sajnálatos, hogy a hallgatóság összetétele ezúttal sem tükrözte azt, hogy a városban három általános iskola és egy gimnázium padjait koptatják a nebulók.
 
- galsa –
 

Részletek   »

Csapattunk egy kicsit...
2019.02.08. 17:07
A fotó sz Ifjúsági parkban készült. Ott, ahol tavasszal a fogathajtó versenyt rendezik, a Sárbogárdi Napok közönsége szórakozik, vagy épp az ikszedik tuningfesztivál dédelgetett csodaautói sorakoznak. Most tél van. Bizonyára kéjes élvezetet nyújt a friss havon driftelni anélkül, hogy belegondolna a gázpedált nyomó, hogy milyen kárt okozhat a hó alatti gyepben.  

Részletek   »

„Arcok és tükrök”
2019.02.08. 17:04
  „Most már látom”
A PHILIA Sárbogárdi Protestáns Egyesület újrainduló „Arcok és tükrök” sorozatának meghívott vendége ezúttal dr. Beer Miklós, a váci egyházmegye püspöke volt. A január 29.-én a polgármesteri hivatal dísztermében megrendezett beszélgetésre nagyon sok érdeklődő volt kíváncsi. A kiemelkedő érdeklődés hátterében bizonyára szerepe volt annak is, hogy a püspök atya gyakori szereplő a médiában, s megnyilatkozásai gyakran nem esnek egybe a hivatalos magyar egyházi, politikai véleményekkel.

Részletek   »

Emlékezés
2019.02.08. 17:01
Emlékezés az áldozatokra
Január 12.-én a Honvéd Bajtársi Egyesület Sárbogárd szervezésében emlékeztünk meg az 1943. január 12.-én kezdődött doni áttörés áldozatairól. A megemlékezésre – melyen a város és a helyi civil szervezetek képviselői mellett a háború poklában elhunyt hozzátartozóikra emlékező sárbogárdiak is jelen voltak – a József Attila Művelődési Központban került sor. 
Az emlékműsorban a zenei betéteket katonadalok előadásával Csőgör László és ifj. Csőgör László szolgáltatta trombitán. Bogárdi Richárd, a Sárbogárdi Petőfi Sándor Gimnázium tanulója Tormássy Erzsébet Doni hősök című versét szavalta el. Az egyesület elnöke megemlékező beszédében felelevenítette a 2. magyar hadsereg tragédiájához vezető út főbb történéseit, szólt az áldozatok emlékének ápolásáról. 
A megemlékezést követően a Hősök terén a világháborús hősi emlékműnél a járási önkéntes területvédelmi tartalékos század katonáinak díszelgése mellett helyeztük el az emlékezés koszorúját, gyújtottuk meg mécseseinket.
Gál Sándor nyá. százados HBE Sárbogárd elnöke 

Részletek   »

«Vissza     Előre»   

EU-s pályázatok

EU-s pályázatok

Köszöntő


 

  Tisztelt Látogató!

Üdvözlöm Sárbogárd Város honlapján, örülök, hogy érdeklődése településünkre irányult. Külön köszöntöm városunk lakóit.

Kérem tekintsenek úgy erre a megjelenési formára, mint az önkormányzat kinyújtott kezére, amelyet bármikor megfoghatunk. Továbbra is igyekszünk számos közérdekű és közhasznú adatot közölni a honlapon mindenkivel és ezáltal kedvet csinálni Sárbogárdhoz. Természetesen akinek bármi gondja, problémája van, úgy magam és képviselőtársaim is állunk szíves rendelkezésükre. A választási eredmény egy jó kezdet, most pedig alakítsuk tovább Sárbogárd történetét együtt legjobb  szándékunk és tehetségünk szerint.

 Dr. Sükösd Tamás  polgármester

 

 


Vakok és gyengénlátók számára

Helyi Foglalkoztatási Együttműködések Sárbogárd Járásban
 

TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztató
VAX KÉZILABDA EGYESÜLET SÁRBOGÁRD
 
Határozat (2018.06.20)

Kérelem
 

Tájékoztató
 Sárszentmiklósi SE sportfejlesztési program
 Határozat (2016.11.18): 
Határozat (2017.03.09): 
Határozat (2017-18): 
Határozat (2018.10.29):
 Sportfejlesztési program(2017)
Sportfejlesztési program: 
 Sportfejlesztési program(2018)

Felhívás
Felhívás!

Árajánlat kérés kézi, gépi kaszálásra. 
 
                   
 
 
Tisztelt Lakosság!
 
Az idei évben is, mint ahogy minden évben problémát okoz az elhanyagolt, elgazosodott, illetve parlagfüves területek gyomfertőzése. 
 
                    
 
 
 
 

Szervezetfejlesztés

Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése
 KEOP-5.7.0/15-2015-091
  pályázat
 
Sárbogárd Városháza felújítása, energiahatékonysági korszerűsítése 
 
 
 

 

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése
 
KEOP-5.7.0/15-2015-0180
pályázat

Sárbogárd város önkormányzati épületeinek energetikai fejlesztése


Gyepmester
 Sárközi Károly
(06) 30 342-1493


Irodalombarátok figyelmébe
 

Katasztrófavédelem